Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Cãtre Guvernul României

Domnului Prim Ministru Victor Ponta
Spre stiintã Domnului Viceprim-ministru Kelemen Hunor

Stimate Domnule Prim Ministru!

În calitate de reprezentant al comitetului cetãtenesti al initiativei europene cu titlul „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor si sustenabilitatea culturilor regionale” am intentat împreunã cu cetãteanul maghiar Dabis Attila un proces la Curtea de Justitie a Uniunii Europene împotriva Comisiei Europene, (cauza T-529/13) din cauza refuzãrii înregistrãrii initiativei mentionate, cerând anularea hotãrârii prin care înregistrarea a fost refuzatã, si obligarea Comisiei la înregistrarea initiativei.
Am fost informat de Curtea Europeanã de Justitie, cã Slovacia, Grecia si România au solicitat admiterea interventiei lor pe partea pârâtului Comisia Europeanã, iar Ungaria a cerut acelasi lucru dar pe partea reclamantilor.
În calitate de cetãtean al României am fost profund surprins de acest demers al Statului Român, care nu poate fi explicat altfel, decât prin neîntelegerea intentiei noastre. Tin sã precizez:
1. Având în vedere, cã propunerea de initiativã cetãteneascã amintitã nu se aflã vãdit în afara sferei de competentã a Comisiei în ceea ce priveste prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, fapt confirmat însãsi de contradictiile si greselile în argumentare ale Comisiei Europene în întâmpinãrile înaintate cãtre Curtea Europeanã de Justitie, se poate afirma cã initiativa trebuie înregistratã în vederea strângerii semnãturilor necesare pentru a fi înaintatã împreunã cu acestea Comisiei Europene.
2. Oricare din statele membre are dreptul de a-si exprima rezerve fatã de orice initiativã privind un act al dreptul comunitar, dar într-o Europã democraticã, conformã cu valorile fundamentale ale Uniunii, forurile adecvate pentru a dezbate aceste rezerve, pentru a prezenta optiunile fiecãrui stat membru sunt institutiile implicate în procesul legislativ al Uniunii, si nicidecum Curtea Europeanã de Justitie.
3. Prin initiativa mentionatã se urmãreste, ca politica de coeziune a Uniunii sã trateze cu deosebitã atentie acele regiuni, care se deosebesc prin particularitãtile lor nationale, etnice, culturale, religioase, si lingvistice de regiunile înconjurãtoare. De la o asemenea îmbunãtãtire a politicii de coeziune se poate astepta a functionare mai eficientã a Uniunii Europene, si o conservare a diversitãtii culturale a Europei, obiective conforme cu interesele tuturor statelor membre, inclusiv ale României.
4. Este drept, cã initiativa amintitã are si o dimensiune de protectie a minoritãtilor, având în vedere efectele pozitive asupra situatiei lor, ce ar exercita actul juridic de nivel unional propus, totusi subiectul nu trebuie abordat cu suspiciune si ostilitate, ci din punctul de vedere al angajamentelor statelor membre ale Uniunii, prin care protectia minoritãtilor este recunoscutã drept domeniu de cooperare internationalã.
5. Chiar dacã hotãrârea privind interventia României a fost adoptatã înaintea intrãrii în guvern a Uniunii Democrate Maghiare din România, în situatia în care România nu-si retrage cererea de interventie, situatia devine deosebit de dificilã, de vreme ce UDMR sustine în mod clar aceastã initiativã cetãteneascã, iar domnul Korodi Attila, actualmente ministru al mediului este membru în comitetul cetãtenesc care a formulat initiativa. Aceastã stare de fapt nu va fi sub nici o formã în folosul bunei functionãri a actualului guvern, având în vedere cã Uniunea Democratã Maghiarã trebuie sã ia o atitudine clarã si fermã în acest subiect înaintea alegerilor parlamentare europene.
Având în vedere aceste aspecte, solicitãm sã retrageti cererea privind interventia României în procesul amintit spre binele tuturor regiunilor europene care se deosebesc prin particularitãtile lor nationale, etnice, culturale, religioase, si lingvistice de regiunile înconjurãtoare, spre binele Tinutului Secuiesc, spre binele României, spre binele Europei întregi.

Cu respect:

Izsák Balázs
Presedintele Consiliului National Secuiesc

Târgu – Mures, la 14 04 2014

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01