Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Libertatea opiniilor şi libertatea de întrunire sunt două drepturi fundamentale, garantate inclusiv de Constituţia şi legile ţării. Ca atare, în conformitate cu prevederile Legii 60/1991, adunările publice şi demonstraţiile nu sunt supuse autorizării, acestea trebuie numai declarate, pentru a da posibilitate autorităţilor competente să asigure buna desfăşurare ale acestora. Studiind legea amintită, oricine poate constata, că în textul legii nu apare de loc cuvântul autorizare/ aprobare.

Consiliul Naţional Secuiesc organizează de mai mulţi ani în data de zece martie comemorarea secuilor martiri, şi a procedat de fiecare dată conform legii. Astfel în cazul comemorării din 10 martie 2014 am depus declaraţia în cauză la Primăria Municipiului Târgu Mureş încă în decembrie anul trecut. Conform legii, în condiţii strict reglementate, în situaţia când obiectivul urmărit este contrară prevederilor legii, primarul poate interzice desfăşurarea unei adunări publice, caz în care trebuie să emită decizie în acest sens, decizie care trebuie comunicat organizatorilor în termen de 48 de ore de la depunerea declaraţiei. Din decembrie până în ziua de azi nu am primit o astfel de decizie. În conformitatea cu prevederile Legii 215/2001, deciziile primarilor se comunică prefectului în termen de zece zile de la adoptare. În declaraţia sa din data de 8 martie, prefectul judeţului Mureş afirmă, că Primăria Târgu Mureş nu a prezentat Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş dispoziţia primarului prin care se interzice organizarea marşului. În consecinţă se poate afirma, că o astfel de dispoziţie nu există, deci nu există nici un impediment legal în faţa organizării marşului. Fapt confirmat de altfel şi prin sentinţa 996/2014 al Tribunalului Mureş Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal: „instanţa … a solicitat lămuriri cu privire la existenţa unui alt act emis de pârât, în soluţionarea cererii de organizare a unui marş şi că părţile au arătat că nu există o decizie emisă de Primarul Municipiului Târgu-Mureş. În aceste condiţii, instanţa califică adresa 1742 din 17.02.2014. ca fiind actul prin care pârâtul Primarul Municipiului Târgu-Mureş a refuzat organizarea marşului…” Această adresă a fost calificată de prefectul judeţului Mureş în comunicatul său de presă – în mod corect – un act de corespondenţă.

În aceste condiţii nu înţelegem poziţia exprimată de prefectul Corneliu Grosu, care în declaraţia amintită afirmă, că marşul din data de 10 martie nu a fost legal aprobat, respectiv că afirmaţiile preşedintelui Asociaţiei Siculitas privind organizarea marşului ar fi "neadevărate, tendenţioase şi periculoase". Considerăm, că de fapt chiar afirmaţiile nelegale a prefectului judeţului Mureş sunt de natură de a induce în eroare opinia publică şi organele în drept. Se impune ca prefectul judeţului Mureş să-şi reconsidere poziţia, având în vedere şi faptul, că în conformitate cu prevederile Legii 340/2004, prefectul trebuie să fie nu numai garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local, dar totodată trebuie să acţioneze pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale.

 

Tg-Mureş, la 09 03 2014

 

Izsák Balázs

Preşedintele Asociaţiei Siculitas

Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

0
0
0
s2smodern

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Telefon (+40) 0267 318 180
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01