Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Către: Guvernul şi Parlamentul României
Spre informare: domnului preşedinte Klaus Iohannis

Azi, 10 martie 2020 noi, secuii adunaţi de Ziua Libertății Secuiești şi cei care se solidarizează cu noi în țară și în străinătate, urmând calea legii şi a democraţiei, declarăm din nou în unanimitate: solicităm autonomie teritorială Ţinutului Secuiesc! Mesajul Zilei Libertăţii Secuieşti: aceasta nu este doar ziua comemorării martirilor, dar este și ziua revendicărilor privind drepturile noastre legitime.

Guvernul României poartă o responsabilitate gravă pentru sărăcirea artificială a Ținutului Secuiesc la care în ultimii treisprezece ani a folosit și mijloace unionale. Solicităm: Guvernul să renunţe la sărăcirea forțată și artificială a Ținutului Secuiesc.

Solicităm eliberarea lui Beke István și Szőcs Zoltán, condamnați nevinovat în așa numitul proces secuiesc de teroare, fiind evident: calvarul lor are ca obiectiv intimidarea întregii comunități maghiare. Protestăm împotriva utilizării instituțiilor statului de drept în vederea asupririi maghiarilor de cetățenie română, în vederea intimidării și persecutării lor.

Afirmăm din nou: autonomia Ținutului Secuiesc nu lezează unitatea teritorială și suveranitatea României, nu restricționează interesele cetățenilor de naționalitate română și a altor naționalități din Ținutul Secuiesc, și nu este în contradicție cu Constituția țării.

Autonomia Ţinutului Secuiesc reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a colectivităţii majoritare autohtone a ţinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare şi de unele prerogative de drept public, în scopul preluării sub propria ei responsabilitate şi în interesul întregii colectivităţi, o parte importantă a problemelor de interes public, în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Acest lucru este și în interesul României. Regiunea autonomă dispune de organe de conducere democratic alese, situate între stat și colectivitate, exercită competențele autoadministrării, respectiv dispune de anumite competențe publice delegate de stat. Toate acestea se pot realiza numai prin dialog, prin voinţa liber exprimată a comunităţii locale, cu respectarea principiilor democratice şi prin cooperarea solidară şi constructivă a cetăţenilor.

România, în momentul aderării la Consiliul Europei, s-a angajat la îndeplinirea recomandării 1201/1993, care prin acest angajament a devenit obligatoriu. Acest document în articolul 11 pronunță:
“În regiunile unde sunt majoritare, persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale au dreptul de a dispune de administraţii locale autonome adecvate sau de un statut special, corespunzător situaţiei istorice si teritoriale specifice si conforme cu legislaţia naţională a statului.”

În cei 25 de ani de la aderare, România nu a îndeplinit acest angajament, iar autoritățile refuză dialogul legat de aceasta.

În spiritul acestora:

Solicităm, ca în cursul planificatei reorganizări administrativ-teritoriale să se creeze regiunea administrativă şi de dezvoltare de sine stătătoare, cu competenţe specifice, denumită Ţinutul Secuiesc, în conformitate cu proiectul de lege elaborat de Consiliul Naţional Secuiesc!
Cerem, ca în cursul reorganizării administrative, Guvernul şi Parlamentul să respecte angajamentele internaţionale asumate de România, și voința comunității secuiești.
Solicităm ca Guvernul să înceapă tratative despre statutul Ţinutului Secuiesc cu reprezentanţii legitimi ai poporului secuiesc, Consiliul Naţional Secuiesc şi autorităţile locale din regiune!
Protestăm împotriva limitări folosirii limbii materne şi ale simbolurilor naționale.
Solicităm înființarea facultății sine stătătoare de limba maghiară în cadrul Universitatății de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.
Solicităm investigarea penală a pogromului antimaghiar din martie 1990, şi pedepsirea responsabililor.
Solicităm restabilirea situaţiei anterioare în cimitirul militar din Valea Uzului conform adevărului istoric.
Recomandăm Guvernului României să-şi retragă acţiunea înaintată în 8 iulie 2019 împotriva Comisiei Europene prin care solicită anularea hotărârii de înregistrare a iniţiativei cetăţeneşti depusă de Consiliul Naţional Secuiesc. Această acţiune este nefondată şi dăunătoare României şi compromite Guvernul Român. Pune în evidenţă incompetenţa guvernului, sugereză ostilitatea României faţă de valorile fundamentale ale Uniunii Europene şi pune în evidenţă războiul purtat de Statul Român împotriva propriilor sale cetăţeni de naţionalitate maghiară.

Solicităm egalitate deplină şi efectivă pentru toţi locuitorii Ţinutului Secuiesc!

Autonomie pentru Ţinutul Secuiesc, libertate pentru Poporul Secui!

 

în numele participanților
Izsák Balázs
preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

 

Ținutul Secuiesc,
la 10 martie 2020

0
0
0
s2smodern

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Telefon (+40) 0267 318 180
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01