Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Având în vedere voinţa exprimată la referendum a populaţiei Ţinutului Secuiesc, prin care solicită autonomia Ţinutului Secuiesc, şi în conformitate cu aceasta este interesată de adoptarea unui act legislativ de nivel european, care stimulează/obligă membrii Uniunii Europene să recunoască dreptul la autodeterminare a comunităţilor naţionale autohtone, de pe teritoriul lor, respectiv statutul special al regiunilor locuite de ele;

Având în vedere, că statele membre ale Uniunii Europene, şi-au asumat numeroase obligaţii internaţionale, care protejează identitatea colectivă a regiunilor susmenţionate, şi tradiţiile lor naţionale cu rădăcini istorice;

Având în vedere, că în februarie 2008 Consiliul Naţional Secuiesc a hotărât la Sfântu-Gheorghe, că va iniţia un act legislativ de nivel european privind drepturile popoarelor şi grupurilor etnice din Uniunea Europeană, în deosebi dreptul lor la autodeterminare. Acest act juridic trebuie fundamentat pe recomandările 1201/1993, 1334/2003, 1811/2007 ale Consiliului Europei, şi pe hotărârea Parlamentului European, privind cetăţenia unională adoptată la 21. noiembrie 1991, considerând standarde minimale normele care protejează drepturile individuale şi colective, şi care au fost acceptate până acum de ţările membre ale Uniunii Europene;

Având în vedere hotărârile adoptate de Consiliul Naţional Secuiesc la 19. noiembrie 2010;

Ţinând cont de alineatul 4. articolul 11. al Tratatului privind Uniunea Europeană prevede: „La iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor”;

Ţinând cont de prevederile Regulamentului nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011., privind iniţiativa cetăţenească;

Consiliul Naţional Secuiesc hotărăşte

1. Doreşte să facă uz de posibilitatea iniţiativei cetăţeneşti de nivel unional, în vederea recunoaşterii printr-un act legislativ de nivel european a dreptului la autodeterminare a comunităţilor Uniunii, care păstrează particularităţi şi tradiţii naţionale şi care posedă identităţi regionale sau naţionale specifice, şi să asigure statut special regiunilor locuite de acestea;

2. După intrarea în vigoare a regulamentului, sprijinind-se pe relaţiile de parteneriat, create până atunci, împreună cu aliaţii potenţiali, Consiliul Naţional Secuiesc va constitui un comitet al cetăţenilor în conformitate cu articolul 3. alineat 2. al regulamentului şi îl împuterniceşte să exercite competenţele cuprinse în prezentul regulament cu respectarea principiilor de bază cuprinse în prezenta hotărârea şi în declaraţia de principiu adoptată în ziua de azi.

3. Încredinţează Comisia Permanentă a Consiliului Naţional Secuiesc(,) să urgenteze la autorităţile publice ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, în primul rând ale României demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a regulamentului cu respectarea termenelor prevăzute.

Consiliul Naţional Secuiesc

 

Târgu Mureş, la 3 iunie 2011.

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01