Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

- Având în vedere faptul, cã este necesară prezentarea si reprezentarea continuã a vointei exprimate de Poporul Secuiesc cu privire la autonomia Tinutului Secuiesc, atât în fata forurilor internationale, cât si în diferite tãri ale lumii;

- Luând în considerare faptul, cã locuitorii Tinutului Secuiesc, ca cetãteni ai Uniunii Europene, pot stabili şi mentine in mod neîngrãdit relatii cu alti cetãteni ai Uniunii, respectiv cu diferite organizatii si institutii ale acestora;

- Având în vedere cã articolul 11, alineatul (3) din legyen 215/2001 prvind Administratia Publicã Localã stipuleazã, cã unitãtile administrativ teritoriale, în cadrul competentei lor deliberative si executive au dreptul de a colabora si a se asocia cu unitãti administrativ-teritoriale din alte tãri, pe baza hotãrârii cosiliilor locale, respectiv judetene;

- Luând în considerare faptul, cã după schimbarea de regim din 1989, Ministerul de Externe al României nu a reprezentat interesele Tinutului Secuiesc pe plan international, iar Uniunea Democratã a Maghiarilor din România, în ciuda prezentei sale în diferitele guverne din deceniile trecute, nu a avut nici un fel de influentã asupra politicii externe a României;

- Având în vedere cã - în lipsa relatiilor internationale - nici o localitate din Tinutul Secuiesc nu a apelat la posibilitãtile oferite de institutia „Gruparea Europeană de Cooperare Teritorialã” (European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC) creat în anul 2006 de Uniunea Europeanã, si nici la ora actualã nu existã planuri cu privire la astfel de cooperãri;

- Având în vedere faptul, cã Parlamentul României a respins recent pentru a doua oarã proiectul de lege privind Statutul de autonomie a Tinutului Secuiesc, care ar reglementa împãrtirea competentelor între autoritãtile administratiei regionale create în mod democratic si autoritãtile centrale,

Consiliul National Secuiesc hotãrãste

1. Initiazã înfiintarea Seviciului de relatii externe al Tinutului Secuiesc, cu urmãtoarele scopuri:

- Sã prezinte si sã reprezinte continuu vointa exprimată de Poporului Secui cu privire la autonomia Tinutului Secuiesc, atât în fata forurilor internationale, cât si în alte tãri;

- Sã sustinã, în spititul solidaritãtii si cooperãrii, un sistem de relatii permanente cu comunitãti si regiuni având situatie asemãnãtoare cu cea a Tinutului Secuiesc;

- Sã faciliteze stabilirea relatiilor între localitãtile din Tinutul Secuiesc şi localitãti din alte tãri;

- Sã creeze cadru institutional pentru relatiile internationale ale intrepinzãtorilor din Tinutul Secuiesc, respectiv sã faciliteze relatiile comerciale internationale ale Tinutului Secuiesc;

- Sã faciliteze cunoasterea în strãinãtate a culturii si ale traditiilor Tinutului Secuiesc, prin crearea de relatii bilaterale inter institutionale.

2. Serviciul Serviciul de relatii externe al Tinutului Secuiesc se înfiinteazã ca organizatie nonproit, fãrã personalitate juridicã, cu atragerea autoritãtilor administratiilor publice din Tinutul Secuiesc, respectiv a organizatiilor maghiare care sprijinã aceste obiective.

3. Supravegherea Serviciului de relatii externe al Tinutului Secuiesc, respectiv elaborarea regulamentului de functionare a Serviciului este în sarcina Comisiei Permanente al Consiliului National Secuiesc, care va elabora programul de activitate a Serviciului împreunã cu autoritãtile publice locale din Tinutul Secuiesc, respectiv cu organizatiile interesate.

4. Conducãtorul Serviciului Serviciul de relatii externe al Tinutului Secuiesc va fi numit de Comisia Permanentă a Consiliului National Secuiec, la propunerea presedintelui.

Tg-Mures, la 30 noiembrie 2012

Consiliul National Secuiesc

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01