Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága által javasolt tervezet

 

 

R O M Á N I A

____________ MEGYE

____________ KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

 

______ számú határozattervezet

2008.________

helyi népszavazás megszervezésére vonatkozóan az állampolgárok véleménynyilvánítása végett ___________ megye közigazgatási határait illetően, Székelyföld Autonómia Statútuma törvénytervezetnek megfelelően

 

__________, község helyi tanácsa rendes munkaülésén

Látva ______________, __________________, tanácsosok által előterjesztett indoklást, és a jogi bizottság kedvező véleményezését, a közigazgatásra vonatkozó 215/2001 számú, újraközölt törvény 20 cikke, valamint a népszavazások megszervezésére és lefolyására vonatkozó 3/2000 számú törvény 13 cikkének (3) szakasza és 14 cikkének (1) alapján

 

E l h a t á r o z z a:

 

1. cikk Népszavazást szervez ________________ községben 2008.11.30-án ____________ községben állandó lakhellyel rendelkező állampolgárok véleménynyilvánítása végett ___________ megye közigazgatási határait illetően, „Székelyföld Autonómia Statútuma” törvénytervezetnek megfelelően.

2. cikk A népszavazás alkalmával az állampolgárok IGEN vagy NEM választ adnak az alábbi kérdésre:

Egyetért Ön ___________ megye közigazgatási határának megváltoztatásával a „Székelyföld Autonómia Statútuma” törvénykezdeményezésnek megfelelően, Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozása érdekében, és azzal, hogy ___________ község ehhez az autonóm közigazgatási egységhez tartozzon?

 

 

Polgármester

_______________________

 

 

 

 

INDOKLÁS

 

Alulírott _________, ____________, ________-i lakosok, _________ helyi tanácsának tanácsosai, községünk tanácsa elé terjesztett javaslatunkat, amely a Székelyföld autonómiája ügyében kiírandó népszavazásra vonatkozik az alábbi indokolással támasztjuk alá:

A közigazgatásra vonatkozó, újraközölt 215/2001 számú törvény előírja: „A községek, városok és megyék területi határát törvény állapítja meg. Ezeknek a közigazgatási határoknak bármilyen módosítása csak törvény által lehetséges, és kizárólag az adott közigazgatási-területi egységekben élő állampolgároknak a népszavazás révén történő előzetes véleménynyilvánítása után, amelyet a törvénynek megfelelően kell megszervezni.”

Hasonlóan a népszavazás megszervezésére vonatkozó 3/2000 számú törvény 13. cikkének 3. szakasza előírja: „A községek, városok, megyék közigazgatási határát módosító törvénytervezeteket, vagy törvénykezdeményezéseket csak azután lehet a Parlament elé terjeszteni, miután az adott közigazgatási egységek lakossága népszavazás révén véleményt nyilvánított. Ebben az esetben a népszavazás megszervezése kötelező.

A Székely Nemzeti Tanácsnak Románia Parlamentje elé terjesztett, Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetét negatívan véleményezte Románia Parlamentjének Törvényhozási Tanácsa. A 2004.03.11.–én keltezett véleményezés tizenhat pontban foglalja össze a testület kifogásait, tehát azokat az érveket, amelyek a negatív véleményezést indokolják. Az érvek, egy kivételével, a tervezet tartalmára vonatkoznak, és olyan elvi kifogásokból épülnek fel, amelyeket párbeszéddel, parlamenti vitával lehet lebontani, elhárítani. Van azonban egy olyan érv, amelyet Románia Parlamentjének Törvényhozási Tanácsa eljárásbeli, formai kifogásként fogalmaz meg, és idézi a közigazgatási törvény vonatkozó cikkelyét:

„A 20. cikknek megfelelően „a községek, városok és megyék közigazgatási határát, törvény állapítja meg. Ezeknek a közigazgatási határoknak bármilyen módosítása csak törvény által lehetséges, és kizárólag az adott közigazgatási-területi egységekben élő állampolgároknak a népszavazás révén történő előzetes véleménynyilvánítása után, amelyet a törvénynek megfelelően kell megszervezni.” Ebből a szigorúan formai, eljárásbeli szempontból nézve jelen törvénykezdeményezés nincsen alátámasztva a jelzett megyék polgárainak véleménynyilvánításával, hogy egy autonóm régióhoz kívánnak tartozni.”

Románia Parlamentje Törvényhozási Tanácsának ebből a megállapításából következik, hogy a törvénykezdeményezés által érintett terület állampolgárainak kötelezően meg kell adni a lehetőséget, hogy a véleményüket népszavazáson kifejezzék. Ez az előfeltétele annak, hogy Székelyföld autonómia statutuma beterjeszthető legyen a román törvényhozás elé.

Ezen indokokat figyelembe véve, javasoljuk egy népszavazás megtartását ___________ községben, 2008.11.30.-án, hogy ____________ lakói véleményt nyilváníthassanak _____________ megye közigazgatási határának megváltoztatását illetően „Székelyföld Autonómia Statútuma” törvénykezdeményezésnek megfelelően.

A népszavazás alkalmával az állampolgárok IGEN vagy NEM választ adnak az alábbi kérdésre:

Egyetért Ön ___________ megye közigazgatási határának megváltoztatásával a „Székelyföld Autonómia Statútuma” törvénykezdeményezésnek megfelelően, Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozása érdekében, és azzal, hogy ___________ község ehhez az autonóm közigazgatási egységhez tartozzon?

 

__________ 2008 _____

 

____________________________________________

 

____________________________________________

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO