Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Petiţie către Guvernul României

În şedinţa sa din 03. iunie anul curent, Consiliul Naţional Secuiesc a hotărât să uzeze de posibilitatea de a participa activ şi în mod direct la procesul decizional european, posibilitate oferită de Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul conferă cetăţenilor Uniunii dreptul iniţiativei cetăţeneşti - susţinută de un milion de semnatari - prin care Comisia este invitată să prezinte o propunere privind chestiuni pentru care cetăţenii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea punerii în aplicare a tratatelor.

Conform hotărârii adoptate, obiectivul iniţiativei cetăţeneşti ce urmează să fie demarată de Consiliul Naţional Secuiesc este recunoaşterea, printr-un act juridic al Uniunii, a dreptului la autodeterminare a comunităţilor autohtone care păstrează particularităţi naţionale şi tradiţii specifice, precum şi asigurarea unui statut special regiunilor locuite de acestea.

Consiliul Naţional Secuiesc a înaintat în două rânduri Parlamentului României proiectul său de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc, care însă a fost respins fără dezbatere de către autorităţile române. După aceasta, Consiliul Naţional Secuiesc a organizat un referendum, în cursul căruia peste 210.000 de locuitori ai regiunii şi-au exprimat opţiunea pentru autonomia Ţinutului Secuiesc, dar puterea centrală a desconsiderat chiar şi voinţa exprimată a poporului secuiesc, comunitate majoritară în această regiune.

În urma acestor evenimente a fost adoptată hotărârea de a crea la nivel unional condiţiile juridice ale autonomiei teritoriale a Ţinutului Secuiesc, contactând locuitorii regiunilor similare din Europa, care de asemenea păstrează particularităţi naţionale şi tradiţii istorice, ca în urma alianţei şi cooperării noastre, drepturile colective ale populaţiilor acestor regiuni să devină o cauză de drept comunitar. În luna iunie al acestui an, am decis că în acest scop vom face uz de posibilitatea iniţiativei cetăţeneşti oferită de tratatul de la Lisabona.

Dar pentru a putea exercita acest drept şi în România, începând cu 01. aprilie 2012 este indispensabil ca autorităţile competente să facă demersurile necesare.

Îi reamintim guvernului României, şi personal premierului Emil Boc, că Regulamentul (UE) NR. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească de nivel unional „este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.” Statele membre au obligaţia de a desemna autorităţile competente responsabile de procesul de verificare al declaraţiilor de susţinere, de a transmite Comisiei până 01. martie 2012. denumirile şi adresele acestor autorităţi şi de a notifica Comisiei dispoziţiile specifice pe care le adoptă în vederea punerii în aplicare a regulamentului 211/2011.

Solicitãm şi urgentãm Guvernul României, şi personal premierul Emil Boc, sã întreprindã demersurile necesare şi obligatorii în vederea punerii în aplicare şi în România a Regulamentului 211/2011, cu respectarea termenului stabilit.

 

Sfântu-Gheorghe, la 17 septembrie 2011

Comisia Permanentã a Consiliului National Secuiesc

Izsák Balázs

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01