Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

privind avizul negativ al secretarului Consiliului Local al municipiului Odorhei, referitoare la iniţiativa referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Odorheiu Secuiesc, privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului Harghita din 30 noiembrie 2008, în susţinerea iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.

Secretarul Consiliului Local al municipiului Odorhei, în avizul privind legalitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării referendumului îşi exprimă poziţia sa, potrivit căreia proiectul de hotărâre „conform conţinutului şi formulării nu îndeplineşte condiţiile de legalitate solicitate de prevederile legale”. Opinia sa însă nu este justificată în drept, deci ar trebui să ghicim normele legale afirmative încălcate.

În opinia domniei sale „interpretarea motivelor pentru care se poate face referendum local, adică modificarea limitelor teritoriale ale judeţului este eronată, iar implicaţiile şi efectele referendumului ar necesita şi la prima vedere referendum cu caracter naţional cu respectarea prevederilor Constituţiei şi a legislaţiei procedurale legale.”

Iniţiatorii referendumului la rândul lor au motivat legalitatea şi temeinicia proiectului de hotărâre invocând prevederile articolului 13, alin. (3) al legii nr. 3/2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, potrivit cărora „ proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor si judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie.”

Subliniez, proiectul de lege, la care se face referire „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” nu poate fi pus în aplicare fără modificarea delimitării teritoriale ale judeţelor preconizate a face parte din regiunea autonomă (inclusiv judeţul Harghita), deci interpretarea corectă ale prevederilor legale este cea a iniţiatorilor proiectului de hotărâre. Punctul lor de vedere consună cu cel adoptat de Consiliului Legislativ al Parlamentului României. Potrivit Avizului acestuia din 11.03.2004 privitor la proiectul de lege din discuţie, demersul legislativ ar putea fi promovat numai după prealabila consultare a cetăţenilor din judeţele preconizate a face parte din regiunea autonomă. De altfel, potrivit prev. art. 20. din legea 215/2001, invocat şi de iniţiatori, orice modificare a limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se poate efectua numai prin lege, şi numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ teritoriale respective. Referindu-mă la implicaţiile şi efectele referendumului contestate, precizez că în realitate referendumul ar conduce la îndeplinirea condiţiei preliminare susamintite. Referendumul, conform întrebării formulate, vizează doar un singur aspect din demersul legislativ „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”, în consecinţă chiar un referendum cu un rezultat pozitiv pentru modificarea delimitării judeţelor în cauză, nu implică înfiinţarea regiunii autonome al Ţinutului Secuiesc, aceasta realizându-se abia prin adoptarea legii de către Parlamentul României.

Mai arăt că în cazul în care s-ar organiza referendumul, atunci răspunderea materială a membrilor Consiliului Local nu ar putea fi angajată, iar în ipoteza contramandării acestuia prin cale judecătorească cel mult a cheltuielile de judecată deosebit de modice ar cădea în sarcina consilierilor care au votat hotărârea contestată.

În concluzie, propunerea de hotărâre, înaintată Consiliului Local al Municipiului Odorhei este legală, obiecţiunle secretarului acestuia nu sunt fondate.

07-11-2008 Târgu Mureş

Dr. Kincses Előd

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01