Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Având în vedere faptul că poporul secuiesc este o comunitate istorică, teritorială şi culturală care este parte a naţiunii maghiare, şi în acelaşi timp este comunitatea acesteia cu o conştiinţă regională specifică puternică şi cu tradiţii specifice, care, chiar dacă a ajuns în situaţie de minoritate, şi-a păstrat identitatea şi majoritatea pe pământul natal al străbunilor săi, în Ţinutul Secuiesc


Având în vedere faptul, că în decursul secolelor, poporul secuiesc a adus sacrificii pentru apărarea regatului Ungariei, a naţiunii maghiare, despărţită fiind de patria mamă, situaţie pe care nu a cauzat-o, ci o suportă doar, aşteaptă cu bună dreptate ca Ungaria liberă şi independentă să sprijine lupta sa pentru supravieţuire şi libertate,
Având în vedere că în conformitate cu Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară protecţia drepturilor maghiarilor din România, deci şi a secuilor, constituie obiect de cooperare interstatală,
Având în vedere că prin acest tratat, înaltele părţi contractante s-au angajat să respecte Recomandarea nr. 1201/1993 a Consiliului Europei, iar aceasta stipulează în articolul 11 dreptul persoanelor aparţinând unei minorităţi naţionale, ca în acele regiuni unde sunt în majoritate, să aibă autorităţi autonome sau locale cu statut special, în conformitate cu condiţiile lor istorice si teritoriale specifice,
Având în vedere că Consiliul Naţional Secuiesc, ca reprezentant al comunităţilor din comunele, oraşele si scaunele secuieşti, prin mijloace legale si democratice doreşte să realizeze în Ţinutul Secuiesc o autonomie teritorială asemănătoare cu cele care funcţionează în mai multe ţări ale Uniunii Europene, drept pentru care a elaborat si a înaintat parlamentului României un proiect de lege, care corespunde atât tradiţiilor secuieşti, cât si normelor dreptului internaţional,
Având în vedere recomandarea profesorului Felix Ermacora, care în locul expresiei de "putere protectoare" propune expresia "stat îngrijitor" pentru a descrie rolul pe care-l poate juca patria mamă în protecţia unei minorităţi naţionale clasice,
Având în vedre că România este parte la mai multe acorduri internaţionale, prin care părţile contractante s-au obligat să nu întreprindă măsuri care ar modifica componenţa naţională a regiunilor locuite de minorităţi naţionale
Ţinând cont de hotărârile Consiliului Naţional Secuiesc adoptate de la înfiinţare până în prezent, considerăm că este important, ca:
a. Ungaria să-şi asume rolul statului îngrijitor în privinţa Ţinutului Secuiesc, a poporului secuiesc şi în politica sa privind maghiarii dincolo de graniţe să acorde atenţie deosebită Ţinutului Secuiesc, şi să fie elaborate politicile publice aferente

b. Să se creeze cadrul instituţional a legăturilor durabile între Ţinutul Secuiesc şi statul ungar, în conformitate cu practica europeană,

c. Patria mamă să-si asume un rol activ în conservarea şi întărirea conştiinţei colective ale secuilor, şi din aceste motive
hotărăşte

– Solicită guvernului Republicii Ungare şi a celorlalte instituţii ale statului ungar, să sprijine cu toate mijloacele de care dispun în faţa forurilor internaţionale şi în relaţiile dintre Ungaria si România, doleanţele de autonomie ale Ţinutului Secuiesc, şi să acorde o atenţie sporită relaţiilor cu Ţinutul Secuiesc, căutând posibilităţile instituţionalizării acestor relaţii.

– Solicită ministerelor afacerilor externe din Republica Ungară si România, să facă demersuri, ca în Tratatul de înţelegere, cooperare si bună vecinătate dintre cele două ţări să fie introduse prevederile referitoare la regionalizare şi autonomie, ale acelor recomandări ale Consiliului Europei, care au fost adoptate după semnarea tratatului, iar în cadrul tratatului să nominalizeze autonomia Ţinutului Secuiesc, ca o garanţie instituţională a drepturilor şi libertăţilor secuilor, în conformitate cu dreptul internaţional.

– Solicită Ministerului Afacerilor Externe ale Republicii Ungarie, ca prin ambasadele si consulatele maghiare să promoveze cunoaşterea Ţinutul Secuiesc şi a doleanţelor de autonomie ale secuilor.

– Solicită guvernului Ungariei să invite Consiliul Naţional Secuiesc la lucrările Conferinţei Permanente Maghiare.

Consiliul Naţional Secuiesc

Budapesta, la 19 noiembrie 2010

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01