Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Stimate Domn!

Vă atragem atenţia asupra faptului, că ieri Camera Deputaţilor - ca şi cameră Decizională - a adoptat Legea privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.

Încă din vremea în care proiectul legii a fost depus la Parlament, Consiliul Naţional Secuiesc şI-a expimat îngrijorarea cu privire la această iniţiativă. Văzând forma finală a legii, ne vedem nevoiţi să ne adresăm Dumneavoastră cu rugămintea să sesizaţi Curtea Constituţională cu privire la această lege, înaintea promulgării ei.

Pentru susţinerea acestei solicitări facem referire la următoarele:

- România a ratificat în anul 1997 (Legea 199) Carta Europeană a autonomiei locale.

- Principiile Cartei au fost preluate şi în Legea 215/2001, care în Art. 3 stipulează:

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

- În mod evident între aceste treburi publice se înscrie şi adoptarea simbolurilor (stemă, steag, etc.) proprii ale une localităţi.

- Articolul 8 din Cartă interzice în mod explicit orice imixtiune nejustificată a autorităţilor centrale în treburile colectivităţilor locale. Or prevederea ca un steag adoptat de comunitatea locală să fie supusă controlului guvernului este o astfel de imixtiune nejustificată.

- Articolul 11 din Constituţie stipulează, că Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

Din toate acestea rezultă fără echivoc, că prin adoptatea acestei legi Parlamentul a încălcat atât Constituţia, cât şi un tratat internaţional ratificat de România. Este deci imperios necesar, ca legea să nu fie promulgată şi aplicată, pentru a se evita ştirbirea reputaţie internaţionale ale ţării, respectiv luarea unor măsuri împotriva ţării de către Consiliul Europei.

Tg-Mureş, la 14 05 2015

 

Izsák Balázs

preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01