Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Becsületemre fogadom, hogy a reám ruházott közképviseletet legjobb tudásom szerint ellátom, a Székelyföld népének, minden magyar nemzetiségű polgárának érdekeit magaménak vallom, a Székelyföld autonómiája iránt kinyilvánított akaratot felvállalom, továbbítom és megalkuvás nélkül képviselem. Isten engem úgy segéljen!

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága által javasolt tervezet

 

Székelyföld Önkormányzati Tanácsának, amely döntéshozó testület és polgári közképviseletet gyakorolva tulajdonképpen úgy működik, mint a parlament, hatásköre kiterjed a társadalmi gondozásra és a társadalombiztosításra. E területeken törvényerejű rendeleteket bocsáthat ki és saját autonóm intézményeket létesíthet. Lám, milyen kiemelt jelentőségű lesz Székelyföldön a társadalmi önkormányzás, a hátrányos helyzetben levő társadalmi csoportok védelme! Ehhez kell megfelelő anyagi alapot teremteni, amelynek egyik feltétele a gazdasági- és a pénzügyi autonómia!

Székelyföld törvény általi újralétesítése után, általános, titkos, közvetlen és szabad választások révén létrejön Székelyföld Önkormányzati Tanácsa. Az Önkormányzati Tanácsnak, mint közhatóságnak, hatáskörébe tartozik majd azoknak a feltételeknek a kialakítása, amelyek biztosítják az egyének és az általuk alkotott közösségek teljes és tényleges egyenlőségét és szabadságát, elhárítanak minden olyan akadályt, amely meghiusíthatja vagy gátolhatja ezek teljes körű kibontakozását, s megkönnyítik minden állampolgár számára a politikai, gazdasági, művelődési és társadalmi életben való részvételt.

Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi jóváhagyása nélkül nincs a demokrácia eszközével újralétesített Székelyföld!

Tulajdonképpen mit jelent a történelmi régió autonómiája. A Statútum tervezet a következőképpen fogalmaz: „A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.” Értelmezzünk. Könnyű a dolgunk, mert az idézett szöveg megfelel a Regionális Autonómia Európai Chartájában megfogalmazottnak! Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi jóváhagyása nélkül nincs a demokrácia eszközével újralétesített Székelyföld!

SZABADSÁGOT A SZÉKELY NÉPNEK!
AUTONÓMIÁT SZÉKELYFÖLDNEK!

Néhány önkormányzat magáévá teszi Horia Grama Kovászna megyei prefektus „érvelését” és úgy értékeli, hogy a népszavazás kiírása törvénybe ütközik. Az állítást határozottan visszautasítjuk, az érvelés szomorú példája annak, hogy miként lehet önkormányzati hatáskörrel felruházva a Székelyföldön számszerű töbségben élő nemzeti közösségünk érdekei ellen fellépni.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO