Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

(Declaraţie de principiu privind regiunile naţionale al Uniunii Europene)

Având în vedere, că Consiliului Naţional Secuiesc este interesat de toate procesele care întăresc şi promovează scopul propus, şi duc mai aproape de autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc, independent de faptul, că acest proces se desfăşoară la nivel mondial, în Uniunea Europeană, în România, sau la nivel regional, în Ţinutul Secuiesc;

Având în vedere faptul că şi Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei recunoaşte faptul, că în Europa există numeroase comunităţi care au o identitate culturală, politică şi istorică puternică, şi totodată o identitate colectivă marcantă, independent de faptul dacă sunt definite ca şi regiuni, naţionalităţi, sau ţări, dar nu şi-au constituit propriul lor stat de sine stătător;

Având în vedere, că aceste comunităţi au fost părţi la procesul istoric pe parcursul căruia s-au creat toate acele valori ale culturii şi civilizaţiei europene, care fundamentează astăzi existenţa şi funcţionarea Uniunii Europene, în consecinţă aceste comunităţi sunt popoare egale cu toate acele popoare ale Europei, care sunt majoritare în statele lor;

Având în vedere, că în conformitate cu articolul 3. al Tratatului privind Uniunea Europeană, Uniunea contribuie la respectarea principiilor de bază a Cartei Naţiunilor Unite, iar în Carta popoarele lumii îşi reafirmă credinţa în egalitatea naţiunilor mari şi mici;

Consiliul Naţional Secuiesc declară

Respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, protecţia şi menţinerea durabilă a diversităţii sale culturale este posibilă numai prin recunoaşterea universală a egalităţii dintre popoarele Europei, independent de faptul, dacă şi-au constituit propriul lor stat, sau trăiesc pe teritoriul altor ţări, ca şi comunităţi autohtone.

Întărirea solidarităţii şi a respectului reciproc între popoarele autohtone ale Europei este o condiţie preliminară a diversităţii sale culturale.

Regiunile Europei, care păstrează identitate regională sau naţională specifică, trebuie să se alieze în vederea promovării principiilor de mai sus, conştienţi de faptul că reprezintă patriile unor popoare, naţiuni, iar cetăţenii lor - în număr de zeci de milioane, - sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, legate prin interese comune, indiferent de ţara în care trăiesc în Uniunea Europeană.

Scoţia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord, Catalonia, Ţara Bascilor, Galiţia, Ţinutul Secuiesc, Tirolul de Sud, Corsica, Bretagne, Provincia Frizia, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia trebuie să-şi recunoască aceste valori comune, şi trebuie să înfiinţeze instituţiile transfrontaliere de protecţie ale intereselor lor comune.

 

 

Consiliul Naţional Secuiesc

 

Târgu Mureş, la 3 iunie 2011.

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01