Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Către: Guvernul şi Parlamentul României

Spre ştiinţă: domnului preşedinte Klaus Johannis

Azi, 10 martie 2015, noi secuii adunaţi în mai multe localităţi din Ţinutul Secuiesc şi cei care ne solidarizăm cu ei, urmând calea legii şi a democraţie, afirmăm din nou în unanimitate: solicităm autonomie teritorială pentru Ţinutul Secuiesc! Aceaşi solicitare este susţinută de cetăţeni care fac uz în mod liber de dreptul lor fundamental la întrunire, adunaţi în multe localităţi pe diferite continente, deoarece au înţeles împreună cu noi mesajul Zilei Libertăţii Secuieşti: această zi este destinată nu numai comemorării eroilor martiri secui, ci şi a revendicărilor privind viitorul Ţinutului Secuiesc, respectiv pentru respectarea drepturilor noastre fundamentale.

Reorganizarea administrativ-teritorială planificată de Guvern ne cauzează nelinişte profundă în continuare: înglobarea Ţinutului Secuiesc împreună cu alte teritorii într-o regiune administrativă este în contradicţie cu voinţa comunităţii. Faptul că prefecţii, cu concursul justiţiei doresc (şi reuşesc în mare parte) să anuleze petiţiile adoptate până acum de o treime dintre consiliile locale secuieşti nu schimbă cu nimic situaţia: aleşii locali din tot mai multe comunităţi locale îşi exprimă susţinerea pentru autonomia Ţinutului Secuiesc.

Dacă Guvernul ignoră acest fapt, atunci nu numai că nu respectă dorinţa propriilor cetăţeni, dar în acelaşi timp încalcă o serie de angajamente internaţionale ale ţării:

- nu respectă angajamentul luat cu ocazia aderării la Consiliul Europei, conform căruia va respecta Recomandările 1201 (1993) şi 1334 (2003) ale Consiliului;

- nu respectă prevederile Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi a Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare;

- nu respectă Carta Europeană a Autonomiei Locale;

- nu respectă Tratatul privind Înţelegerea, Cooperarea şi Buna Vecinătate dintre România şi Ungaria;

- încalcă Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, conform căruia fiecare popor are dreptul la autodeterminare.

Pe lângă acestea, mai ignoră:

- Recomandările Uniunii Europene, când are în vedere reformă regională, modificarea administraţiei;

- Mai multe Recomandări ale Consiliului Europei.

 

Cea ce este şi mai grav, primarul din Tîrgu Mureş, cu concursul tacit al instanţelor judecătoreşti, invocând cauze trase de păr, restrânge în mod ilegal dreptul la întrunire şi libertatea de exprimare, violând drepturile constituţionale ale cetăţenilor care au dorit să demonstreze împotriva planurilor Guvernului.

Am afirmat de mai multe ori: autonomia Ţinutului Secuiesc nu lezează unitatea teritorială şi suveranitatea României, nu aduce atingere intereselor cetăţenilor de naţionalitate română din Ţinutul Secuiesc şi nu contravine constituţiei ţării. Autonomia Ţinutului Secuiesc reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtone a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate şi în interesul întregii colectivităţi, o parte importanta a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Asta se realizează în numele şi în interesul tuturor colectivităţilor naţionale care trăiesc pe teritoriul Ţinutului Secuiesc. Regiunea autonomă posedă autorităţi alese, care se situează între colectivitatea locală şi stat, care exercită competenţe regionale, respectiv unele competenţe delegate de stat. Toate acestea se pot realiza numai prin dialog, prin voinţa liber exprimată a comunităţii locale, cu respectarea principiilor democratice şi prin cooperarea solidară şi constructivă a cetăţenilor.

 

În spiritul acestora:

- Solicităm, ca în cursul planificatei reorganizări administrative să se creeze regiunea administrativă şi de dezvoltare de sine stătătoare, cu competenţe specifice, denumită Ţinutul Secuiesc, în conformitate cu proiectul de lege elaborat de Consiliul Naţional Secuiesc!

- Cerem, ca în cursul reorganizării administrative, Guvernul şi Parlamentul să respecte angajamentele internaţionale ale ţării, cu un accent deosebit pe prevederile Art. 11 din Recomandarea 1201 (1993) şi Art. 12. şi 16. din Recomandarea 1334 (2003) al Consiliului Europei, respectiv ale Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare.

- Protestăm împotriva abuzului comis de autorităţile din Tîrgu Mureş, prin care au fost lezate drepturile noastre fundamentale privind libertatea de întrunire şi de exprimare! Solicităm cercetarea acestor restrângeri ilegale şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi!

-Solicităm, ca autorităţile române să înceteze de îndată acţiunile împotriva simbolurilor secuieşti, hărţuirea şi ameninţarea persoanelor şi instituţiilor care le folosesc.

- Solicităm ca Guvernul să înceapă tratative despre statutul Ţinutului Secuiesc cu reprezentanţii legitimi ai poporului secuiesc, Consiliul Naţional Secuiesc şi autorităţile locale din regiune!

 

Solicităm egalitate deplină şi efectivă pentru toţi locuitorii Ţinutului Secuiesc!

 

Autonomie pentru Ţinutul Secuiesc, libertate pentru Poporul Secuiesc!

 

 

 

Baraolt, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Sfântu Gheorghe, Firtănuş,

la 10 martie 2015

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01