Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

 • Székely Nemzeti Tanács

Pregătindu-se pentru autonomia Ținutului Secuiesc, Consiliul Național Secuiesc a definit, respectiv a adoptat, anumite obiective regionale caracteristici și concepte care au fost acceptate de majoritatea populației Ținutului Secuiesc și care sunt enumerate mai jos:

 • A elaborat Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc cu o viziune a viitorului regiunii, cu instituțiile publice ale autonomiei viitoare
 • A trasat limitele administrative externe și interne ale Ținutului Secuiesc
 • A creat simboluri referitoare la istoria și cultura Ținutului Secuiesc: drapelul, stema și denumirea simbolică prescurtată a regiunii
 • A definit conceptul de limbă proprie a regiunii, declarând că aceasta este limba maghiară - a desemnat sărbătorile oficiale ale Ținutul Secuiesc: Ziua libertății secuiești, 10 martie, și Ziua Autonomiei Ținutului Secuiesc, fiind ultima duminică a lunii octombrie.
 • La propunerea sa, Adunarea Aleșilor Locali ai Ținutului Secuiesc a declarat Imnul Secuiesc ca fiind Imnul Ținutului Secuiesc.
 • Având în vedere că cel mai important element constitutiv al oricărei țări sau ale unei regiuni autonome de pe teritoriul oricărei țări este populația autohtonă, care respectă constituția țării și Statutul de Autonomie al regiunii,

Consiliul Naţional Secuiesc

DECIDE

 1. Definește cartea secuiască de identitate ca fiind actul emis pe baza prezentei hotărâri.
 2. Cartea de identitate secuiască poate fi obținută de persoanele care au împlinit vârsta de optsprezece ani, au deomiciliul stabil în Ținutul Secuiesc sau cele care locuiesc în afara regiunii și se declară secui, care acceptă autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc așa cum este prevăzut în Statutul de Autonomie elaborat de Consiliului Național Secuiesc.
 3. Cartea de identitate secuiască se poate solicita prin completarea unui formular care trebuie să indice numele și prenumele solicitantului, data și locul nașterii, domiciliul permanent și sexul. Formularul trebuie să conțină în formă preimprimată angajamentul solicitantului față de acceptarea autonomiei a Ținutului Secuiesc.
 4. Cartea de identitate secuiască conține doar numele și prenumele solicitantului și codul de identificare generat de sistemul bazei de date aferent cărții de identitate secuiești, celălalte date personale fiind incluse într-un cod QR.
 5. Baza de date a cărților de identitate secuiești va fi administrată de o organizație/instituție desemnată de Comitetul Permanent al Consiliului Național Secuiesc, care este și operatorul de date al sistemului. Operatorul de date va face publică regula de gestionare a bazei de date.
 6. Cartea de identitate secuiască poate fi retrasă de la persoanele care se confruntă public cu valorile specificate în cerere și care au fost acceptate de toți solicitanții la completarea formularului. Cartea de identitate secuiască trebuie retrasă tuturor persoanelor care renunță la aceasta și solicită ștergerea datelor lor. Datele acestor persoane vor fi șterse din baza de date de către operatorul de date.
 7. Consiliul Național Secuiesc autorizează Comitetul Permanent să ia decizii cu privire la toate problemele de principiu care afectează în mod fundamental sistemul cărții de identitate secuiești și a bazei de date aferente care nu au fost abordate prin prezenta hotărâre.
 8. Consiliul Naţional Secuiesc îl autorizează pe Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc să acţioneze asupra tuturor chestiunilor practice în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.
 9. Anexa la prezenta hotărâre conține formularul de cerere pentru cardul personal secuiesc și prototipul cărții de identitate, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

Consiliul Naţional Secuiesc

Acest proiect de rezoluție a fost adoptat de Comitetul permanent al Consiliului Național Secuiesc la 3 decembrie 2021 la Sfântu Gheorghe

În numele Comitetul Permanent al Consiliului Național Secuiesc:

Izsák Balázs, Președintele Consiliului Național Secuiesc

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01