Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Azi, 10 martie 2013, noi secuii, adunaţi la Monumentul Secuilor Martiri în spiritul tradiţiilor Adunărilor Naţionale Secuieşti, împreună cu comunităţile maghiare din Transilvania solidare cu noi, proclamăm: solicităm autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc!

Autonomia comunităţii reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtonă a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de ordin statal, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate şi în interesul întregii colectivităţi, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii.

Când a fost admisă în Consiliul Europei, România s-a angajat în mod unilateral să respecte Recomandarea nr. 1201/1993, care în articolul 11 specifică: “În regiunile în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale sunt majoritare, acestea au dreptul de a dispune de autorităţi locale sau autonome proprii, sau de a avea un statut special, corespunzător cu situaţia istorică şi teritorială specifică şi conform cu legislaţia internă a statului.”

În cei aproape 20 de ani scurşi de atunci, Româna nu a pus în practică acest angajament, iar autorităţile statului au respins orice tentativă de dialog pe această temă.

Guvernul României a promis că reforma administrativă se va desfăşura cu consultarea populaţie afectate. Aceasta este şi recomandarea Uniunii Europene si este înscrisă în actele normative româneşti în vigoare. Cu toate acestea, la ora actuală guvernul se pregăteşte, - încălcând angajamentele cuprinse în Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale si Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare - să includă Ţinutul Secuiesc într-o regiune administrativă cu populaţie majoritar românească, eliminând definitiv orice urmă de cadru instituţional al existentei secuilor. Atragem atenţia că o reformă administrativă dusă până la capăt împotriva voinţei comunităţii din Ţinutul Secuiesc poate avea urmări imprevizibile pentru democraţia din România, respectiv va face imposibilă normalizare relaţiilor dintre populaţia secuiască si cea majoritară la nivel naţional! Totodată, atragem atenţia guvernului că nerespectarea angajamentelor internaţionale asumate poate avea consecinţe deosebit de nefaste asupra relaţiilor externe ale României.

Noi dorim dialog si colaborare, cu speranţa că, în sfârşit, şi Guvernul României îşi va da seama că reforma administrativă trebuie bazată pe voinţa comunităţilor locale, pe solidaritatea si pe cooperare constructivă dintre cetăţeni.

Dorim să accentuăm: autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc nu lezează integritatea teritorială si suveranitatea României, nici interesele locuitorilor de etnie română din Ţinutul Secuiesc şi nici Constituţia României. Toţi cetăţenii români care locuiesc aici vor beneficia în mod egal de toate avantajele autonomiei Ţinutului Secuiesc, cu respectarea valorilor de bază ale democraţiei.

În spiritul celor de mai sus:

Solicităm ca Ţinutul Secuiesc, având caracteristici istorice, geografice, politice, culturale si economice specifice, să devină regiune de dezvoltare distinctă, pentru a putea valorifica în mod eficient fondurile Uniunii Europene!

Solicităm ca Ţinutul Secuiesc să devină regiune administrativă de sine stătătoare!

Solicităm garantarea prin lege a autonomiei teritoriale a Ţinutul Secuiesc!

Protestăm împotriva unei reorganizări administrative care lezează interesele, respectiv atentează la existenta poporului Secuiesc!

Solicităm ca autorităţile româneşti să înceteze de îndată lupta împotriva simbolurilor secuieşti, hărţuirea si ameninţarea maghiarilor şi secuilor!

Protestăm împotriva faptului că instituţiile statului de drept sunt folosite pentru asuprirea, intimidarea si hărţuirea cetăţenilor români de naţionalitate maghiară!

Vrem libertate si egalitate deplină si reală pentru toţi locuitorii Ţinutului Secuiesc!

Solicităm, ca guvernul sa înceapă dialog despre cele de mai sus cu reprezentanţii legitimi ai poporului secuiesc, Consiliul Naţional Secuiesc si autoritatile alese din Tinutul Secuiesc!

 

Autonomie pentru Tinutul Secuiesc, libertate pentru Poporul Secuiesc!

 

Târgu Mureş/Marosvásárhely, la 10 03 2013

 

======

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01