Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Székelyudvarhely megyei jogú város Helyi Tanácsa titkárának a 2008. november 30.-ára javasolt véleménynyilvánító népszavazási indítványára adott negatív véleményezéséről

Székelyudvarhely megyei jogú város helyi tanácsának titkára, abban a véleményezésben, amelyet a Hargita megye közigazgatási határait a Székelyföld Autonómia Statútumnak megfelelően módosító népszavazás megszervezésére vonatkozó határozatra adott, kifejezésre juttatja álláspontját, miszerint a határozattervezet sem tartalmi, sem formai szempontból nem felel meg a törvényességi feltételeknek. Negatív véleményezésében nem jelöli meg azokat a jogszabály helyeket, amelyeket állítólag megsért a kezdeményezés, tehát ki kellene találnunk, mire is gondolt.

Az Székely Nemzeti Tanács 2004 áprilisában kezdeményezte hivatalos, helyi népszavazások kiírását Székelyföldi autonómiájára vonatkozóan, mivel a népszavazás, mint a közvetlen demokrácia eszköze, a közösségi akaratnyilvánítás leghitelesebb formája. Ezt megelőzően a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet visszautasításának indoklásában a Törvényhozási Tanács - egyebek mellett - azzal érvelt, hogy a 2001/215. sz. Helyi Közigazgatásra vonatkozó törvény 20. szakasza értelmében a közigazgatási határokat csakis e közigazgatási egységek polgárainak népszavazással történő előzetes konzultálása alapján lehet megváltoztatni.

Erdővidéken december 16-án, szombaton, kezdik a mozgóurnás népszavazást Bardóc, Erdőfüle, Olasztelek és Székelyszáldobos településeken. Összesen 20 mozgóurnával, 28 helyi és 14 önkéntes személy segítségével. A szavazás reggel 9 órától este 8 óráig tart. Településenként a háromtagú szavazóbizottság által jegyzőkönyv alapján átvett és lepecsételt szavazócédulán két nyelven: magyarul és románul jelenik meg az egyetlen kérdés, melyre az IGEN vagy NEM választ jelöli ki a szavazópolgár: Pl. ,,Ön, mint Bardóc lakosa, akarja-e, hogy Székelyföld autonóm státust kapjon, és települése ehhez tartozzék?"

Preambulum

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezésére (a határozat teljes szövegét mellékeljük) - a Bardoc-Miklósvárszéki Székely Tanács, valamint Székelyudvarhely, Bögöz és Gyergyócsomafalva települési székely tanácsa úgy döntött, hogy önállóan szervezi meg a belső népszavazást Székelyföld autonómiája tárgyában. A székelyföldi lakosság mintegy tíz százalékának, közel 55 ezer szavazópolgárnak ezáltal nyílott alkalma válaszolni arra a kérdésre: akarja-e, hogy Székelyföld autonóm státust kapjon és települése, ahol él, ehhez tartozzék?

NÉPSZAVAZÁS SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁRÓL

A BARDOC-MIKLÓSVÁRSZÉKI BELSŐ NÉPSZAVAZÁS (2006 DECEMBER 16-22) ADATAIT AZ EREDETI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN ÖSSZESÍTETTÉK A KÖZPONTI VÁLASZTÓBIZOTTSÁG TAGJAI.

Készült 2006. december 22-én a Bardóc-Miklósvárszék Székely Széki Tanácsa által kezdeményezett, szervezett és kivitelezett autonómiareferendum alkalmával az eredeti települési jegyzőkönyvek alapján.

SÓGOR CSABA - RMDSZ-SZENÁTOR

SZÉKELY NEMZETI TANÁCS

KOVÁSZA MEGYE TANÁCSÁNAK
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSELNÖKÉNEK

TÁRGY

NÉPSZAVAZÁS
SZÉKELYFÖLD,
MINT AUTONÓM TERÜLETI-KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉG
SZERVES TÖRVÉNY ÁLTALI LÉTREHOZÁSÁRÓL

A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉNEK, SZÉKELYFÖLD ÖNKORMÁNYZÁSÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉÉRT

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO