Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Domnule Prim Ministru!

Zilele trecute aţi făcut public planul de regionalizare a României, care ar diviza Ţinutul Secuiesc între trei regiuni. Acest plan scoate în evidenţă dorinţa Dvs. de a-i întrece pe adversarii dumneavoastră politici, care ar fi dorit „doar” să includă Ţinutul Secuiesc într-un judeţ mai mare. Şi dânşii, şi dumneavoastră aţi uitat în schimb, că ambele planuri contravin obligaţiilor internaţionale ale României, iar harta administrativă nu poate fi redesenată cu neglijarea Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi Cartei Limbilor Regionale sau Minoritare.

Reamintim, că reforma, care ar înfiinţa unităţi administrative, mai mari decât actualele judeţe, trebuie să aibă în vedere voinţa comunităţilor locale, şi delimitarea acestora nu se poate efectua fără consultarea prealabilă prin referendum a populaţiei locale. Noi, secuii, populaţie majoritară în Ţinutul Secuiesc nu vom vota nici un plan care ar dezmembra Ţinutul Secuiesc, ori l-ar îngloba într-o unitate administrativă mai mare.

Nu poate fi neglijat nici faptul, că înfiinţarea noilor regiuni are impact asupra definirii regiunilor statistice (numite regiuni de dezvoltare la noi) care au fost create la solicitarea Uniunii Europene, ca şi instrumente ale politicii sale de coeziune, care nu poate fi folosită drept armă împotriva popoarelor cu limbă şi cultură diferită de cea a populaţiei majoritare de pe teritoriul statelor membre.

Mai mult decât atât, Regulamentul nr. 1059/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) prevede, că aceste regiuni trebuie definite astfel încât ele să reflecte circumstanţele economice, sociale, istorice, culturale sau de mediu.

Luând în consideraţie această prevedere au devenit regiuni NUTS 2 de sine stătătoare: Tirolul de Sud, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Corsica, Sardinia, Catalonia, Ţara Bascilor, Galicia, Friesland, Bretagne, etc. România este singura ţară din Europa, care ignorând aceste criterii a forţat Ţinutul Secuiesc într-o regiune, în care comunitatea secuiască-maghiară, majoritară în procent de 75% în Ţinutul Secuiesc, reprezintă mai puţin de 30% din populaţie. Planul prezentat de Dvs., înrăutăţind şi mai mult situaţia noastră, urmăreşte „să explodeze” Ţinutul Secuiesc, unitar din punct de vedere istoric, cultural şi lingvistic.

Regulamentul citat consideră important, ca nomenclatorul NUTS să nu se modifice prea des, să fie stabil în timp. Despre planul dumneavoastră nu se poate afirma că ar asigura o stabilitate durabilă, deoarece fundamentul lui nu este coeziunea socială, nu este solidaritatea dintre locuitori, nu este unitatea lingvistică, culturală, socială şi geografică a regiunilor astfel create, el se bazează numai pe naţionalismul ridicat la nivelul politicii de stat.

Nicolae Ceauşescu a vrut să demoleze satele, pentru a şterge de pe harta României monumentele istorice, bisericile, cimitirele ale miilor de sate ungureşti, pentru a şterge orice dovadă a prezenţei istorice a maghiarilor în Transilvania. Ceauşescu nu şi-a dat seama, că acţionează şi împotriva propriului său popor. În mod similar şi planul dumneavoastră este contrară raţiunii economice, care în loc să promoveze, face imposibilă în România implementarea politicii de coeziune a Uniunii Europene, şi împinge într-o criză şi mai adâncă ţara, pentru a cărei viitor sunteţi direct responsabili.

În sfârşit vă asigur, că noi, secuii nu vom lăsa, ca pământul nostru natal să cadă pradă incompetenţei şi urii, şi dacă este necesar vom face uz de mijloacele nesupunerii civice pentru a păstra integritatea Ţinutului Secuiesc.

În schimb există şi o altă cale spre reforma administrativă, mai avantajoasă pentru România. Dacă guvernul Dvs. are intenţia de a respecta Constituţia României şi convenţiile internaţionale la care România este parte, atunci veţi considera şi Dvs. ca şi punct de pornire pentru reforma administrativă, raportul întocmit de comisia de experţi, condusă de profesorul Ioan Stanomir, iar aceasta poate să fie baza dialogului şi cooperării. Noi suntem gata de dialog, de cooperare, dar numai dacă politica Dvs. va fi bazată pe voinţa liberă a comunităţilor locale, pe solidaritatea şi cooperarea dintre cetăţeni.

Responsabilitatea alegerii vă aparţine Domnule Prim Ministru: alegeţi dialogul şi pacea socială, sau adâncirea tensiunilor interetnice? Noi suntem de partea păcii, a dialogului şi cooperării.

În sfârşit vă atragem atenţia, că poporul secui, şi patria lui: Ţinutul Secuiesc vor fi realităţi vii şi atunci, când proiectele destinate asimilării şi dispersării noastre vor fi date de mult uitării.

 

 

 

Izsák Balázs

Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

 

Târgu-Mureş, la 13 mai 2012.

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01