Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Stimate Domn!

Vă atragem atenţia asupra faptului, că ieri Camera Deputaţilor - ca şi cameră Decizională - a adoptat Legea privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.

Încă din vremea în care proiectul legii a fost depus la Parlament, Consiliul Naţional Secuiesc şI-a expimat îngrijorarea cu privire la această iniţiativă. Văzând forma finală a legii, ne vedem nevoiţi să ne adresăm Dumneavoastră cu rugămintea să sesizaţi Curtea Constituţională cu privire la această lege, înaintea promulgării ei.

Pentru susţinerea acestei solicitări facem referire la următoarele:

- România a ratificat în anul 1997 (Legea 199) Carta Europeană a autonomiei locale.

- Principiile Cartei au fost preluate şi în Legea 215/2001, care în Art. 3 stipulează:

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

- În mod evident între aceste treburi publice se înscrie şi adoptarea simbolurilor (stemă, steag, etc.) proprii ale une localităţi.

- Articolul 8 din Cartă interzice în mod explicit orice imixtiune nejustificată a autorităţilor centrale în treburile colectivităţilor locale. Or prevederea ca un steag adoptat de comunitatea locală să fie supusă controlului guvernului este o astfel de imixtiune nejustificată.

- Articolul 11 din Constituţie stipulează, că Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

Din toate acestea rezultă fără echivoc, că prin adoptatea acestei legi Parlamentul a încălcat atât Constituţia, cât şi un tratat internaţional ratificat de România. Este deci imperios necesar, ca legea să nu fie promulgată şi aplicată, pentru a se evita ştirbirea reputaţie internaţionale ale ţării, respectiv luarea unor măsuri împotriva ţării de către Consiliul Europei.

Tg-Mureş, la 14 05 2015

 

Izsák Balázs

preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01