Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

- Având în vedere faptul că dreptul popoarelor la autodeterminare este un drept universal al omului, care i se cuvine fiecărui popor, şi practica europeană a autonomiilor creează instituţiile autodeterminării în cadrul statului tocmai pentru comunităţile naţionale care trăiesc în minoritate numerică,

- Luând în considerare faptul, că potrivit programului viitoarei preşedinţii ungare a UE, diversitatea culturală a Europei contribuie la atractivitatea economică a regiunilor şi la dezvoltarea durabilă,

- Având în vedere faptul că statele membre ale Comunităţii sunt toate membre ale Consiliului Europei, a cărei hotărâre nr. 1811/2007 face recomandări referitoare tocmai la principiile de bază ale procesului de regionalizare desfăşurat la nivelul Uniunii Europene, iar recomandările nr. 1201/1993 şi respectiv 1334/2003 numesc autonomia ca garanţie a drepturilor comunităţilor etnice aflate în minoritate numerică,

- Având în vedere faptul că recomandarea nr. 1811/2007 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei afirmă că: „În cele mai multe state membre ale Consiliului European există comunităţi care au o identitate culturală, politică şi istorică puternică, şi care nu sunt doar regiuni, ci popoare şi societăţi, şi totodată au o identitate colectivă puternică independent de faptul dacă sunt determinate ca regiune, ca etnie, ca ţară, dar nu şi-au constituit statul independent, cu toate acestea au particularităţi care îi diferenţiază, care indică o voinţă politică în vederea atingerii autoguvernării, … şi aceste situaţii trebuie rezolvate de fiecare dată cu mijloace democratice, ca de exemplu alegeri, referendum, reformă constituţională şi instituţională, respectiv prin constituirea a noi entităţi, iar deciziile finale pot fi aduse în exclusivitate numai prin cooptarea cetăţenilor, deoarece, de fapt, dreptul de decizie aparţine cetăţenilor.”

- Având în vedere hotărârea Parlamentului European din 21 noiembrie 1991 cu privire la cetăţenia Uniunii Europene, care în articolul 3 precizează că Uniunea Europeană şi statele membre încurajează recunoaşterea identităţii şi sprijinul convieţuirii comunităţilor etnice şi lingvistice, cu prezenţă istorică pe teritoriile lor, asumându-şi garanţia pentru asigurarea egalităţii reale a cetăţenilor, pentru garantarea formelor specifice de autoguvernare locală, regională sau de grup, pentru facilitarea colaborării între regiuni, a cooperării transfrontaliere,

- Luând în considerare cerinţa declarată de Consiliul Naţional Secuiesc la 26 octombrie 2003 că Ţinutul Secuiesc trebuie să devină o regiune de dezvoltare de sine stătătoare.

Consiliul Naţional Secuiesc consideră că este important ca în special în perioada Preşedinţiei ungare a UE şi ulterior acesteia:

- să se acorde o atenţie deosebită obligaţiilor asumate de statele membre ale UE cu privire la protecţia comunităţilor naţionale, etnice şi lingvistice, cât şi menţinerii diversităţii culturale a Europei,

- Comunitatea să echilibreze efectele dăunătoare ale globalizării prin protejarea accentuată a diversităţii culturale europene, sub semnul democraţiei regionale şi a subsidiarităţii,

- să se facă paşi hotărâţi în vederea elaborării reglementărilor europene, care servesc protecţia comunităţilor naţionale autohtone,

- Comunitatea să sprijine Ţinutul Secuiesc de a fi reprezentat în Comitetul Regiunilor, ca regiune europeană istorică,

- Comunitatea să acorde atenţie deosebită protecţiei popoarelor mici, periclitate şi să elaboreze normele de nivel european pentru protecţia acestora,

- în cadrul manifestărilor care prezintă şi popularizează maghiarimea, şi Ţinutul Secuiesc să primească spaţiu şi posibilităţi de prezentare şi popularizare.

Consiliul Naţional Secuiesc

Budapesta, la 19 noiembrie 2010

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01