Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

MINISTERUL ADMINISTRATIEI
SI INTERNELOR NESECRETUNITATEA CENTRALÃ PENTRU
REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 2217651/U.C.R.A.P/22.06.2012

Cãtre: Consiliul National Secuiesc

În atentia: domnului Ferencz CSABA, Vicepresedinte

Stimate domnule Vicepresedinte,

Ca urmare a scrisorii dumneavoastre înaintatã Primului-Ministru, domnul Victor PONTA, înregistratã la Secretariatul General Guvernului, Directia Relatii Publice cu nr. 15D/6687/23.05.2012 si transmisã spre solutionare la Unitatea Centralã pentru Reforma Administratiei Publice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, în data de 18.06.2012, vã comunicãm urmãtoarele:

Conform prevederilor constitutionale, o regândire/modificare a organizãrii administrativ-teritoriale a României, în prezent reglementatã prin Legea nr. 2/1968, nu se poate realiza decât prin intermediul unei legi organice. În situatia initierii de cãtre Guvern a unui proiect de lege sau a unui document preliminar strategic referitor la reorganizarea administrativ-teritorialã a României, acesta va fi elaborat cu respectarea legislatiei europene si internationale în domeniu, a principiului consultãrii publice si în urma realizãrii de studii si analize de specialitate, care sã fundamenteze noile directii/prioritãti/solutii legislative si care evalueazã impactul acestora.

 

 

Cu stimã,

Director
Petru TÃGOREAN
(semnãturã si stampilã)

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01