Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Székelyföld törvény általi újralétesítése után, általános, titkos, közvetlen és szabad választások révén létrejön Székelyföld Önkormányzati Tanácsa. Az Önkormányzati Tanácsnak, mint közhatóságnak, hatáskörébe tartozik majd azoknak a feltételeknek a kialakítása, amelyek biztosítják az egyének és az általuk alkotott közösségek teljes és tényleges egyenlőségét és szabadságát, elhárítanak minden olyan akadályt, amely meghiusíthatja vagy gátolhatja ezek teljes körű kibontakozását, s megkönnyítik minden állampolgár számára a politikai, gazdasági, művelődési és társadalmi életben való részvételt.


Székelyföld törvény általi újralétesítése után, általános, titkos, közvetlen és szabad választások révén létrejön Székelyföld Önkormányzati Tanácsa. Az Önkormányzati Tanácsnak, mint közhatóságnak, hatáskörébe tartozik majd azoknak a feltételeknek a kialakítása, amelyek biztosítják az egyének és az általuk alkotott közösségek teljes és tényleges egyenlőségét és szabadságát, elhárítanak minden olyan akadályt, amely meghiusíthatja vagy gátolhatja ezek teljes körű kibontakozását, s megkönnyítik minden állampolgár számára a politikai, gazdasági, művelődési és társadalmi életben való részvételt.

 

Egyik ilyen feltétel, hogy Székelyföldön a magyar nyelv egyenrangú legyen az állam hivatalos nyelvével. Ez nem csak az őshonos székelység nemzeti önazonosságának védelmét szolgálja, hanem a történelmi régióban élő nemzeti közösségek teljes egyenlőségét is!

 

Az autonóm régió és a hozzá tartozó székely székek és közületi helységek önkormányzatai ugyanis biztosítani fogják a magyar és a román nyelv természetes és hivatalos használatát, elfogadva minden olyan rendszabályt, amelyre szükség van megismerésük érdekében, megteremtve minden olyan feltételt, amely garantálja teljes egyenlőségüket.

 

Ám a teljes és tényleges egyenlőség elvének alkalmazása arra is kötelez, hogy az autonóm régió azon helységeiben, ahol az állandó lakhelyű, számbeli kisebbségben levő, más nemzeti-, etnikai-, nyelvi közösségekhez tartozó állampolgárok száma községben meghaladja a százat, városban az ezret, municípiumban az ötezret, szék területén a tízezret, e közösségek nyelve ugyancsak egyenrangú legyen az állam hivatalos nyelvével! Ez a demokrácia, ez a jogállamiság, ez az állampolgári egyenlőség!

 

A Törvényhozási Tanács Statútum-tervezetünkre vonatkozó negatív véleményezése, amellyel a Parlament is egyetértett, az Alkotmányra utal, amikor kifejti, hogy Székelyföldön a többségi székely közösség magyar anyanyelve nem lehet azonos jogállású az állam hivatalos nyelvével, mert ezen alaptörvény szerint az államnak csakis egy hivatalos nyelve lehet, a román! Igen ám, csakhogy az Alkotmány azt is előírja, hogy az állam által „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek” önazonossága megőrzésére, fejlesztésére, kifejezésére irányuló védő intézkedéseknek meg kell felelniük az egyenlőség és a diszkriminációt elutasító elveknek! Márpedig, a történelmi régióban, a 76 százalékos többségben levő közösség magyar anyanyelvét csakis akkor használhatja teljes szabadságban és egyenlőségben, ha törvényes lehetőség van a magyar és a román nyelv egyenrangúvá tételének!

 

Tehát, Székelyföld Autonómia Statútumának tervezete nem azt mondja, hogy a magyar nyelv Romániában legyen hivatalos nyelv, hanem azt, hogy Székelyföldön a magyar nyelvet lehessen éppoly szabadon használni – az élet minden területén -, mint az állam hivatalos nyelvét, a románt! Egyébként, az anyanyelv-használat ilyen fokú szabadsága az Európai Unió jogállamaiban levő autonóm közösségek területi autonómiájának sajátja!

Székelyföld önkormányzati intézményei

 

Székelyföld autonóm közigazgatási terület önigazgatását választott és kinevezett önkormányzati intézmények látják el. Tudjuk, hogy Székelyföld közigazgatási berendezkedése (amelyet lényegében külön régiónak, egy önálló, nagy kiterjedésű megyének, tekinthetünk), sajátos: a régió és a települési közigazgatás között megjelenik majd egy másik szint: a szék! Miért? Azért, mert bebizonyosodott, hogy a történelem során, több mint fél évezreden át, a székely székek képesek voltak az önkormányzásra, s a székelység, a Székelyföld megmaradását jelentették!


A Székelyföld Autonómia Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezés parlamenti visszautasításakor, de egyéb hivatalos formában megjelenő ellenérvek között is megjelenik az érvelés: Románia Alkotmánya csak községeket, városokat, megyéket ismer el, mint közigazgatási egységeket! De mi nem Románia általános közigazgatási felosztásába javasoljuk bevinni a székek intézményét, hanem csakis Székelyföldön! Ha Székelyföld autonóm régióvá válik, akkor azt is el kell fogadnia a központi hatalomnak, hogy saját közigazgatási rendszerét kiépítse. Ha ezt az Alkotmánnyal összeegyeztethetetlennek tartja, akkor az Alkotmányt kell módosítania, ahhoz, hogy megfeleljen az Európai Unióban érvényesülő gyakorlatnak!


Nyilvánvaló, hogy Székelyföld önkormányzati intézményeinek meg kell felelniük azoknak a követelményeknek, amelyek lehetővé teszik az akadálytalan önkormányzást!

 

2005. február 8.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO