Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Consilier Prezidential
Subiect: Autonomia Ţinutului Secuiesc

Mult Stimată Doamnă Consilier!

Propunerea legislativă privind Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc a fost definitivată de Consiliul Naţional Secuiesc, ţinand cont de principiile subsidiarităţii şi ale autoguvernării, de angajamentele politice asumate în documentele CSCE, de prevederile cuprinse în Recomandarea nr. 1201/1993 şi Hotărâriea nr. 1334/2003 a Consiliului Europei, în Charta Europeană a Autonomiei Locale, Charta Europeană a Autonomiei Regionale, Charta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, de legile existente cu privire la statutele de autonomie teritorială ale regiunilor istorice din cadrul Uniunii Europene.

 

Propunerea legislativă privind Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc, după dezbateri generale, fără să fie luată în dezbateri pe articole, a fost respinsă în primavara anului 2004 de către Camera Deputaţilor şi ulterior şi de către Senatul României.

Avizul negativ al Consiliului Legislativ, acceptat de cele două Camere ale Parlamentului României, referitor la Propunerea Legislativă privind Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc, aduce argumente potrivnice principiilor unui stat de drept şi democratic care doreşte să devină membru al Uniunii Europene şi care doreşte să se conformeze normelor şi normativelor care garantează exercitarea deplină a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv a dreptului la autonomie teritorială al acelor comunităţi autohtone care în scopul păstrării identităţii naţionale şi perpetuării pe pământul natal, revendică obţinerea prin lege a competenţelor de autoguvernare.

Avizul negativ al Consiliului legislativ aduce, printre altele, urmatoarele argumente:

- propunerea legislativă contravine flagrant ordinii constituţionale a statului român,
- proiectul nu ţine seama de dispoziţiile legii fundamentale a statului, potrivit cărora România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil,
- suveranitatea naţională aparţine poporului român, astfel, nici un grup şi nici o persoană nu poate exercita suveranitatea în nume propriu (deşi, în conformitate cu Costituţia, suveranitate naţională o exercită prin referendum, implicit, prin referendum local şi prin organele reprezentative ale poporului român),
- prin propunerea legislativă se doreşte existenţa unui teritoriu rupt de statul naţional unitar şi indivizibil, - propunerea depăşeşte graniţele constituţionale: limba maternă, adică limba maghiară, se doreşte a avea acelaşi statut (în Ţinutul Secuiesc) ca limba oficială a statului, iar în justiţie actele să fie redactate în limba maternă,
- caracterizează ca neconstituţională crearea Consiliului de Autoadministrare a Regiunii Autonome, atribuirea unui patrimoniu distinct, inclusiv unor bunuri din domeniul public şi respectiv alocarea resurselor financiare unor entităţi politico-administrative ce nu se regăsesc în categoria unitaţilor administrative teritoriale, etc.

Aceste afirmaţii sunt în contradicţie cu Hotărârea nr. 1334/2003 a Consiliului Europei, cu cele cuprinse în Raportul din 30 martie 2005 al Parlamentului European cu privire la cererea de aderare a României la Uniunea Europeană.

Ţinând cont de aprecierea Parlamentului European, conform careia protecţia minorităţii maghiare din România necesită adoptarea măsurilor suplimentare pe baza principiilor subsidiarităţii şi autoguvernării,

Consiliul Naţional Secuiesc a hotarât depunerea din nou la Parlamentul României Propunerea legsislativă privind Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc.

Solicităm, cu respect, sprijinul Dumneavoastră în adoptarea în procedură de urgentă de către Parlament a Statutului de Autonomie al Ţinutului Secuiesc.

Anexăm textul propunerii legislative, demonstrând totodată şi faptul, că proiectul legii privind statutul minorităţilor naţionale nu poate rezolva recvendicarea secuimii, nu poate crea cadrul juridic necesar obţinerii autonomiei Ţinutului Secuiesc, condiţie vitală pentru populaţia majoritară în raport de 76 % în aceasta regiune istorică!

Cu respect,

Dr. Csapó I. József,
presedinte Consiliul National Secuiesc

16 iunie 2005

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Telefon (+40) 0267 318 180
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01