Consiliul National Secuiesc

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Stimati aleşi locali!

Consiliul Naţional Secuiesc s-a format acum mai bine de cinci ani cu scopul de a milita pentru autonomia acestui Ţinut. Nu propune – cum se zice foarte des, dar eronat – o autonomie pe criterii etnice, care să discrimineze locuitorii Ţinutului aflaţi în minoritate numerică, ci o autonomie teritorială, care să funcţioneze spre binele si prosperitatea tuturor locuitorilor de aici.

Pentru a exprima clar într-un cadru democratic şi legitim acest scop, am iniţiat o adunare a aleşilor locali din Ţinutul Secuiesc, manifestare la care sunt aşteptaţi toţi aleşii locali din Secuime, indiferent de culoarea lor politică sau de limba pe care o vorbesc. Ei, aceşti reprezentanţi aleşi, prin autoritatea care le-o conferă voturile primite din partea cetăţenilor, pot exprima doleanţele celor care i-au ales, respectiv pot adopta un număr de hotărâri, a căror punere în practică va ajuta realizarea şi instituţionalizarea autonomiei dorite, care să reflecte un consens regional cât se poate de larg.

Vă invităm deci, pe această cale, să luaţi parte activă la pregătirea şi desfãşurarea acestei adunări, ca în hotărârile adoptate să se reflecte doleanţele acelor locuitori ai Ţinutului Secuiesc, care şi-au dat votul pentru mandatul Dvs.

Pentru o mai bună conlucrare vă trimitem alăturat prezentarea, pe scurt, a proiectelor de hotărâre care sunt deja supuse dezbaterii publice, şi vă aşteptăm pe data de 5 septembrie, la ora 11, în sala de sport din Odorheiu-Secuiesc, ca să discutăm aceste proiecte şi să adoptăm hotărârile de care are nevoie Ţinutul Secuiesc.

Tg. Mureş, la 24 august 2009

Izsák Balázs
Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

 

Declaraţie privind reforma administrativă


Având în vedere faptul că împărţirea teritorial-administrativă a României este depăşită şi necesitatea reformei administrative este o problemă centrală de interes public,
Ţinând cont de faptul că reîmpărţirea regiunilor de dezvoltare este o prioritate de primă urgenţă, atât în interesul României, cât şi în interesul Ţinutului Secuiesc, înglobat forţat şi în mod artificial în Regiunea Centru,
Ţinând cont de faptul, că reforma administrativă din România nu poate neglija principiul subsidiarităţii, valoare fundamentală a democraţiei, reorganizarea administrativă trebuie să se bazeze pe voinţa comunităţilor locale,
Având în vedere că, şi în cursul reformei, România trebuie să-şi respecte angajamentele internaţionale pe care le-a asumat, în special angajamentele prevăzute în Convenţia – Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale1, Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare2, şi cele prevăzute în Carta Europeană a Autonomiei Regionale,
noi, aleşii locali din Ţinutul Secuiesc, fondatori şi participanţi ai Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc,

Declarăm cu fermitate:


Ţinutul Secuiesc este indivizibil şi nu poate fi înglobat într-o altă unitate teritorial-administrativă. Viitorul acestei regiuni nu poate fi imaginat altfel, decât ca o unitate administrativ-teritorială de sine stătătoare, cu prerogative sporite, situată între limitele sale regionale fireşti, formate în cursul istoriei. La reîmpărţirea administrativ-teritorială a României trebuie avut în vedere principiul european, conform căreia o regiune nu se marchează, ci se recunoaşte.

Acceptând hotărârea adoptată de Adunarea Naţională Secuiască de la Ditrău, considerăm că limitele regionale ale Ţinutul Secuiesc sunt cele specificate în Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc, elaborat de către CNS şi înaintat parlamentului României.

Odorheiul Secuiesc 05. septembrie 2009.

Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

 

 

Hotărâre privind sprijinirea proiectului de lege „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc“


Având în vedere faptul că locuitorii Ţinutului Secuiesc s-au pronunţat, în marea lor majoritate, pentru dobândirea autonomiei teritoriale,
Având în vedere că dreptul popoarelor la autodeterminare este un drept universal al omului, care priveşte toate popoarele, iar practica europeană a autonomiilor creează, tocmai pentru comunităţile naţionale aflate în minoritate numerică instituţiile autodeterminării în cadrul statului,
Având în vedere că România şi-a asumat o obligaţie unilaterală privind îndeplinirea prevederilor recomandării 1201/1993, care prevede dreptul persoanelor aparţinând unei minorităţi naţionale în acele regiuni unde sunt în majoritate, de a avea autorităţi autonome sau locale cu statut special, conforme cu condiţiile lor istorice şi teritoriale specifice,
Afirmând că proiectul de lege elaborat de CNS este în concordanţă cu tradiţiile secuieşti şi cu normele actuale ale dreptului internaţional,
Afirmând, că autonomia Ţinutului Secuiesc nu lezează nici integritatea teritorială şi nici suveranitatea naţională a României,
noi, aleşii locali din Ţinutul Secuiesc, fondatori şi participanţi ai Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc,

hotărâm

1. Sprijinim proiectul de lege privind Autonomia Ţinutului Secuiesc elaborat de Consiliul Naţional Secuiesc, pe care îl considerăm legea fundamentală a Ţinutului Secuiesc, şi promovăm, prin toate mijloacele legale de care dispunem, înaintarea acestuia parlamentului României, inclusiv ca şi iniţiativă legislativă cetăţenească.

2. Sprijinim popularizarea acestei iniţiative legislative în localităţile din subordine, difuzează ei atât în versiune tipărită, cât şi digitală, şi organizăm conferinţe pentru a ajuta cetăţenii alegători din Ţinutul Secuiesc să o cunoască în mod aprofundat.

Odorheiul Secuiesc 05. septembrie 2009.

Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

 

 

Hotărâre privind organizarea de referendumuri locale

 

- având în vedere voinţa exprimată de către populaţia Ţinutului Secuiesc, că doresc autonomia regiunii,

- conştienţi de faptul că referendumul este un mijloc general acceptat al democraţiei directe, precum şi cel mai autentic mod de exprimare al voinţei publice,

- având în vedere că Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei reţine că, în majoritatea ţărilor membre, există comunităţi care dispun de o identitate culturală, politică şi istorică, şi care nu sunt doar regiuni, dar şi popoare şi societăţi, care dispun concomitent de o identitate colectivă pregnantă independent de faptul că sunt definite ca şi regiuni, naţionalităţi sau ţări, dar nu şi-au constituit propriul lor stat. În ciuda acestui fapt dispun de forme vizibile de distincţie, care marchează voinţa politică pentru dobândirea autoguvernării,

- pornind de la poziţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, conform căreia aceste situaţii trebuie soluţionate prin mijloace democratice, de exemplu: prin alegeri, referendumuri, reformă constituţională şi instituţională, respectiv prin înfiinţarea de noi entităţi teritoriale, iar hotărârile definitive trebuie adoptate în mod exclusiv prin consultarea cetăţenilor, pentru că dreptul de a decide le aparţine,

- pornind de la obligaţia unilateral asumată de România în momentul aderării, privind îndeplinirea recomandărilor Consiliului Europei

- având în vedere că reglementările legale în vigoare din România condiţionează modificarea limitelor administrativ-teritoriale de consultarea prin referendum a populaţiei din zona respectivă,

noi, aleşii locali din Ţinutul Secuiesc, fondatori şi participanţi ai Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc,

hotărâm

organizarea de referendumuri locale în fiecare unitate administrativ-teritorială din Ţinutul Secuiesc, în vederea creării premiselor înfiinţării unităţii administrativ-teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc. Ne angajăm să organizăm referendumuri locale, iar în cazul în care iniţiativa noastră va fi anulată în justiţie, ne vom adresa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în vederea convingerii autorităţilor româneşti de a-şi respecta angajamentele internaţionale asumate.

Odorheiul Secuiesc 05. septembrie 2009.

Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

 

 

Hotărâre privind simbolurile Tinutului Secuiesc


- Conştienţi de faptul, că autonomiile europene, acolo funcţionează cu succes, unde solidaritatea colectivităţilor locale se bazează pe o identitate regională puternică, reprezinte acea regiune,

- recunoscând responsabilitatea autorităţilor administrative publice locale privind acceptarea generală a simbolurilor conştiinţei colective secuieşti,

- având în vedere că obiceiurile înrădăcinate, simbolurile populare exprimă voinţa colectivităţii locale

noi, aleşii locali din Ţinutul Secuiesc, fondatori şi participanţi ai Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc,

hotărâm

1. Imnul Ţinutului Secuiesc este cel folosit de zeci de ani, compus de către Mihalik Kálmán pe textul lui Csanády György, redat în anexă.

2. Stema Ţinutului Secuiesc este stema adoptată de Consiliul Naţional Secuiesc pe data de 17. 01. 2004., redată în anexă.

3. Drapelul Ţinutului Secuiesc este cel adoptat de Consiliul Naţional Secuiesc pe data de 17. 01. 2004., redat în anexă.

4. Semnul distinctiv regional al Ţinutului Secuiesc este SIC, iar autorităţile locale din Ţinutul Secuiesc vor acorda tot sprijinul, ca aceasta să fie înregistrat la Organizaţia Internationala de Standardizare

5. Autorităţile locale din Ţinutului Secuiesc vor depune toate eforturile ca însemnele Ţinutului Secuiesc să fie folosite de instituţiile publice din subordine, în mod adecvat cu respectarea demnităţii colectivităţii.

Odorheiul Secuiesc 05. septembrie 2009.

Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

 

 

Hotărâre privind asocierea autorităţilor publice locale la nivelul scaunelor

 

- conştienţi de faptul că scaunele secuieşti au fost instituţii care au protejat secuimea autoorganizată, fiecare regiune păstrând valori specifice ale culturii populare,

- recunoscând că, şi în viitor, acestea pot păstra şi întări aceea identitate regională, care este o condiţie preliminară a dobândirii autonomiei Ţinutului Secuiesc,

- având în vedere că scaunele secuieşti apar în Statutul de Autonomie elaborat de Consiliul Naţional Secuiesc, ca şi subunităţi administrative ale Ţinutului Secuiesc,

- având în vedere dreptul autorităţilor administraţiei publice locale să coopereze şi să se asocieze, să încheie acorduri şi să participe, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare regională, drepturi garantate prin legea administraţiei publice locale,

noi, aleşii locali din Ţinutul Secuiesc, fondatori şi participanţi ai Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc,

hotărâm

Autorităţile administraţiei publice locale din scaunele secuieşti se vor asocia în opt asociaţii în vederea reprezentării şi protejării intereselor lor regionale specifice, şi pentru realizarea unor programe comune. Aceste asociaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale vor fi următoarele: Scaunul Micloşoara-Brădăuţ, cu sediul la Baraolt, Scaunul Ciuc, cu sediul la Miercurea Ciuc, Scaunul Gheorgheni, cu sediul la Gheorgheni, Scaunul Kezdi, cu sediul la Târgu-Secuiesc, Scaunul Mureş, cu sediul în Târgu-Mureş, Scaunul Orbai, cu sediul la Covasna, Scaunul Sepsi, cu sediul la Sfântu-Gheorghe, Scaunul Odorhei, cu sediul la Odorheiul–Secuiesc.

Programul cooperării dintre asociaţiile autorităţilor publice locale şi conţinutul cooperării lor vor fi elaborate de comisiile de experţi, numite de autorităţile publice locale interesate.

Odorheiul Secuiesc 05. septembrie 2009.

Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

 

 

Hotărâre privind instituţionalizarea Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

 

- conştienţi de faptul că reprezentarea intereselor regionale specifice ale Ţinutului Secuiesc şi apărarea lor este responsabilitatea noastră comună,

- recunoscând că, printre aceste interese regionale, primul loc este ocupat de dreptul de a avea autorităţi autonome, conforme condiţiilor istorice şi teritoriale specifice,

- având în vedere că, până la admiterea de către parlament a Statutului de Autonomie, care ar conferi regiunii un statut special, nivelul cel mai înalt al puterii publice îl reprezintă autorităţile administraţiei publice locale, care trebuie considerate elemente constitutive deja existente ale viitoarei regiuni autonome,

- conştienţi de faptul că, şi în viitor, va fie necesară adoptarea unor decizii comune şi de conlucra pentru scopurile comune,

noi, aleşii locali din Ţinutul Secuiesc, fondatori şi participanţi ai Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc,

hotărâm

1. Considerăm Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc un cadru instituţional al vieţii publice, bazat pe consens, si ne angajăm să punem în practică hotărârile ei.

2. Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc va fi convocată cel puţin o dată pe an în sesiune ordinară.

3. Pentru pregătirea viitoarei sesiuni, respectiv pentru urmărirea punerii în practică a hotărârilor adoptate azi, alegem un birou permanent provizoriu. Aceasta va elabora şi proiectul regulamentului de funcţionare al adunărilor şi se va îngriji de convocarea următoarei adunări.

Odorheiul Secuiesc 05. septembrie 2009.

Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

 

 

Hotărâre privind reprezentarea aspiraţiei la autonomie a Ţinutului Secuiesc în structurile Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene

 

- conştienţi de faptul că procesul de regionalizare, ce se desfăşoară în Uniunea Europeană, poate juca un rol important în promovarea autonomiei Ţinutului Secuiesc,

- conştienţi de faptul că sporirea rolului şi importanţei regiunilor europene poate fi folosit în favoarea Ţinutului Secuiesc numai printr-o reprezentare consecventă şi edificarea conştientă şi orientată a relaţiilor,

- Având în vedere că Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei doreşte continuarea cooperării cu organizaţiile regionale europene, în primul rând cu Congresul Autorităţilor Regionale al Consiliului Europei, pentru a elabora metodologii comune, şi pentru a exploata acel potenţial, care reprezintă regionalismul pentru viitorul Europei,

- având în vedere că autorităţile administraţiei publice locale au reprezentanţi, atât în Congresul Autorităţilor Regionale al Consiliului Europei, cât şi în Comisia Regiunilor din Cadrul Uniunii Europene,

noi, aleşii locali din Ţinutul Secuiesc, fondatori şi participanţi ai Adunării Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc,

hotărâm

Vom elabora programe cu acele sarcini care trebuie îndeplinite în Congresul Autorităţilor Regionale ale Consiliului Europei, cât şi în Comisia Regiunilor din Cadrul Uniunii Europene, în perioada următoare.

Ne vom adresa deputaţilor maghiari din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi a Parlamentului European pentru a reprezenta aspiraţia la autonomie a Ţinutului Secuiesc şi a elabora proiecte comune, în vederea popularizării Ţinutului Secuiesc şi realizării autoguvernării sale regionale.

Odorheiul Secuiesc 05. septembrie 2009.

Adunarea Aleşilor Locali din Ţinutul Secuiesc

Simbolurile noastre

Autonomie

Petitii

Stiri

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

SzNT cimerConsiliul Naţional Secuiesc
Sfântu Gheorghe, Str. Konsza Samu nr. 21.
Judeţul Covasna – România
Mobil: (+40) 0744 834 617
Email: szntiroda@gmail.com

Conturi bancare al Consiliul Național Secuiesc
Asociația Siculitas

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01