Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

DITRÓ-DITRĂU, 18 IUNIE 2006

Rezoluţia declară principiile autodeterminării interne
a poporului secuiesc

Rezoluţia Adunării Naţionale a Secuilor despre autoguvernarea internă a Ţinutului Secuiesc
I. Adunarea Naţională a Secuilor, întrunită în data de 18 iunie 2006 la Ditró-Ditrău, alcătuită din reprezentanţii tuturor secuilor, declară dreptul la autodeterminare a poporului secuiesc, parte integrantă a naţiunii maghiare şi pe baza acestui drept, autoguvernarea internă a Ţinutului Secuiesc.

II. Adunarea Naţională a Secuilor stabileşte hotarele provizorii ale Ţinutului Secuiesc, cuprinzând scaunele secuieşti istorice, aşa cum au fost prevăzute în propunerea legislativă cu privire la Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc, adoptată de Consiliul Naţional Secuiesc şi înaintată Parlamentului României.

III. Adunarea Naţională a Secuilor formulează şi adoptă principiile autoguvernării interne al Ţinutului Secuiesc:

1. Egalitate deplină şi efectivă tuturor locuitorilor şi popoarelor din Ţinutul Secuiesc! Poporul secuiesc are dreptul de a se instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizii aleşi din sânul său, are dreptul de a beneficia de mijloacele de protecţie necesare păstrării identităţii sale naţionale, are dreptul de a fi reprezentat în corpurile legiuitoare în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc şi de a dispune de organele administrative, deliberative, executive şi legislative proprii.
2. Asigurarea puterii le nivel regional, care dispune de autoritate deliberativă constituită prin mijloace democratice, de o largă autonomie şi de mijloacele necesare exercitării competenţelor de autoguvernare.
3. Dorim o structură regională în cadrul Ţinutului Secuiesc care să dispună de nivelurile de putere adecvate aplicării efective a subsidiarităţii şi autoguvernării, principii ce trebuiesc avute în vedere de către România în cursul procesului de aderare la Uniunea Europeană.
4. Egalitate pentru fiecare cult religios recunoscut de stat.
5. Realizarea unui sistem social şi politic caracteristic statului de drept în viaţa publică. Garantarea democraţiei directe şi indirecte.
6. Garantarea dreptului la proprietate, şanse egale şi sdolidaritate în activitatea economică. Autonomie economica şi financiară. Impozitele din teritoriu să revină în proporţie de 90% Ţinutului Secuiesc.

IV. Adunarea Naţionala a Secuilor:
1. Revendică aplicarea în România a normelor practicate în cadrul Uniunii Europene, prin care poporul secuiesc, asemeni comunităţilor autonome din Uniunea Europeană, să-şi poată exercita neîngrădit dreptul la autodeterminare prin autonomia Ţinutului Secuiesc.
2. Revendică începerea tratativelor din partea Preşedintelui, Parlamentului şi Guvernului României cu Consiliul Naţional Secuiesc despre înfiinţarea Ţinutului Secuiesc ca regiune autonomă administrativă şi semnarea tratatului, având ca obiect, recunoaşterea autonomiei Ţinutului Secuiesc până în data de 30 septembrie 2006.
3. În cazul nerealizării acestui tratat, cheamă Consiliul Naţional Secuiesc să convoace în toamna anului 2006 Adunarea Naţională a Secuilor în scopul stabilirii măsurilor de exercitare a dreptului la autodeterminare a poporului secuiesc, să revendice de la Marile Puteri semnatare ale Tratatului de la Trianon refacerea dreptului colectiv ale maghiarilor din Transilvania şi ale secuilor de care sunt privaţi de 86 de ani, să facă demersuri pe lângă Naţiunile Unite, pe lângă Uniunea Europeană pentru garantarea printr-un tratat internaţional statutul autonom al Ţinutului Secuiesc, ca mod de recunoaştere a dreptului la autodeterminare a poporului secuiesc.
4. Se adresează guvernului maghiar din totdeauna să-şi exercite rolul protector asupra revendicărilor la autonomia Ţinutului Secuiesc.

V. Adunarea Naţională a Secuilor investeşte Consiliul Naţional Secuiesc să reprezinte voinţa poporului secuiesc, să asigure prin reţeaua sa organizatorică în Ţinutul Secuiesc autoorganizarea colectivităţilor secuieşti, să asigure reprezentarea Ţinutului Secuiesc în ţară şi în străinătate.

Autodeterminare poporului secuiesc — autoguvernare Ţinutului Secuiesc!

Adunarea Naţională a Secuilor din Ditró-Ditrău

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Telefon (+40) 0267 318 180
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01