Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

- Având în vedere Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, care enunţă: „Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele. În virtutea acestui drept, ele îşi determină liber statutul politic şi îşi asigură liber dezvoltarea economică, socială şi culturală. Pentru a-şi înfăptui scopurile, toate popoarele pot dispune liber de bogăţiile şi de resursele lor naturale, fără a aduce atingere obligaţiilor care decurg din cooperarea economică internaţională, întemeiată pe principiul interesului reciproc, şi din dreptul internaţional. În nici un caz un popor nu va putea fi lipsit de propriile mijloace de trai.”;

- Ţinând cont de hotărârea Consiliului Naţional Secuiesc adoptat anterior, privind Egalitatea popoarelor Europei, conform căreia: Respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, protecţia şi menţinerea durabilă a diversităţii sale culturale este posibilă numai prin recunoaşterea universală a egalităţii dintre popoarele Europei, independent de faptul, dacă şi-au constituit propriul lor stat, sau trăiesc pe teritoriul altor ţări, ca şi comunităţi autohtone;

- Ţinând cont de articolul al doilea al Tratatului privind Uniunea Europeană, prin care se afirmă: „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi”;

- Având în vedere propunerea Alianţei Libere Europene (EFA) privind reforma structurală a Uniunii Europene, cu accent deosebit pe noua noţiunea de extinderea internă a Uniunii Europene;

 

Consiliul Naţional Secuiesc declară

 

Acceptă şi sprijină ideea extinderii interne a Uniunii Europene, înţelegând prin aceasta un proces de schimbări democratice care promovează în mod accentuat principiul subsidiarităţii, cu îndeplinirea dreptului de autodeterminare al popoarelor, inclusiv apariţia unor state noi;

Acest proces trebuie să cuprindă şi reformularea relaţiei dintre statele membre şi regiunile care le compun, extinderea competenţelor regionale, recunoaşterea comunităţilor care aspiră la autodeterminare, respectiv extinderea competenţelor ale regiunilor autonome, precum şi protecţia de nivel european a regiunilor cu particularităţi naţionale, lingvistice, culturale.

Este necesară alianţa de nivel european a comunităţilor interesate în procesele descrise mai sus, lansarea unor mişcări transfrontaliere care pot duce la succes procesul de extindere internă a Uniunii Europene.

 

Târgu – Mureş, la 30 noiembrie 2012

Consiliul Naţional Secuiesc

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01