Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Curtea de Apel Tîrgu Mureş a anulat irevocabil hotărârea Consiliului Local Miercurea Ciuc adoptată la iniţiativa Consiliului Naţional Secuiesc în februarie 2014. Legat de această ştire prefectul judeţului Harghita a afirmat din nou, că a atacat în instanţă toate hotărârile de acest gen, iar fiecare sentinţă care a fost adoptată până în prezent i-a dat câştig de cauză.

Legat de aceasta considerăm important de precizat:

 

La iniţierea acestor hotărâri am avut în vedere printre altele faptul că Guvernul, încălcând prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, a iniţiat reforma administrativă fără să consulte în prealabil autorităţile publice locale. Iar consiliile locale care au răspuns la iniţiativa noastră nu au făcut altceva, decât să uzeze de dreptul lor conferit de lege, şi să-şi exprime puctul de vedere cu privire la această reformă, adresând în acest sens petiţii către parlamentul României.

 

Articolul 126, aliniat (6) din Constituţie, respectiv Articolul 5, aliniat (1), litera a) din Legea 554/2004 cu privire la instanţele de contencios administrativ stipulează clar, că nu pot fi atacate în contenciosul administrativ actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul. Prin hotărârile despre care vorbeşte prefectul judeţului Harghita consiliile locale au adoptat petiţii adresate Guvernului şi Parlamentului, acestea sunt deci documente care cad sub incidenţa articolelor de lege menţionate. În consecinţă prefecţii nu au dreptul de a le ataca în contencios administrativ, iar în cazul în care totuşi fac acest lucru, cererile respective trebuiesc respinse de instanţe, din cauza lipsei de competenţă. Putem deci constata, că în aceste cazuri atât prefecţii, cât şi instanţele au încălcat Constituţia şi legea.

 

Având în vedere acestea, încurajăm consiliile locale care se mai află în litigiu să invoce aceste prevederi legale, iar cei în cazul cărora instanţele au adoptat deja sentinţe irevocabile să iniţieze recursuri extraordinare. Semnalăm totodată din nou, că legat de aceste procese Consiliul Naţional Secuiesc acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale care solicită acest lucru.

 

Constatăm totodată, că aceste hotărâri de consiliu reprezintă voinţa comunităţilor, iar aceasta nu se poate modifica de către prefect sau de către instanţă! De aceea încurajăm consiliile locale care încă nu şi-au expus punctul lor de vedere cu privire la reforma administrativă să facă acest lucru cât mai curând.

 

 

 

Balatonlelle, la 4 iulie 2015

 

Izsák Balázs

preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

0
0
0
s2smodern

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Telefon (+40) 0267 318 180
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01