Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

2020.

November 26. A Székely Nemzeti Tanács székházában a sajtó nyilvánossága előtt Izsák Balázs átadta a 2020-as év Gábor Áron-díját. Farkas Árpád kitüntetését a költő egészségügyi állapota miatt lánya vette át. Ezt követően az SZNT elnöke a sajtó kérdéseire válaszolt.

November 9. Izsák Balázs sajtóközleményben jelentette be, hogy elkezdődött az aláírásgyűjtés harmadik szakasza, vagyis folytatják az online kézjegyek begyűjtését az elkövetkező három hónapban is.

 November 7. A nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés fél éves hosszabbításának lejártakor még két ország teljesítette a szükséges aláírás-számot: Horvátország és Litvánia. Így a szükséges 7 országból 5 ország „zöldült ki”.

 Október 25. Székelyföld autonómiájának napján a járványügyi korlátozás ellenére is igen sok helyszínen gyúltak fel az őrtüzek, délelőtt meg templomainkban imádkoztak a székely autonómia eléréséért. A népszerűsítésben ezúttal is oroszlánrészt vállalt az MTVA. A rendezvény kiáltványát az SZNT számos nemzetközi és hazai tisztségviselőnek elküldte.

Október 10. A Székely Nemzeti Tanács írásban kérte az Európai Bizottságtól, hogy a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés aláírási időszakát a súlyos járványügyi helyzet miatt újabb 3 hónappal hosszabbítsa meg.

Szeptember 2. A budapesti horvát nagykövetség épületében találkozott Mladen Andrlić Horvátország budapesti nagykövete és Dabis Attila a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja. Megbeszélésük tárgya a nemzeti régiókért polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése volt.

Július 15. Az Európa Tanács megszavazta az EP polgári kezdeményezés aláírásának
meghosszabbítását. Július 18-tól a Székely Nemzeti Tanács folytatatja az aláírásgyűjtést,
melynek újabb zárónapja 2020. november 7.

Június 26. Sepsiszentgyörgyön ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága, a széki
elnökök, s az aláírásgyűjtés szervezésének operatív bizottsága.

Június 18. A Székely Nemzeti Tanács június 3-án Vera Jourová EB alelnöknek írt levelére a
titkárság vezetője, Rudiger Boogert válaszolt, melyben konkrétan foglalkozik az aláírásgyűjtés
meghosszabbításával. Az SZNT közleményben tudatja, hogy csak akkor folytatja az
aláírásgyűjtést, amikor annak a jogi alapja biztosított.

Június 12. Az aacheni Nemzetközi Nagy-Károly Díjat odaítélő igazgatóság vezetője, Jürgen
Linden válaszlevelében közli az SZNT elnökével, hogy „Iohannis elnök maga is többször
nyomatékosan világossá tette, hogy kijelentései semmiképpen sem irányultak a magyar
kisebbség ellen, melynek tagjait nagyra értékeli. Aggályait sokkal inkább politikusokkal
szemben fogalmazta meg.” Ezért kiáll álláspontja mellett, s díjazni fogják a román elnököt.

Május 20. Az Európai Bizottság honlapján megjelent az értesítés és az indoklás, miszerint a Bizottság azt javasolja, hogy minden európai polgári kezdeményezés, amely nyitva állt aláírásra abban a pillanatban – 2020. március 11-én –, amikor az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO világjárvánnyá nyilvánította a Covid-19 vírust, kapjon még hat hónap időt a támogató aláírások gyűjtésére. A döntést meg kell erősítenie az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is.

Május 14. A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs a testület nevében tiltakozó levelet
juttatott el az aacheni Nemzetközi Nagy-Károly Díjat (más néven Charlemagne Díj) odaítélő
igazgatóság vezetőjének, Jürgen Lindennek, melyben kérte, hogy ne ítéljék oda Klaus Iohannis
elnöknek a rangos díjat fajgyűlölő megnyilvánulása nyomán.

Május 7. Éjfélkor lezárult az egy éves aláírásgyűjtés a nemzeti régiókért európai polgári kezdeményezésre. Online 1 008 966 aláírás gyűlt össze, a kötelező 7 EU-s országból egyelőre 3 lépte túl a kötelező teljesítési határt.

 Május 5. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács a román Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken jelentette fel Klaus Iohannis román államfőt a 2020. április 29-én tett televíziós nyilatkozata miatt.

Április 16. A z RMDSZ ügyvezető elnöksége részéről Jakab Adorján átadott Izsák Balázs SZNT elnöknek 149 559 papíralapon gyűjtött aláírást. Az elnök közleményben köszönte meg a gyűjtőknek valamint az aláíróknak az elkötelezettségét.

 Április 7. A Székely Nemzeti Tanács a koronavírus járványra való tekintettel beadványban kérte az Európai Bizottságtól, hogy a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezése aláírásgyűjtésének május 7.-i véghatáridejét tolják ki 6 hónappal.

Március 11.  Nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Kolozsváron Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Luke Uribe-Etxebarria,
baszk földön megválasztott spanyol felsőházi tag, valamint Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt Külügyi és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője.

Március 10. A Sepsiszéki Székely Tanács Sepsiszentgyörgyön megtartotta a Székely szabadság
napját.

Március 8.  Közleményben jelentette be a Székely Nemzeti Tanács elnöke, hogy a koronavírus
terjedése miatti tiltás következtében elmarad a Székely szabadság-napi rendezvény
Marosvásárhelyen.

Február 25. A Román Parlament Emberjogi Bizottsága tárgyalta a Kulcsár-Terza József és Biró Zsolt által beterjesztett autonómia statútumot. A vita civilizált hangnemben folyt, s az RMDSZ-es képviselők mellett egy roma képviselő is támogatta annak elfogadását.

 Február 25. A magyar Országgyűlés ellenszavazat nélkül, 158 igennel elfogadta a nemzeti régiókért polgári kezdeményezés támogatását. Az eseményen részt vett Izsák Balázs elnök és Dabis Attila külügyi megbízott. A DK testületileg távolmaradt a szavazástól.

Február 24. Izsák Balázs Budapesten találkozott Kocsis Mátéval, a FIDESZ frakcióvezetőjével

Február 18-20. Három napos kampánykörúton Dániában járt Dabis Attila a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja, ahol a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezést népszerűsítette

Január 29. Izsák Balázs Marosvásárhelyen fogadta az LMP frakcióvezetőjét, Keresztes László Lórántot, valamint Sebők Tímea nemzetpolitikai tanácsadót. Megállapodtak a nemzeti régiók aláírásgyűjtés támogatásáról, valamint egy határozattervezet előkészítéséről, melyet az Országgyűlés elé terjesztenek ez ügyben.

Január 9. Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke aláírta a polgári kezdeményezést, s mozgósító nyilatkozatban biztatta Magyarország polgárait, hogy hasonlóképpen cselekedjenek.

Január 5. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében ülésezett a Székely Nemzeti Tanács, melynek része volt a madéfalvi veszedelemre való megemlékezés is.

2019

December 21. Sepsiszentgyörgyön a székházban ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága, a széki elnökök, valamint az operatív bizottság tagjai.

December 18. A bukaresti képviselőházban Kulcsár-Terza József képviselő, a Székely Nemzeti Tanács sepsiszéki küldötte negyedszer iktatta Székelyföld autonómia statútumát.

December 11. Dabis Attila dél-tiroli vezetőkkel egyeztetett az európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtéséről, melynek nyomán közös sajtótájékoztatót tartottak.

December 6. Izsák Balázs elnök Sopronban a megyeházán tartott előadást a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezésről.

December 4. Dán újságírók készítettek részletes interjút a székelység autonómiatörekvéseiről a Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában. Az egy órás riportot a dán nemzeti rádióban fogják sugározni.

November 28.  Izsák Balázs (SZNT elnök) és Sobor Dávid (ügyvéd) a Kisebbségi Jogvédő Intézet szervezte budapesti 3 napos konferencián előadást tartott Európai polgári kezdeményezés a Nemzeti Régiókért – Múlt, jelen és jövő címmel. 

November 21. Dabis Attila megkapta a Bukaresti Ítélőtáblától az indoklást, miért tiltották ki 3 évre Romániából. Az autonómia-mozgalomban betöltött szerepére hivatkoznak, mely az ítélőtábla szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

November 20. Ülésezett a Sepsiszéki Székely Tanács.

November 15. Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács képviseletében részt vett Budapesten a Magyar Állandó Értekezlet XVIII. plenáris ülésén, ahol napirenden szerepelt az EU-s polgári kezdeményezés is.

November 12. Ülésezett a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága, amelynek napirendjén szerepelt a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése. A Bizottság meghallgatta Izsák Balázst és Dr. Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács elnökét és külügyi megbízottját, a kezdeményezés képviselőit.

Október 29. Izsák Balázs Budapesten találkozott Pánczél Károllyal, a Nemzeti összetartozás bizottságának elnökével.

Október 27. Székelyföld autonómiájának napján délelőtt Kárpát-medence szerte imádkoztunk templomainkban Székelyföld autonómiájáért, este őrtüzekkel világítottuk ki Székelyföldet, de lármafák gyúltak Erdélyben és Magyarországon is számos helyen. Az eseményen aláírásokat is gyűjtöttünk a nemzeti régiókért polgári kezdeményezésre. Az MTVA több élő kapcsolásban is tudósított a rendezvényről, fő támogatója meg a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT volt.

Október 25. Ülésezett a Marosszéki Székely Tanács.

Október 11. Sepsiszentgyörgyön ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága, melyre meghívást kaptak a széki elnökök és az operatív bizottság tagjai is. Napirenden: az aláírásgyűjtés helyzete, Székelyföld autonómiájának napja és tisztújítás szerepelt.

Október 2. Az EMNT és az EMNP szervezésében Marosvásárhely főterén tüntetés volt Ne bántsd a magyart! címmel, melyen Izsák Balázs is beszédet mondott.

Szeptember 30. A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége, Ferencz Csaba és Dabis Attila hétfőn Bilbaoban a Baszk Nemzeti Párt székházában megbeszélést folytatott Mikel Burzakoval, a Baszk Nemzeti Párt külügyi megbízottjával az aláírásgyűjtés gyakorlati kérdéseiről.

Szeptember 29. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében a Marosszéki Székely Tanács szervezésében gálát tartanak a nemzeti régiókért, jeles hazai és magyarországi fellépőkkel.

Szeptember 29. Tulit Attila a Székely Nemzeti Tanács képviseletében részt vesz a FIDESZ Kongresszusán.

Szeptember 29. Ferencz Csaba és Dabis Attila a Székely Nemzeti Tanács küldötteiként részt vesznek Forondában a Baszk Nemzeti Párt nagygyűlésén.

Szeptember 27. Izsák Balázs Kolozsváron részt vesz a nemzeti kerekasztalon.

Szeptember 21. Izsák Balázs meghívottként köszönti Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában az EMNP rendkívüli tisztújító küldöttülését.

Szeptember 19. Megjelent a Székely Nép 10. száma, melyet a nemzeti régiókért aláírásgyűjtés népszerűsítésére szán a Székely Nemzeti Tanács.

Augusztus 8. Izsák Balázs az SZNT EU-s polgári kezdeményezéséről tartott előadást Gyergyószentmiklós mellett az EMI táborban.

Július 26-27. Izsák Balázs a tusványosi táborban az autonómiáról szervezett kerekasztalon vett részt, illetve ezt követően a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezésről tartott előadást.

Július 21. Izsák Balázs elnököt irodájában fogadta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki aláírta a Székely Nemzeti Tanács EU-s polgári kezdeményezését a nemzeti régiókért. Ezt követően közös sajtótájékoztatót tartottak.

Július 16-25. A Kézdiszéki Székely Tanács szervezésében 25 kézdiszéki és 25 kibédi gyermek Révfülöpön táboroz.

Június 18. Izsák Balázs SZNT elnök és Veress Dávid, a Csíkszéki Székely Tanács elnöke beszédet mondott az úzvölgyi temetőgyalázás nyomán Csíkszeredában szervezett tüntetésen.

Június 12-16. Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja Pozsonyban illetve Dunaszerdahelyen részt vett és felszólalt a nemzeti régiók EU-s polgári kezdeményezés aláírásának szorgalmazása érdekében a FUEN kongresszusán, melyről a Dolomiten dél-tiroli napilap is cikket közölt.

Június 4. A Kézdiszéki Székely Tanács szervezésében Kézdivásárhelyen megemlékeztek a trianoni diktátum aláírásának 99. évfordulóján.

Június 4. A Sepsiszéki Székely Tanács szervezésében Sepsiszentgyörgyön emlékeztek a trianoni diktátumra, melynek meghívott szónoka Izsák Balázs SZNT elnök volt. Ezen a napon indult a város központjában az aláírásgyűjtés a Nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezésre, illetve, hogy a turul-szobor terét a Székely Szabadság Terének nevezzék el.

Május 30. Izsák Balázs Németh Zsolt, Vincze Loránt, Toró T. Tibor mellett előadást tartott Kolozsváron a Vallásszabadság Házában a 30. Tusványosi Nyári Szabadegyetemmel kapcsolatban.

Május 24. Izsák Balázs Budapesten találkozott Farkas György filmrendezővel, Az önrendelkezés a székelyek joga című film társszerzőjével, s egy újabb kisfilm készítéséről tárgyaltak.

Május 23. Elindult Magyarországon is az aláírásgyűjtés a Nemzeti régiókért európai polgári kezdeményezésre. Elsőként ünnepélyes keretek között dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere látta el kézjegyével az ívet. Délután a 30 éves Rákóczi Szövetség ünnepi ülésén vett részt Izsák Balázs elnök, kérésére döntés született, hogy a szövetség koordinálja az aláírások összegyűjtését Magyarországon.

Május 14. A bukaresti táblabíróság jogerősen elutasította Dabis Attilának, az SZNT külügyi megbízottjának a kérését, hogy semmisítsék meg a Romániából való kitiltását elrendelő tavaly márciusi határozatát. Dabis 2021. március 8-ig nem léphet be Romániába.

Május 11. Makfalván 11. alkalommal tartották meg a Székely Majálist, melyen ünnepélyes keretek között indította útjára az SZNT aláírásgyűjtését a nemzeti régiókért. 4 erdélyi magyar politikai szervezet vezetője, valamint a magyar miniszterelnöki hivatal küldöttje mondott beszédet.

Május 11. Dabis Attila, az SZNT külügyi megbízottja részt vett a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének ülésén, s ismertette az SZNT EU-s polgári kezdeményezését a nemzeti régiókért.

Május 7. Makfalva Polgármesteri Hivatalában Izsák Balázs SZNT elnök és Vass Imre polgármester mellett Korodi Attila (RMDSZ), Mezei János (MPP) és Csomortányi István (EMNP) sajtótájékoztatón jelentették be, hogy széleskörű összefogással gyűjtik össze egy év alatt az SZNT polgári kezdeményezéséhez az aláírásokat, melyet május 11-én Makfalván, a Székely Majálison indítanak.

Április 30. Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezését.

Április 10. Izsák Balázs Sepsiszentgyörgyön az SZNT székházában együttműködési megállapodást kötött Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar Néppárt új elnökével, majd ezt követően közös sajtótájékoztatót tartottak, hol bejelentette hogy a Nemzeti Régiók EU-s polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését május 11-én Makfalván, a Székely majálison indítják útjára.

Április 3. Izsák Balázs elnök és Vass Imre alelnök Székelyudvarhelyen egyeztetett a közös teendőkről Gálfi Árpád polgármesterrel, majd Bíró Edittel, az Udvarhelyi Székely Tanács elnökével. Ezt követően Sepsiszentgyörgyön tanácskozott Tulit Attila és Ferenc Csaba alelnökkel, Gazda Zoltán széki elnökkel és Toró Attila grafikussal.

Március 25-29. Izsák Balázs Budapesten politikusokkal és szakemberekkel tartott megbeszéléseket az EU-s aláírásgyűjtés megszervezéséről és lebonyolításáról, a technikai és logisztikai rendszer kiépítéséről.

Március 23. Izsák Balázs Nagyváradon részt vett az Erdélyi Magyar Néppárt országos küldöttülésén, s meghívottként beszédet mondott, szorgalmazván a további együttműködést az autonómia elérésében.

Március 14. Izsák Balázs a Siculitas Egyesület nevében beadvánnyal fordult a Kolozsvári Katonai Ügyészséghez a 2016-os Székely szabadságnapi visszaélésekkel kapcsolatban, melyre azt a választ kapta, hogy bár több visszaélés történt, mégis az eljárás megszüntetését kéri a Kolozsvári Katonai Törvényszéknél. A Siculitas Egyesület igazgatótanácsának döntése értelmében nem fellebbeznek.

Március 10. A Székely Szabadság Napján megemlékező rendezvény volt Sepsiszentgyörgyön, majd ezt követően Marosvásárhelyen, hol tiltakozó felvonulás volt a városközpontba. Petíciót nyújtottak át a prefektus megbízottjának. Este a Kultúrpalotában a Sepsi OSK-nak és szurkolótáborának átadták a Gábor Áron-díjat.

Március 8.  2019 március 08-án Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács Külügyi Megbízottja részt vett és felszólalt az Európai Szabad Szövetség (European Free Alliance – EFA) éves közgyűlésén.

Március 8. A Székely Nemzeti Tanács sajtóközleményben tiltakozott az ellen, hogy a Székely Vértanúk emlékműve körüli térfelújítási munkálatokon kialakított alakzatot az éjszaka leple alatt önkényesen megváltoztatták.

Március 7. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnökének levelét Ferencz Csaba alelnök olvasta fel Budapesten, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán.

Március 7. Óriási sikert ért el a Székely Nemzeti Tanács Luxemburgban. Az Európai Unió Bírósága másodfokon megsemmisítette az Európai Bizottság 2013 júliusában hozott határozatát, melyben a Bizottság elutasította a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A bíróság tehát a kezdeményezőknek adott igazat az Európai Bizottsággal szemben. A perbe a Székely Nemzeti Tanács mellett lépett be Magyarország, s Kovászna Megye Tanácsa, ellenében meg Románia, Szlovákia és Görögország.

Február 27. Izsák Balázs részt vett az Országházban ülésező Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának tanácskozásán, s tájékoztató előadást tartott a Székely Nemzeti Tanács EU-s állampolgársági kezdeményezésének helyzetéről.

Február 20. Izsák Balázs Debrecenben a Székelyek Emlékparkjában dr. Lomnici Zoltánnal megkoszorúzta Vass Albert szobrát, majd az ünnepségen beszédet mondtak.

Február 17. Felavatták Székelyudvarhelyen a bethlenfalvi római katolikus templom előtt a Székely Nemzeti Tanács adományozta nagy székely zászlót. Beszédet mondott Gálfi Árpád polgármester és Izsák Balázs elnök.

Február 13. Székelyudvarhelyen ülésezett a települési Székely Tanács.

Február 9. A Marosszéki Székely Tanács a Kultúrpalota kistermében tartott ülésén megbeszélte a Székely Szabadság Napja sikeres megszervezésével kapcsolatos teendőket, s egy mozgósító nyilatkozatot is elfogadott.

Január 29. Izsák Balázs részt vett Budapesten az MTVA Kós Károly Testületének ülésén. Ezt követően találkozott Dobos Menyhérttel, a Duna Televízió ZRT vezérigazgatójával, majd Dabis Attila külügyi megbízottal a külügyminisztériumban egyeztettek Kalmár Ferenccel.

Január 15. Izsák Balázst irodájában fogadta Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Tóth László.

Január 7. A Székely Nemzeti Tanács képviselői részt vettek és koszorúztak a madéfalvi Siculicidium emlékművénél tartott rendezvényen. Este Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában az SZNT megemlékező rendezvényt tartott zsúfolásig telt terem előtt. Fellépett a Bekecs Néptáncegyüttes.

2018

December 12. Izsák Balázs Budapesten egyeztetett az SZNT régiókkal kapcsolatos törvénykezdeményezéséről Kiss Antallal, a Magyar Fejlesztési Központ igazgatójával, valamint Sobor Dáviddal, Tárnok Balázzsal és Dabis Attilával.

December 11. Izsák Balázs elnök irodájában találkozott Veress László államtitkárral, az Országház igazgatójával.

December 6. Ferencz Csaba tájékoztatási alelnök és László György jegyző Marosvásárhelyen találkozott Fernand de Varennessel, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottjával, s tájékoztatták az SZNT 15 éves küzdelméről, illetve a székelység jogfosztottságáról.

December 5. A Székely Nemzeti Tanács másodfokon is pert nyert a marosvásárhelyi polgármesteri hivatallal szemben, így akadálymentesen meg lehet tartani 2019. március 10-én is a Székely Szabadság Napját.

November 28-29. Dabos Attila külügyi megbízott Baszkföldön a bilbaoi Deutso Egyetem oktatóival egyeztetett az intézményközi kapcsolatokról. Tárgyalt a Baszk Nemzeti Párt képviselőivel a nemzeti régiókkal kapcsolatos törvénykezdeményezésről. Előadást tartott a Baszk Nemzeti Párt alapítványa által szervezett nemzetközi konferencián.

November 18. Sepsiszentgyörgy főtere teljesen megtelt résztvevőkkel a centenáriumi székely nagygyűlésen, melyet mindenki sikeres rendezvényként értékelt.

November 16. Izsák Balázs Budapesten részt vett a Magyar Állandó Értekezlet ülésén.

November 12. Izsák Balázs részt vett Budapesten az Országházban szervezett Nemzeti Összetartozás Bizottság ülésén. Hozzászólásában a Székely nagygyűlésen való részvétel fontosságát hangsúlyozta.

November 18. A Székely Nemzeti Tanács 100 éves évfordulója előestéjén a Magyar Televízió bemutatta Kenyeres Gyula 50 perces filmjét A székelyek joga az önrendelkezés címmel. Az első filmet 5 évvel előtte a Székelyföld Stúdió készítette az új Székely Nemzeti Tanács fennállásának 10. évfordulóján.

November 9. Izsák Balázs sajtótájékoztatót tartott Sepsiszentgyörgyön a székházban a Székely naggyűlésről.

November 5-7. Izsák Balázs vezetésével a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége Brüsszelben, Tőkés László meghívására autonómia-konferencián vett részt.

Október 28. Székelyföld autonómiájának napján, délelőtt Székelyföld templomaiban ima hangzott el Székelyföld autonómiájának eléréséért, este pedig őrtüzek hirdették követelésünket, melyhez Magyarország, s a világ magyarsága is csatlakozott.

Október 27. Együttes ülést tartott a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen a Vártemplomban, melyen döntés született Székelyföld autonómia statútumának negyedszeri beterjesztéséről Románia parlamentjében, az SZNT álláspontjáról a Törvényhozási Tanács véleményével kapcsolatban, illetve Centenáriumi Gábor Áron-díjat kapott dr. Csapó József.

Október 24. Szili Katalin miniszterelnöki biztos hívására Kolozsváron találkozott az RMDSZ, EMNP, MPP, EMNT és SZNT képviselője, hol közös nyilatkozatban Figyelmeztették az ENSZ-t a kisebbségi jogok védelmének fontosságáról.

Október 24. Közös sajtótájékoztatót tartott a politikai pártok vezetőivel Veress Dávid, a Csíkszéki Székely Tanács vezetője, melynek célja mozgósítani a Székelyföld autonómiájának napjára.

Október 23. Ferencz Csaba és Gazda Zoltán Tamás Sándorral és Antal Árpáddal folytatott megbeszélést az elkövetkező rendezvényekkel kapcsolatban.

Október 8. Kézdivásárhelyi székházában ülésezett a Kézdiszéki Székely Tanács.

Október 5. Izsák Balázs Budapesten részt vesz a Kárpát-medencei Autonómia Tanács ülésén.

Október 4. Az Európai Bíróság honlapján megjelent Paolo Mengozzi főtanácsnok indítványa az ítélethozatal előtt álló Európai Bíróság 

részére. Az indítványban a főtanácsnok azt javasolja: a bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2016. május 10‑i Izsák és Dabis kontra Bizottság ítéletét (T‑529/13, EU:T:2016:282) hatályon kívül helyezze. 

Október 4. Izsák Balázs Budapesten Parlamenti Szalonon vesz részt meghívottként.

Október 4. Kolozsváron, elnöki irodájában fogadta Kelemen Hunor Izsák Balázst.

Október 3. Sepsiszentgyörgyön a székházban ülésezett a Sepsiszéki Székely Tanács. Átbeszélték az előttük álló 3 rendezvényekkel kapcsolatos teendőket.

Szeptember 24. Izsák Balázs a sepsiszentgyörgyi székházban beszélgetést folytatott Fekete Miklós kézdiszéki elnökkel, majd ezt követően Ferencz Csaba és Gazda Zoltán kíséretében találkozott Tamás Sándorral és Antal Árpáddal.

Augusztus 30. Izsák Balázs Sepsiszentgyörgyön sajtótájékoztatót tartott, majd ezt követően rövid videót készítettek munkatársai segítségével a november 18-i centenáriumi nagygyűlés népszerűsítésére.

Augusztus 24. Izsák Balázs Kolozsváron részt vett a Szili Katalin miniszterelnöki megbízott által összehívott pártok és nemzeti tanácsok megbeszélésén. A találkozó résztvevői közös nyilatkozatot adtak ki a romániai magyarok jogfosztásának három aktuális és igen súlyos megnyilvánulásáról, melyekre azonnali jogorvoslatot kértek.

Augusztus 21. Izsák Balázst fogadta irodájában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a centenáriumi év hátralévő eseményeiről beszéltek.

Augusztus 12. Izsák Balázs és Dónáth Árpád a mezőpaniti falunapok alkalmával találkozott Bodó Előd Barna polgármesterrel és önkormányzati cselekvési elképzelésekről egyeztettek.

Július 27. Nyolc szék vagy három megye? Vita Székelyföld autonómia-tervezetéről címmel tart előadást Izsák Balázs a tusványosi nyári szabadegyetemen.

Július 19. Gyergyószentmiklóson az EMI táborban Izsák Balázs és Kulcsár-Terza József előadást tart az Autonómia statútum helyzete és a folytatás címmel.

Július 14. A Szilézia területi autonómiájáért küzdő szervezetek nagyszabású éves demonstrációján Dabis Attila képviselte a Székely Nemzeti Tanácsot Katowicében. Beszédében az SZNT külügyi megbízottja felhívta a figyelmet, hogy mind a székelység, mind a sziléziaiak békés és demokratikus eszközökkel küzdenek a területi önrendelkezésért, melynek legitim jellegét számos nemzetközi dokumentum és több sikeres gyakorlat is igazolja. Dabis továbbá rámutatott, hogy az autonómiától Lengyelországnak sem kell félnie.

Július 12. Több Székely Nemzeti Tanács vezető (Fekete Miklós, Szabó Miklós, Borsos Géza, Korpos Levente, Thamó Csaba, Veress Dávid, Ferencz Csaba) vett részt Kézdivásárhelyen a Beke István és Szőcs Zoltán 5 éves jogtalan bebörtönzése ellen szervezett tüntetésen. Gazda Zoltán beszédet mondott.

Július 7. Izsák Balázs részt vett és beszédet mondott Kézdivásárhelyen a Beke István és Szőcs Zoltán 5 éves jogtalan bebörtönzése ellen szervezett tüntetésen.

Július 3. Izsák Balázs Balatonlellén a Magyar Népfőiskolai Collegium táborában tart előadást.

Július 2. Izsák Balázst Budapesten fogadta irodájában Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet vezetője.

Június 12. Irodájában fogadta Kókai Mária és Jenik Péter Miniszterelnök-helyettesi Kabinetvezető Izsák Balázst. A centenáriumi év terveiről egyeztettek.

Június 9-10. Feldobolyban, majd következő nap Nyárádszeredában avattak a Székely Nemzeti Tanács adományozta székely zászlót, melyen részt vett és beszédet mondott Izsák Balázs elnök.

Június 4. A Sepsiszéki- Kézdiszéki- és a Székelyudvarhelyi Székely Tanács megemlékező rendezvényt szervezett a trianoni diktátum 98. évfordulóján. Izsák Balázs Sopronban, Albert Mátyás Csepelen mondott beszédet a Nemzeti Összetartozás Napján.

Május 31. Az Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusa 47 ország részvételével konferenciát szervezett a nyelvi jogokról Bálványosfürdőn. A Székely Nemzeti Tanács képviseletében Árus Zsolt és gazda Zoltán vett részt. Dan Tanasa bűnvádi eljárást indíttatott feljelentése nyomán a Kovászna megyei rendőrséggel szóróanyaga eltűnése nyomán.

Május 30. Az Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusa 47 ország részvételével Kézdivásárhelyen és Bálványosfürdőn tartotta nyelvi jogokról szóló kongresszusát. A román küldöttség távolmaradt a tanácskozástól.

Május 29. Románia szenátusa döntéshozó fórumként 9 RMDSZ-es szavazat ellenében elutasította Székelyföld autonómia statútumát.

Május 24. A szenátus plenáris ülésén vita nélkül, politikai nyilatkozatok formájában tárgyalják Székelyföld autonómia statútumát.

Május 22. Sajtóközleményben jelentette be Sepsiszék Székely Tanácsa, hogy befejezettnek tekinti első székely zászlós akcióját, mely alatt 25 nagy méretű székely zászlót adományoztak tartószerkezettel elsősorban sepsiszéki egyházaknak, a lobogók a templomok elé kerültek.

Május 21. Juhos Gábor maratonfutó az öt éve szervezett Székelyek nagy menetelése előtt tisztelegve az idén is lefutja a menetelés útvonalát kisebb leágazásokat is beiktatva (Szotyor, Kilyén, Sepsiszentgyörgy, Komolló, Réty). Sepsiszéken és Kézdiszéken a széki Székely Tanács képviselői fogadják és kísérik végig útvonalán.

Május 18. Az előadást megismétlik Sepsiszentgyörgyön.

Május 17. Székelyföld mindig zöld címmel tart könyvbemutatóval egybekötött előadást Domonkos László és Csoma Gergely Marosvásárhelyen és Makfalván tisztelegve a 100 éves Székely Nemzeti Tanács előtt.

Május 8. A szenátus emberjogi és területrendezési bizottsága, mint jelentést tevő bizottság tárgyalja és elutasítja többségi szavazással Székelyföld autonómia statútumát.

Május 3. A szenátus emberjogi, vallásügyi és kisebbségi jogok bizottsága tárgyalja Székelyföld autonómia statútumát.

Május 3. Az Európai Unió bírósága másodfokon tárgyalta Luxemburgban az Izsák-Dabis kontra bizottság ügyet. A szóbeli meghallgatáson a felpereseket dr. Sobor Dávid képviselte, akit dr. Tárnok Balázs jogi szakértő segített. A tárgyaláson a Székely Nemzeti Tanács képviseletében részt vett Izsák Balázs elnök, dr. Dabis Attila külügyi megbízott és László György jegyző. A főtanácsnok indítványát 2018 július 11-én teszi közzé.

Április 28. A Kultúrpalota kistermében ülésezett Marosszék Székely Tanácsa. A tevékenységi beszámoló után új széki elnökséget választottak. Az ÁB tagok folytatják munkájukat.

Április 20. Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakcióközi Munkacsoportja, az úgynevezett Kisebbségi Intergroup strasbourgi ülésén Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntartásáért című polgári kezdeményezés érvrendszerét ismertette Dabis Attila külügyi megbízott segítségével.

Április 12. Románia parlamentje plenáris ülésen mintegy egy óra alatt megvitatta Székelyföld autonómiastatútumát. Az RMDSZ képviselőinek 20 szavazata ellenében elvetették a törvénytervezetet, melyet vita előzött meg.

Március 30. Sepsiszentgyörgyön a székházban ülésezett az állandó bizottság, melyre a széki elnökök is meghívót kaptak. A testület nem volt döntőképes, 8 ÁB-tag volt jelen, s 8-an hiányoztak.

Március 28. A láttamozó Bizottság megtartja ülését a 2019 Székely Szabadság Napjával kapcsolatban. Az ülést Sergiu Papuc vezeti, Marosvásárhely alpolgármestere. Megpróbálják kettéválasztani az eseményt gyűlésre és felvonulásra, a felvonulásra vonatkozó bejelentést később kellene benyújtani. A szervezők nevében Izsák Balázs jegyzőkönyvben rögzíti, hogy nem ért egyet ezzel a módosítással.

Március 27. Bukarestben, a Parlament Emberjogi Bizottsága véleményezi Székelyföld Autonómia Statútumát, meghallgatják a Székely Nemzeti Tanács elnökét, aki ezt követően sajtótájékoztatót tart.

Március 26.  Izsák Balázs leadta a 2019-es Székely Szabadsági Napi rendezvény előzetes bejelentését.

Március 20. A parlament közigazgatási bizottsága tárgyalta és negatívan véleményezte Székelyföld autonómia statútumát. Az ülésre meghívták, Bukarestbe, és szót kapott Izsák Balázs, aki hét oldalas dokumentumban cáfolta a Törvényhozói Tanács negatív véleményezését. Az ülésen jelen volt László György alelnök is. Az Izsák Balázs által készített dokumentumot a bizottság tagjai levélben megkapták, miként Csapó József 2004-es cáfoló dokumentumát is.

Március 15.  Izsák Balázs részt vesz március tizenötödikei makfalvi megemlékezésen és beszédet mond. Ezt követően a Csíkszeredai Konzulátuson az ünnepi gálaesten vesz részt László György, Marosszéki elnökkel.

Március 14. Kulcsár Terza József parlamenti képviselő napirend előtti felszólalás jogán beterjesztette a parlament bürójának a Székely Szabadság Napja petícióját.

Március 14. Izsák Balázs részt vesz Magyarország Kolozsvári Konzulátusának ünnepi gálaestjén

Március 11. Kolozsvári közös sajtótájékoztató Jokin Bildarratz Sorron, Jordi Xuclŕ i Costa, Gio Paolo Baglioni külföldi meghívottakkal

Március 10. A Székely Szabadság Napjára emlékeztünk délelőtt Sepsiszentgyörgyön, majd 16 órától Marosvásárhelyen, ahol a központba vonuló tüntető tömeg mintegy 18-20 000-esre dagadt. A menetoszlop közel egy kilométeres hosszúságú volt. Ezt követően a Grand Hotelben ünnepélyes keretek között adta át a Székely Nemzeti Tanács a Gábor Áron-díjat kitüntetettjének, dr. Dávid Lászlónak, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorának.

Március 9. Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottját a román határrendészek nem engedték be az országba. Az indoklás elmaradt.

Március 9. Megbeszélés Marosszentgyörgyön a Csendőrség székhelyén, a Székely Szabadság Napjával kapcsolatban. A megbeszélésen részt vesz: Izsák Balázs, Gáspár Sándor, László György, Kincses Előd. Másrészt a Csendőrség parancsnoka, helyettese, a Maros Megyei Csendőrség parancsnoka, a Marosvásárhelyi Rendőrség parancsnoka, a Közlekedési Rendészet parancsnoka.

Március 5. A Székely Nemzeti Tanács sajtótájékoztatója Antal Árpáddal, Tamás Sándorral (RMDSZ), Kulcsár-Terza József (MPP), Bálint József (EMNP), Szakács Zoltán (EMNT). A közös sajtótájékoztató témája a Székely Szabadság Napja

Március 4. Izsák Balázs az Udvarhelyi Stúdióból nyilatkozik a Székely Szabadság Napjáról az M1 műsorának.

Március 2. Izsák Balázs sajtótájékoztatót tart a Székely Nemzeti Tanács marosvásárhelyi székházában

Március 1. Megbeszélés Marosszentgyörgyön a Csendőrség székhelyén, a Székely Szabadság Napjával kapcsolatban. A megbeszélésen részt vesz: Izsák Balázs, Gáspár Sándor, László György, Kincses Előd. Másrészt a Csendőrség parancsnoka, helyettese, a Maros Megyei Csendőrség parancsnoka, a Marosvásárhelyi Rendőrség parancsnoka, a Közlekedési Rendészet parancsnoka.

Február 28. Elkészült 50 darab székely zászló, amelyek átvétele megtörtént. Ezek egy része Sepsiszentgyörgyre került. Az első elhelyezése Réty községben történt meg.

Február 18. Izsák Balázs részt vesz Budapesten Orbán Viktor évértékelő beszédén

Február 9. Izsák Balázs Budapesten részt vesz a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma ülésén, majd ezt követően egy megbeszélésen a parlamentbe beterjesztett autonómia statútumot támogató aláírásokkal kapcsolatban. A tanácskozáson részt vesz Kulcsár-Terza József, Korodi Attila, Zakariás Zoltán, Tőkés László, Szili Katalin.

Február 1. Egyeztetés a Külügyminisztériumban Kalmár Ferenccel, a megbeszélésen jelen van Dabis Attila és Dr. Sobor Dávid

Január 31. Találkozó Jancsó Antallal, a Jancsó Alapítvány elnökével, egyeztetés a centenáriumi évről

Január 31. Találkozó Kenyeres Gyulával, egyeztetés Székelyföld autonómiatörekvéseiről szóló film forgatásairól

Január 30.  Találkozó Szili Katalinnal budapesti irodájában.

Január 29. Izsák Balázs Budapesten részt vesz az MTVA Kós Károly Testület ülésén

Január 18. A Siculitas Egyesület igazgatótanácsának gyűlése Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nép ás a Székely Nemzeti Tanács dokumentumaival kapcsolatos tanácskozás

Január 17. A Sepsiszéki Székely Tanács Sepsiszentgyörgy központjában tüntetést szervezett Mihai Tudose miniszterelnök azon kijelentése ellen, hogy a székely zászlót kitűzők ott fognak lengeni a zászlóik mellett.

Január 13. Izsák Balázs laudációt mond Nagyváradon az EMNT Kós Károly-díjjal kitüntetett Kincses Elődnek.

Január 12. Gulyás Gergely és Gyürk András meghívására, Izsák Balázs részt vesz Budapesten a Parlamenti Szalon című rendezvényen Varga Mihály előadásán.

Január 8. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös közleményben szögezte le az autonómiaküzdelem közös alapelveit. A dokumentum előkészítésében részt vett a Székely Nemzeti Tanács elnöke is, így került be az az öt kritérium, amelyet a Székelyföld autonómiájának sérthetetlen alapelveiről című 2013. november 8-án kiadott nyilatkozat tartalmaz.

Január 7. A Székely Nemzeti Tanács elnöke egy küldöttséggel részt vesz a madéfalvi veszedelem megemlékező rendezvényén, ahol koszorúzik. Ezt követően az Erdélyi Nemzeti Tanáccsal közös szervezésben megemlékező rendezvényt tart Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában.

2017

December 22. Kulcsár Terza József, az SZNT sepsiszéki küldötte, parlamenti képviselő beterjesztette a román parlamentbe az SZNT által kidolgozott Székelyföld autonómia statútumát, melyet Izsák Balázs elnök és Szili Katalin, magyar miniszterelnöki megbízott nyomban üdvözölt.

December 12-14. Balázs és Gazda Zoltán látogatást tesz Kézdiszéken, Csíkszéken és Bardóc Miklósvárszéken, ahol Szabó Miklós is velük tart, a következő településeken: Dálnok, Lemhény, Kézdialmás, Kézdiszentlélek, Csernáton, Nagybacon, Bardóc, Apáca, Ürmös, Bölön, Nagyajta, Tusnádfalu, Csíkkozmás, Csíkszentkirály. A megbeszélések célja új lendületet adni az autonómiás határozatok meghozatalára.

December 11-15. Dabis Attila az AGFI-CEMO-SZNT által készített árnyékjelentést átadta  ENSZ Gyülekezési Szabadságért Felelős Különleges Jelentéstevője képviselőjének, majd lobbi-tevékenységet folytatott Írország, Norvégia, Brazília, Németország, USA, Ausztria, Finnország, Svédország képviselőivel.

December 6-10. Dabis Attila, az SZNT külügyi megbízottja a svájci Jura Kanton függetlenedési törekvését tanulmányozza

November 28-29. Izsák Balázs és Gazda Zoltán látogatást tesz Sepsiszéken Réty, Kőröspatak, Málnás, Mikóújfalu és Sepsibükszád polgármesteri hivatalában, Orbaiszéken Barátos, Kovászna és Zabola, valamint Kézdiszéken Gelence hivatalában, ahol elöljárókkal és lelkészekkel találkoznak.

November 14-15. Izsák Balázs Budapesten részt vesz a Nyelvi jogokkal az identitás védelméért – A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 25. éves évfordulós konferenciáján.

November 11. Gyergyócsomafalván a Borsos Miklós Művelődési Házban a Kézdivásárhelyen megszervezetthez hasonló fórumot tartottak Czirják Árpád pápai prelátus előadásával

November 11. Izsák Balázs Budapesten részt vesz a FIDESZ tisztújító kongresszusán.

November 10. Izsák Balázs részt vesz a Magyar Állandó Értekezlet budapesti ülésén.

November 4. Székelyföld jelenéről és jövőjéről szervezett fórumot a Kézdiszéki Székely Tanács a helyi magyar pártokkal és civil szervezetekkel együttműködve Kézdiváráhelyen, a Vigadó Művelődési Ház nagytermében.

Október 29. Igen mostoha időjárási körülmények között tartotta meg a Székely Nemzeti Tanács partnerségben az önkormányzatokkal és történelmi magyar egyházakkal Székelyföld Autonómiájának Napját, melyen imával, majd őrtüzekkel fejezték ki elkötelezettségüket a résztvevők Székelyföld területi autonómiájának elérésében.

Október 23. Izsák Balázs és Gazda Zoltán részt vesz Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának Nemzeti Ünnepi Fogadásán Bálványosfürdőn.

Október 21. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében tisztújító küldöttülést tartott a Székely Nemzeti Tanács. Izsák Balázst négy évre újraválasztotta a testület elnöknek 109 szavazattal, míg kihívóját, Farkas Csabát 93-an támogatták.

Október 14. Izsák Balázs Kolozsváron átvette az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kós Károly-díját.

Október 18. Tisztújító küldöttülést tartott Orbaiszék Székely Tanácsa. Elnöke Ferencz Botond maradt, míg ÁB tag Gazda József.

Október 14. Tisztújító küldöttülést tartott Bardóc Miklósvárszék Székely Tanácsa. Széki elnök is maradt, de ÁB tag is lett Szabó Miklós.

Október 2. Tisztújító küldöttülést tartott az Csíkszéki Székely Tanács, elnökének Veress Dávidot választotta, ÁB tagnak meg Ferencz Csabát. Az SZNT ülés későbbi időpontban való megtartását kérik, s azt, hogy az elnökjelöltek minden széken mutatkozzanak be.

Október 2. Tisztújító küldöttülést tartott az Udvarhelyszéki Székely Tanács. Széki elnöknek Farkas Csabát jelölte, ÁB tagok: Farkas Csaba, Thamó Csaba, jegyzők: Albert Mátyás, Zoltáni Csaba. Az SZNT elnökjelöltjének Farkas Csabát nevesítették.

Szeptember 28. Ülésezett a Kézdiszéki Székely Tanács, s változást javasolt az SZNT vezetésében, illetve kérte az ülés időpontjának eltolását, s helyszínnek Sepsiszentgyörgyöt javasolják.

Szeptember 25. Izsák Balázs részt vett Budapesten az MTVA Kós Károly Kollégiumának ülésén.

Szeptember 25. Izsák Balázs, Sobor Dávid és Dabis Attila levélben tájékoztatta Jean-Cloude Junckert az EB elnökét a Luxemburgi Bíróságon történt tárgyalásaikról.

Szeptember 9. Gazda Zoltán a Székely Nemzeti Tanács képviseletében részt vett Brassóban az országos magyar középiskolások tanévnyitóján.

Szeptember 8. Izsák Balázs, Dabis Attila, dr. Sobor Dávid ügyvéd, és dr. Tárnok Balázs jogi szakértő Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottsággal a kohéziós politika reformját és a nemzeti régiók egyenlőségét célul kitűző európai polgári kezdeményezés bejegyzése érdekében.

Szeptember 6. Izsák Balázs Marosvásárhelyen találkozott Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnökkel, s Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy polgármesterével. A jövő cselekvési terveiről egyeztettek.

Szeptember 5. Közleményben bíztatta Izsák Balázs az SZNT szimpatizánsait, s az autonómia elkötelezettjeit, hogy vegyenek részt a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium védelmében szervezett tüntetésen, hangsúlyozva, ha autonómiánk lenne, nem kellene most tüntetni.

Augusztus 29. Tisztújító küldöttülést tartott az Gyergyószéki Székely Tanács. Elnökének Korpos Leventét választotta.

Augusztus 29. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes irodájában fogadta Izsák Balázst, hogy a Székely Nemzeti Tanács jövőbeni terveiről beszélgessenek. A miniszterelnök-helyettes teljes támogatásáról biztosította az SZNT-t.

Július 29. Izsák Balázs az EMI-táborban Gyergyószentmiklóson előadást tartott az autonóm Székelyföldről.

Július 17-24 Izsák Balázs és László György törökországi látogatáson tartózkodott Ahmet Acikgöz meghívására, melyen fogadta őket Rodostó polgármestere és kormányzója is.

Július 15. ÁB ülés a sepsiszentgyörgyi székházban, 15 ÁB tag, valamint széki meghívott elnök részvételével.

Július 12. Tisztújító közgyűlést tartott a Sepsiszentgyörgyi Székely Tanács, majd ezt követően tisztújító küldöttülést szervezett a Sepsiszéki Székely Tanács. Széki elnök Gazda Zoltán maradt, az ÁB tagokat (Ferencz Csaba, Csinta Samu, Tulit Attila) is megerősítették.

Július 7-13. Izsák Balázs Balatonlellén a Népfőiskolai Kollégiumon A székely autonómia felé címmel előadást tartott, valamint részt vett az általuk szervezett táborban.

Július 2. Kézdivásárhelyen, a Gyűjtemények Házában Aba Béla, a Magyar Páneurópai Mozgalom elnöke post mortem az Európa Érdemrend Lovagkeresztje elismerésben részesítette Péter Jánost.

Június 15. Izsák Balázst fogadta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Székely Nemzeti Tanács törekvéseiről, jövőjéről tárgyaltak.

Június 8. Jogerős bírósági döntéssel 4000 lejre bírságolták Izsák Balázst, a 2016-os március 10-i megmozduláson a bíróság szerint elkövetett mulasztásokért. Az elnök a strasburgi emberjogi bíróságon fellebbez.

Június 7. Jogerős bírósági döntéssel bírságolták 2000 lejre Árus Zsoltot a Gyergyószéki Székely Tanács elnökét a 2015 októberi határmegvilágításra szállított saját tulajdonban lévő 0.12 köbméter fa ügyében. A strasburgi emberjogi bíróságon fog fellebbezni.

Június 4. Csepel díszpolgárává avatták Albert Mátyást, a Székely Nemzeti Tanács jegyzőjét.

Június 4. A Sepsiszéki Székely Tanács a trianoni diktátum napján megemlékezést szervezett Sepsiszentgyörgyön, melynek meghívott szónoka Bayer Zsolt volt.

Május 25. Életének 55. évében váratlanul elhunyt Péter János, az SZNT alelnöke a Kézdiszéki Székely Tanács elnöke. Temetésén Izsák Balázs mondott búcsúztatót.

Május 9. Miután alapfokon a több mint 80 csendháborítós és törvénytelen szervezés ügyében indított pert megnyert a Székely Nemzeti Tanács megbízott jogásza, másodfokon az első csendháborításért kirótt 200 lejes pert elveszítette. Ezt követően másodfokon már pár nyertes per is van, ami reményt csillant, hogy jogi, s nem politikai döntések születnek.

Április 27. A Kézdiszéki Székely Tanács 30 fős török vállalkozók csoportját fogadta, majd közös kopjafát állítottak a Nyerges-tetőn. Következő nap Marosszéken is találkoztak Izsák Balázs elnökkel.

Április 20-22. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön megszervezte a III. Székely Kongresszust

Április 12-27. A csalás elleni pénzügyi hatóság vizsgálatot folytatott az Izsák Balázs által vezetett Siculitas Egyesületnél és a Gazda Zoltán vezette Sepsireform Egyesületnél, nem meglepő módon az idén épp a Székely Szabadság Napját követő időszakban. Egyik egyesületnél sem találtak hibát.

Április 3. A gyergyószéki Árus Zsolt panasszal fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, s bepanaszolta Dan Tanasat magyarellenes megnyilvánulásaiért.

Március 17. A legfelsőbb bíróság végérvényesen elmarasztalta az SZNT jogi képviselőjét a Siculitas Egyesületet a szerintük 2014-ben törvénytelenül megszervezett Székely szabadság napjáért, 12 000 lejjel bírságolta, s behajtása érdekében zárolta számláit.

Március 10. Sepsiszentgyörgyön a turul szobornál, majd délután Marosvásárhelyen emlékezett a Székely Nemzeti Tanács hívó szavára a magyar közösség a székely vértanúkra a Postaréten, majd a prefektúra elé vonult, s átadta a küldöttség a tüntetés kiáltványát. Ezt követően a Kultúrpalotában ünnepélyes keretek között vette át az EFA igazgatója a Gábor Áron-díjat. Több mint egy tucat helyen szerte a világban is szimpátiatüntetéseket szerveztek.

Március 7. A Sepsiszéki és Kézdiszéki Székely Tanács vezetői találkoztak Ahmet Acigköz török polgárjogi aktivistával, s átbeszélték az együttműködés további lehetőségeit.

Február 22. Ülésezett az Udvarhelyszéki Székely Tanács.

Február 18. A Kultúrpalota kistermében ülésezett Marosszék Székely Tanácsa.

Február 17. Izsák Balázs, Tulit Attila, Ferencz Csaba és Gazda Zoltán Tamás Sándorral és Antal Árpáddal találkozott és a jövőbeli programokról egyeztetett.

Január 26. A Gyergyószéki Székely Tanács megjelenteti a Hivatalos Közlönyben Székelyföld autonómia statútumát, mely feltétele az állampolgári kezdeményezésnek, hogy 100 000 aláírás összegyűjtése után 11 megyéből a parlament asztalára kerülhessen az. Heves ellenkezést váltott ki a román politikusokból, az SZNT elnöke is cáfolta, hogy előre leegyeztetett közös akcióról lenne szó.

Január 20. Izsák Balázs a sepsiszentgyörgyi székházban sajtótájékoztatót tart.

Január 7. A Székely Nemzeti Tanács elnöke részt vesz a madéfalvi megemlékezésen, s koszorút helyez el az emlékműnél, majd a marosvásárhelyi Kultúrpalotában az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen megemlékező rendezvényt szervez, hol ünnepélyes keretek között átadja a tavalyi Gábor Áron-díjat Haáz Sándornak. Ez alkalomból a szentegyházi gyermekfilharmónia koncertet tart, majd annak végeztével felveszik a székely himnuszt, melyet ezentúl rendezvényeinken használni fogunk.

2016

December 1. Izsák Balázs meghívott külhoni szakértőként Budapesten részt vett a Magyar Állandó Értekezleten. A sajtó azzal vádolta meg, hogy nem írta alá a zárónyilatkozatot, miközben meghívottként nem is volt aláírási joga.

November 27. Ferencz Botond, orbaiszéki-, Gazda Zoltán sepsiszéki elnök, valamint Sánta Imre alelnök Kövér Lászlóval, az országgyűlés elnökével munkavacsorán vett részt.

November 26. A Kézdiszéki Székely Tanács bútor és ruhacsomagokat szállított több település szegény családjaihoz.

November 23. Gazda Zoltán az SZNT megbízásából részt vett az országházban a KMKF szakbizottsági ülésén.

November 10. Izsák Balázs Budapesten az M1- es csatornán volt meghívott stúdióbeszélgetésre, valamint a további együttműködés érdekében fogadta a Duna Médiaszolgáltató ZRT vezérigazgatója, Dobos Menyhért.

November 9-11. Izsák Balázs Budapesten a Kisebbségi Jogvédő Egyesület által szervezett konferencián vesz részt, s tart előadást.

Október 30. Nagyméretű rendezvényt szervezett a Székely Nemzeti Tanács. Délelőtt templomainkban imádkoztunk Székelyföld autonómiájáért, este őrtüzeket, gyertyákat, fáklyákat gyújtottunk Székelyföld autonómiájáért, illetve az erőszakos közigazgatási átszervezés ellen.

Október 26. Marosvásárhelyen a kultúrpalotában ülésezett a Székely Nemzeti Tanács.

Október 17. Marosvásárhelyen a kultúrpalotában a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Nemzeti Tanács közösen emlékezett az 1956-os forradalom 60-ik évfordulóján.

Október 15. Sepsiszentgyörgyön ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. Napirenden az SZNT soros munkaülésének előkészítése.

Október 6. Izsák Balázst beidézték a katonai ügyészségre a Maros megyei csendőrség ellen tett feljelentése kapcsán.

Október 2. Elhunyt Incze Béla, a Székely Nemzeti Tanács egykori alelnöke 75 éves korában. Temetése október 5-én, Székelyudvarhelyen volt.

Szeptember 27. Izsák Balázs és Kincses Előd Marosvásárhelyen sajtótájékoztatót tartott a Székely szabadság Napja peres ügyeivel, büntetéseivel kapcsolatban, illetve a jövő évi március 10-e előkészületeiről.

Szeptember 26. Hivatali visszaélés, szolgálati hanyagság és okirathamisítás miatt tett bűnügyi panaszt a katonai ügyészségen a Maros megyei csendőrség ellen a Székely Nemzeti Tanács civil szervezete, a Siculitas Egyesület.

Szeptember 23. Budapesten ülésezett a Kárpát-medencei Autonómia Tanács, melynek munkálatain Izsák Balázs is részt vett. Elfogadták a Kárpát-medencei monitoring jelentést a térség kisebbségi jogainak helyzetéről.

Szeptember 12-30. A Sepsiszéki és Kézdiszéki Székely Tanács segítséget nyújt a népszavazás borítékcsomagjának kitöltésében, majd azt kézbesíti a csíkszeredai főkonzulátusra.

Szeptember 9. Izsák Balázs az igazságügy minisztériumban volt egyeztetésen a luxemburgi perrel kapcsolatban. A megbeszélésre elkísérte Dabis Attila és Dr. Sobor Dávid. A minisztérium munkatársai nevében Dr. Fehér Miklós tárgyalt velük. Javaslatokat tettek Magyarország beavatkozására vonatkozóan és tájékoztatást kértek és kaptak a további ügymenetről.

Szeptember 7. Izsák Balázst fogadta a Duna ZRT. vezérigazgatója, Dobos Menyhért. Az M1 tévécsatornán és a Kossuth rádióban is élő adásban volt meghívott vendég.

Szeptember 3. Izsák Balázs levélüzenetét felolvasták Debrecenben az V. Székely Napokon.

Augusztus 30. A Sepsiszéki Székely Tanács 10 székely zászlót ajándékoz rúddal együtt azoknak a Sepsiszentgyörgy központjában lakó polgároknak, akik azt tartósan kihelyezik főtér felé néző erkélyükre.

Augusztus 30. Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke sajtótájékoztatón ismertette, hogy a Jogaink Egyesülettel közösen két gyergyószéki jogsérelmet is a Strasbourgi Emberjogi Bíróságra vittek.

Augusztus 25. Izsák Balázs SZNT elnök beszédet mondott a Vásárhelyi Forgatag megnyitó rendezvényén.

Augusztus 18 – 22. A Kézdiszéki Székely Tanács gyáli diákokat látott vendégül, akikkel Révfülöpön táboroztak együtt immár harmadik alkalommal. A vendégeknek gazdag programot szerveztek.

Július 25 - augusztus 5. A kézdiszéki Székely Tanács Péter János vezetésével autóbuszos kirándulást szervezett Révfülöpre szegény kézdiszéki gyermekeknek.

Július 20. Az Európai Bizottság (EB) felszólította a Székely Nemzeti Tanács vezetőit, távolítsák el európai polgári kezdeményezésük honlapjáról és „minden más honlapról” az Európai Unió Bíróságához benyújtott keresetlevelüket és az EB ellenkérelmét. Izsák Balázs kijelentette, hogy nem tesz eleget az EB kérésének.

Július 15. A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága Sepsiszentgyörgyön, a székházban ülésezett. A fontosabb határozatairól sajtóközleményt adott ki.

Július 11. A Kézdiszéki Székely Tanács tartós élelmiszer- és ruhacsomagokat adott két ozsdolai sokgyermekes családnak.

Július 1-3. A Szeged melletti Domaszéken munkaülést tartott a KMAT, melyen az SZNT-t Gazda Zoltán képviselte.

Július 1. A Siculitas Egyesület pert jogerős nyert Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere ellen, a Székely Szabadság Napjának megünneplése kacsán. Florea a megemlékezést-tüntetést törvénytelennek ítélte, miközben a bejelentett rendezvényt 48 órán belül nem tiltotta be.

Június 4. A Sepsiszéki Székely Tanács szervezésében 15. alkalommal volt megemlékezés a trianoni diktátum napján. Meghívott szónok Gergely István Tiszti volt.

Május 30. Megjelent a Székely Nép IX. száma.

Május 26. Izsák Balázs és Bak Miklós az autonómiáról tart előadást a Pázmány Péter Tudományegyetemen.

Május 14. Izsák Balázs a Petőfi Irodalmi Múzeumban Balázs Géza meghívására a Nyelvi Stratégiák című konferencián előadást tart Autonómia és identitás címmel.

Május 10. A Luxemburgi Bíróságon az Európai Bizottság ellen indított pert alapfokon elvesztette az SZNT két felperese, Izsák Balázs és Dabis Attila. Két hónap áll a rendelkezésükre a fellebbezéshez. A Törvényszék sajtóközleményben magyarázta meg döntését.

Május 7. Székely majális nyolcadszor, hagyományosan Makfalván.

Május 4. Izsák Balázs Budapesten részt vesz a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt székhelyén a megújuló Kós Károly Testület munkáján, melyre meghívást kap az elkövetkezőkre is.

Április 29. Pert nyert a Siculitas Egyesület, s elnöke, Izsák Balázs a marosvásárhelyi bíróságon az ANAF ellen. Nem kell kifizetni a kirótt 10 000 lejes büntetést, melyet a Székelyföld határainak kivilágítása utáni ellenőrzésen rótt ki a Pénzügy Adócsalásért Felelős Hatósága, a perköltségeket is az ANAF-nak kell kifizetnie.

Április 25. Molnár Judit, a Glasgow-i Egyetem kutatója a Kisebbségi Nemzeti Kulturális Autonómiák Gyakorlata Közép- és Kelet-Európában kutatói munkája érdekében tájékozódó látogatást tesz az SZNT székházában, s hosszas beszélgetést folytat Gazda Zoltánnal. Kutatási eredményeiről két év múlva könyvet jelentet meg angol nyelven.

Április 19. Izsák Balázs Autonómia és stabilitás című konferencián vesz részt, s tart előadást Brüsszelben, az Európai Parlament székházában.

Április 11. A Székely Nemzeti Tanács minden széknek 10 székely zászlót és egy feliratozott bannert adományoz, melyet rendezvényeiken használhatnak.

Április 5. Izsák Balázs feljelentette a Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) a Maros megyei csendőrség parancsnokát hivatali hatalommal való visszaélésért és okirat hamisításért.

Március 31 – április 1. Budapesten ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, melyen részt vett Izsák Balázs is.

Március 18. A Székely Nemzeti Tanács sajtóközleményben jelenti be a román hatóságok súlyos jogtiprását, s felhívást tesz közzé, hogy minden jegyzőkönyv jusson el hozzá, hogy minden büntetettnek jogi képviseletet biztosítsanak. Erre Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd vállalkozott.

Március 17. A csendőrség sajtóközleményben jelzi, hogy a videófelvételek alapján 84 személyt büntettek meg 71 000 lej értékben, a szervezőket azért, mert nem engedélyezett tüntetést engedtek fel az útra, másokat csendzavarásért, de 4 olyan büntetett is volt, aki jelen sem volt. A legnagyobb, 10 000 lejes büntetést Izsák Balázs kapta.

Március 11. Kolozsváron sajtótájékoztatót tart a székely szabadság napja három meghívottja, Marc Gafarot Mounjo, Katalán Demokratikus Konvergencia Párt, Günther Dauwen, EFA, Jose Mari Etxebarria , Baszk Nemzeti Párt, valamint Izsák Balázs.

Március 10. Székely szabadság napja délelőtt Sepsiszentgyörgyön, majd délután Marosvásárhelyen, hol mintegy 15 000 ember vesz részt. A városközpontba menetelő tüntetők képviselői petíciót adnak át a prefektúrán. A csendőrség közleménye szerint nem történt rendbontás.

Március 3. Az SZNT sepsiszentgyörgyi székházában a házigazda meghívására közös sajtótájékoztatót tart az SZNT (Ferencz Csaba, Gazda Zoltán), EMNT (Sándor Krisztina), EMNP (Zakariás Zoltán), MPP (Kulcsár Terza József) és az RMDSZ (Grümann Róbert).

Február 18. Tisztújító küldöttgyűlést tartott a Marosszéki Székely Tanács Makfalván. Széki elnöknek László Györgyöt, az SZNT jegyzőjét, alelnököknek Engi Albertet, Ötvös Józsefet, Selyem Leventét, Szűcs Pétert és Vass Imrét választották.

Február 15. Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Izsák Balázs, ismertette a Székely Szabadság Napjával kapcsolatos bírósági döntés indoklását, s közölte, semmilyen akadályba nem ütközik a rendezvény megtartása.

Február 12. Budapesten ülésezik a Kárpát-medencei Autonómia Tanács, melyen részt vesz Izsák Balázs elnök is.

Február 1. Izsák Balázs, Ferencz Csaba és Gazda Zoltán Tamás Sándorral és Antal Árpáddal találkozik, hogy egyeztessen a Székely Szabadság Napjáról, a Székely Kongresszusról, az önkormányzati határozatok elfogadásáról, s egyéb aktuális kérdésekről. Ezt sajtótájékoztató követi.

Január 22. Izsák Balázs Brassai Zsombor Maros megyei RMDSZ elnökkel tárgyal a Székely Szabadság Napjáról.

Január 8. Alapfokon pert nyert a Siculitas Egyesület a Marosvásárhely városával és polgármesterével szemben a Székely Szabadság Napja 2016-os megszervezésének tiltása ellenében.

Január 7. A székely Nemzeti tanács elnöke, a Csíkszéki-, Gyergyószéki- és Sepsiszéki Székely Tanács küldöttsége részt vesz Madéfalván a vérengzés emlékművénél szervezett megemlékezésen és koszorúzik.

Január 6. A marosvásárhelyi Kultúrpalotában a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közös szervezésében megemlékezést tartunk a Siculicidium 252-ik évfordulóján.

2015

December 15. A luxemburgi bíróságon tárgyalják a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését az uniós jogrend változtatásával kapcsolatban. Az ítéletet később, írásban közlik ki.

December 14. Gazda Zoltán részt vesz Kolozsváron a Szili Katalin kezdeményezte autonómia statútumokkal kapcsolatos megbeszélésen.

December 13. Izsák Balázs részt vesz Budapesten a FIDESZ XXVI-ik Kongresszusán.

December 11. Izsák Balázs, az SZNT elnöke Sepsiszentgyörgyön a székházban sajtótájékoztatót tart. Ezt követően Brassóban tart előadást az EMNT által szervezett autonómia konferencián.

December 5. A mondvacsinált terrorizmusért letartóztatott Beke Istvánért szervezett tüntetésen Kézdivásárhelyen a 2000 résztvevő mellett részt vett Izsák Balázs, Péter János és Gazda Zoltán is. Számos interjúban fejtették ki álláspontjukat.

December 4. A Magyar Állandó Értekezlet ülése Budapesten. Az SZNT-t Dabis Attila képviseli.

December 2. Dabis Attila, az SZNT külügyi megbízottja az ausztráliai magyarok képviselőivel találkozott Budapesten, s együttműködésről állapodtak meg.

November 27. Izsák Balázs részt vesz és felszólal Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által szervezett „Az EBESZ és az Európa Tanács kisebbségvédelmi elvei és normái” című konferencián.

November 25. A Székely Nemzeti Tanács Székházába látogatott Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke. Fogadta Ferencz Csaba, Tulit Attila és Gazda Zoltán.

November 21-22. A Kézdiszéki Székely Tanács küldöttsége Torockóra látogat Aranyosszék képviselőivel ápolni a kapcsolatot.

November 6. Dabis Attila részt vesz  Lendván a  Muravidéki Nemzeti Önkormányzati Közösség fennállásának 40. évfordulóján.

Október 28. Az adó és Pénzügyi Hatóság Csalás Elleni Főosztálya (Anaf Antifrauda) párhuzamosan ellenőrzést tartott a határmegvilágítás két főszervezőjének (Izsák Balázs, Gazda Zoltán) jogi hátterét biztosító két egyesületnél, a Siculitasnal és a Sepsireformnál. Az egész napos vizsgálat után a Siculitas Egyesületnek 10 000 lejes bírságot róttak ki, melyet bíróságon megfellebbezett, a Sepsireform Egyesületnél mindent rendben találtak.

Október 24. Székelyföld határának kivilágítása. A kedvezőtlen időjárás ellenére Székelyföld 68 településén több száz helyszínen pár tízezren gyújtottak őrtüzet. A rendezvény másnap kiadott értékelő közleményéről itt lehet részletesebben olvasni: http://sznt.sic.hu/hu-sic/index.php?option=com_content&view=article&id=887%3A2015-10-26-20-49-39&catid=16%3Ahirek&Itemid=22&lang=fa

Október 22. A magyar honvédelmi miniszter, Simicskó István Budapesten a huzamos ideje végzett áldozatos munkájáért a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatával tüntette ki Izsák Balázst, az SZNT elnökét.

Október 13. Ismét ellopták a Székely Nemzeti Tanács székházáról a székely zászlót.

Október 12. A Székely Nemzeti Tanács székházában közös sajtótájékoztatót tart a határmegvilágítással kapcsolatban az SZNT, RMDSZ, MPP, EMNP. Minden magyar politikai párt támogatja az SZNT által szervezett rendezvényt.

Szeptember 29. Életének 79-ik évében elhunyt Fodor Imre, az SZNT egykori elnöke. Búcsúztatásán, október 2-án Marosvásárhelyen Izsák Balázs vesz részt a Marosszéki Székely Tanács tagjaival, temetésén Ferencz Csaba mond búcsúztató beszédet Csíksomlyón.

Szeptember 26. Próbatűz-gyújtás Lakócán 1777 méter magasságban, melyen az SZNT részéről Izsák Balázs, Ferencz Csaba, Tulit Attila és Gazda Zoltán, valamint Toró Attila az SZNT grafikai tervezője, fotóművész, és Tulit Zsombor a Hegyi Mentőszolgálat részéről vesz részt. Élőben közvetít a helyszínről az MTVA.

Szeptember 14. Alakuló ülést tart a polgári bizottság Marosvásárhelyen.

Szeptember 12. Kolozsváron Szili Katalin asztalhoz ülteti a magyar politikai pártokat, valamint az EMNT-t és SZNT-t. A megbeszélés tárgya egy közös autonómiastatútum felvállalása.

Augusztus 1 – október 24. Fokozott erőfeszítéssel készülünk Székelyföld határának kivilágítására, az őrtüzek gyújtására a határokon. Számos sajtóközlemény, felhívás, sajtótájékoztató van ebben az időszakban, a két főszervező, Izsák Balázs és Gazda Zoltán körutakon látogatja meg az önkormányzatok jelentős részét. Rádió és tévé stúdióbeszélgetéseken vesz részt a két főszervező.

Augusztus 17. Tíz napos táborba indult 40 székely gyermek Péter János szervezésében Révfülöpre együttműködve a Magyar Páneurópa Alapítvánnyal és Gyál város önkormányzatával.

Augusztus 5-9 között zajlott Gyergyószentmiklóson az EMI tábor, melynek társszervezője volt hagyományosan az SZNT. Előadást tartott Izsák Balázs és Árus Zsolt.

Augusztus 4. Az Erdélyt járók Közhasznú Egyesület és a Székelyföldért Társaság létrehozza az autonómia alapot, mellyel a Székely Nemzeti Tanács munkáját kívánja anyagilag támogatni.

Július 24. Ferencz Csaba és Árus Zsolt vitán vett részt a tusványosi táborban

Július 23. A sepsiszentgyörgyi székházban Izsák Balázs jelenlétében megbeszélés volt Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaiszék és Bardóc-Miklósvárszék képviselőivel az őrtüzes rendezvényről, melyet sajtótájékoztató követett. Ezt megelőzően Izsák Balázs, Ferencz Csaba és Gazda Zoltán megbeszélést tartott Tamás Sándorral és Antal Árpáddal, s megállapodtak, hogy a háromszéki RMDSZ támogatja az október 24-i megmozdulást.

Július 14. Izsák Balázs, Tőkés László és Szilágyi Zsolt Brüsszelben találkozott a Régiók Bizottságának elnökével, Markku Markkulaval. A megbeszélés kiemelt pontja volt az SZNT európai polgári kezdeményezése a régiók esélyegyenlőségéről, a székelyföldi önkormányzatok határozatai, valamint az önálló és egységes székelyföldi régió kialakítása.

Július 3. Izsák Balázs Balatonlellén a népfőiskolán tart előadást.

Június 30. KMKF ülésen vesz részt Budapesten Izsák Balázs és Árus Zsolt

Június 3. Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában együttes ülést tartott az SZNT és az EMNT. Elfogadta a polgári bizottság összetételét a két testület részéről, valamint javaslatot tett az autonómia statútum bővítésére.

Május 29. Két elfeledt székely vértanúra, Bertalan Lászlóra és Benedek Dánielre emlékezett a Marosszéki Székely Tanács.

Május 27. Izsák Balázs és Árus Zsolt Budapesten találkozott az ETPK magyar küldöttségével, majd ezt követően külön is annak vezetőjével, Németh Zsolttal.

Május 21. A Sepsiszéki és a Kézdiszéki Székely Tanács a Székelyek Nagy Menetelése útvonalának találkozópontjain fogadta Juhos Gábort, aki ezúttal is ezen a szakaszon szaladt az autonómiáért.

Május 17. Izsák Balázs Kolozsváron találkozott Szili Katalinnal.

Május 14. Levélben fordult az SZNT az államelnökhöz valamint a Nép ügyvédjéhez, illetve számos európai fórumhoz a zászlótörvény jogsértő volta kapcsán.

Május 9. VII-ik Székely Majális Makfalván.

Május 3. Az SZNT bejelenti, hogy újabb nagyméretű tiltakozó rendezvényét ez év október 25-én tartja, melynek megnevezése: Lármafákkal világítsuk ki Székelyföld határait.

Április 25. Izsák Balázs meghívás hiányában is részt vett Kolozsváron a külügyminisztérium és a Babes-Bolyai Tudományegyetem szervezte konferencián, melyen azt ünnepelték, hogy Románia 20 éve írta alá a kisebbségi keretegyezményt, s melyen részt vett a Velencei Bizottság elnöke is, aki kijelentette, példaértékű Romániában a kisebbségi jogok betartása. A meghívottakon kívül senki nem kapott szót. Az SZNT nyilatkozatban közli az aláírt és be nem tartott kisebbségi jogokat itt:

http://sznt.sic.hu/hu-sic/index.php?option=com_content&view=article&id=862%3Aromania-es-a-keretegyezmeny-a-nemzeti-kisebbsegek-vedelmerl&catid=13%3Akoezlemenyek&Itemid=18&lang=fa

Április 24. Az április 17-i RMDSZ Kongresszusra Klaus Iohannis elnök is üzenetet küldött. Az SZNT leplezte le, hogy az államelnöki hivatal honlapján a kisebbségi jogokkal kapcsolatos tisztességes elnöki üzenetet kicserélték. A nyilatkozat itt olvasható:

http://sznt.sic.hu/hu-sic/index.php?option=com_content&view=article&id=861%3Akik-romania-valodi-vezeti&catid=13%3Akoezlemenyek&Itemid=18&lang=fa

Országos botrány keletkezett belőle.

Április 21. Az SZNT levélben tájékoztatja az ECRI-t a prefektus törvénytelen hadjáratáról a hármasfalusi saját készítésű településtáblák kapcsán.

Március 30. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke közös sajtótájékoztatót tart hétfőn Kolozsváron, az EMNT székházában. A sajtótájékoztató témája a két nemzeti tanács közti stratégiai együttműködés, valamint egy tervezett együttes ülés megtartása, továbbá az Európai Unió Régiók Bizottságának közös megkeresése a Romániában folyamatban lévő régiósítás ügyében.

Március 21. Izsák Balázs SZNT elnöke Monoron, előadás tart Székelyföld autonómiájáról.

Március 17. Ferencz Csaba és Gazda Zoltán találkozott a monitoring bizottság tagjával, Klárik Attilával, a március 24-i strassbourgi ülés kapcsán, s egyeztettek az ott legfontosabbnak vélt problémák elhangzásáról. A találkozón részt vett Tamás Sándor és Antal Árpád is, akik szintén részt fognak venni az ülésen.

Március 13. A Sepsiszéki Székely Tanács elnöke, Gazda Zoltán feljelentést tett a belügyminisztériumnál Kovászna megye prefektusa, Sebastian Cucu ellen a március 10-é, tanúsított munkaköri feladat mulasztásáért, s provokálásért.

Március 12. Sepsiszentgyörgyön a Székely Tanács vezetője tiltakozó levelet iktat a prefektusnak címezve, melyben feladatkörének teljesítése mulasztásáért vádolja és a tömegek provokálásával, s jelzi, feljelentést fog tenni ez ügyben a Belügyminisztérium államtitkáránál.Március 11. Csíkszeredában fogadja, Sepsiszentgyörgyön elutasítja a prefektus a petíciót átadni szándékozó küldöttséget. 

Március 10. A Székely Szabadság Napja. Izsák Balázs sajtótájékoztatót tart Marosvásárhelyen.

A tüntetések helyszínei Székelyföldön, Magyarországon és a nagyvilágban:

Veszprém 2015. március 10. 17:00 óraBarót, 2015. március 10.Csíkszereda, 2015. március 10., 17.30Firtosmartonos, 2015. március 10.Gyergyószentmiklós, 2015. március 10., 17.30Kézdivásárhely, 2015. március 10., 18.00Sepsiszentgyörgy, 2015. március 10., 16.00Budapest, 2015. március 10., 18.00Debrecen, 2015. március 10., 18.00Devecser, 2015. március 10.,Gyöngyös, 2015. március 10., 16.00Isztambul, 2015. március 7., 15.00London, 2015. március 10., 18.30Los Angeles, 2015. március 9., 19.45Ottawa, 2015. március 10., 13.00Sárospatak, 2015. március 10., 16.00Stockholm, 2015. március 8., 12.00Stuttgart, 2015. március 10., 19.00Szolnok, 2015. március 10., 17.00Pozsony, 2015, március 10., egy személyes tüntetés, s saját petíció átadása a roman nagykövetségenSepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában a prefektus nem veszi át a tüntetés petícióját. 

Március 6. A Csíkszéki Székely Tanács közli, a város központjában a politikai pártokkal és szervezetekkel közös szervezésben tart néma vigyázzállásban tüntetést a főtéren, a Bardóc-Miklósvárszéki Székely Tanács is jelzi, hogy március 10-én megemlékezik a református templom előtti téren.

Március 5. Megjelenik a Székely Nép 8-ik száma Székely önkormányzatok a székely jövőért címmel.

Március 5. Az Udvarhelyszéki Székely Tanács elhatározza, hogy Firtosmartonoson meemlékezést szervez a Székely Szabadság Napján.

Március 3. A Gyergyószéki és Sepsiszéki Székely Tanács bejelenti, hogy március 10-én megemlékezést és tüntetést szervez Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön.

Február 28. Temesváron az Újezredév Református Központban Izsák Balázs előadást tart a székelyföldi autonómia törekvésekről.

Február 24. Marosvásárhelyen sajtótájékoztatón jelenti be Izsák Balázs és Kincses Előd, hogy a törvénytelen hatósági tiltás miatt az idén az SZNT nem szervezi meg a Székely Szabadság Napját, de felszólítja a székelységet, hogy egyénileg emlékezzen a mártírokra.

Február 4. Izsák Balázs SZNT elnök a marosvásárhelyi Stii TV meghívottja 40 perces beszélgetésre, ahol telefonhívásokra is válaszol.

Február 3. Izsák Balázs SZNT elnök a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában vesz részt stúdióbeszélgetésen.

Január 30. Dorin Florea polgármester engedélyezi a megemlékező rendezvényt, de megtiltja a központba vonulást és a prefektúra előtti tiltakozást az erőltetett és a székelység számára hátrányos régiósítás ellen. A polgármester tiltását azonnal megtámadta a bíróságon a szervező.

Január 29. Marosvásárhelyen a szervezők megbeszélést tartanak a Székely Szabadság Napjáról, majd találkoznak Dorin Florea polgármesterrel. Ezt követően iktatják a rendezvény bejelentését a hivatalban.

Január 7. Az SZNT küldöttei részt vesznek a megemlékezésen és koszorúznak a Madéfalvi Veszedelem emlékművénél, majd este a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében megemlékező rendezvényt tartanak.

2014

December 12-13. Az SZNT és a Duna televízió közös szervezésében Torockón a Duna Házban találkozik az SZNT Állandó Bizottsága az aranyosszéki települések képviselőivel. Az ÁB ülésen részt vesznek aranyosszékiek is, döntés született, hogy ezentúl az SZNT küldöttüléseire is meghívást kapnak.

December 5. Izsák Balázs részt vesz a KMKF ülésén.

December 4. Izsák Balázs és dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára közös sajtótájékoztatót tart Budapesten a Luxemburgi perrel kapcsolatban.

November 28. Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hivatalában fogadta Izsák Balázst, majd ezt követően sajtótájékoztatót tartottak, hol megerősítette az SZNT támogatását.

November 25 – 26. Izsák Balázs, Árus Zsolt, Dabis Attila részt vesz Genfben a kisebbségek elleni erőszak című konferencián, melynek első napján Dabis Attila felszólalt. A konferenciát az ENSZ Emberjogi Tanácsa szervezi, egy dokumentum-tervezet keszül, melyet  a kisebbsegi jelentéstevő (Izsák Rita) terjeszt majd a Tanács elé.

November 8. Marosvásárhelyen SZNT ülés. Meghívott vendégek Andreas Gross és Tőkés László.

- Napirenden:

  1. 1. Megemlékezés a Székely Nemzeti Tanács megalakításának kilencvenötödik évfordulójáról.
  2. 2. A Székely Nemzeti Tanács alapdokumtumára, Székelyföld autonómiastatútumára vonatkozó határozat.
  3. 3. Elvi nyilatkozat az Európa Tanács 1334(2003) és a 1985(2014) számú határozatátaira  vonatkozóan.
  4. 4. Andreas Grossnak, az 1334/2003 határozat  jelentéstevőjének felszólalása.
  5. 5. Kalmár Ferencnek, az 1985/2014 határozat jelentéstevőjének felszólalása.
  6. 6. Az Európa Tanács szerepe a tagállamok belső demokráciájának elmélyítésében.
  7. 7.  A Székelyföldi  önkormányzati határozatok, felhívás elfogadása.

November 7. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács diszkriminatívnak találta a kormány sürgősségi rendeletét, miszerint a kovásznai Fenyő szállót az ortodox egyháznak adományozta. A panasztételt, s az ügyben folyó pert is az SZNT kezdeményezte. 

Október 26. SZNT ÁB ülés Farkaslakán, mely előkészíti a november 8-i marosvásárhelyi SZNT ülést. 

Október 22. A Marosszéki Székely Tanács küldöttei 2/3-os többséggel megvonták a bizalmat Bíró Zsolt alelnöktől, ő meg lemondott. 

Október 12. Az SZNT kezdeményezte per újabb tárgyalása a brassói Táblabíróságon. Az ügyet átutalják az Alkotmánybírósághoz.

 Október 2. Megalapozatlan az SZNT panasza Elutasította a bukaresti táblabíróság tegnap a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnökének a miniszterelnök és az államfő ellen emelt diszkriminációs panaszát: Izsák Balázs azt sérelmezte, hogy a román vezetők kizártnak nevezték egy magyar többségű régió létrehozását Romániában. A panasszal egy évvel ezelőtt Izsák Balázs először az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult. A testület úgy ítélte meg, hogy a román vezetőknek egy magyar többségű régiót kizáró kijelentései nem lépték túl a szabad véleménynyilvánítás határait, és nem minősíthetők a magyar nemzetiségű személyek elleni izgatásnak. Ezen határozat és több magas rangú politikus ellen emelt panaszt a táblabíróságnál az SZNT elnöke. A bukaresti táblabíróság tegnap közzétett elsőfokú ítéletben megalapozatlannak találta és elutasította Izsák Balázs beadványát. A döntés nem jogerős, ellene tizenöt napon belül lehet fellebbezni. 

Szeptember 17. Izsák Balázs SZNT-elnök a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház nagytermében sajtótájékoztatót tart az autonómiaküzdelem aktuális kérdéseiről. 

Szeptember 16. Izsák Balázs meghívottként részt vesz a Sapientia Erdélyi Magyar Ttudományegyetem.

Szeptember 6. Izsák Balázs a 3.ik Debreceni Székely Napokon tart előadást.

Augusztus 22. Izsák Balázs előadást tart az autonómiáról a Kolozsvári Magyar Napokon.

Augusztus 1. SZNT ÁB ülés Sepsiszentgyörgyön.

Július 15. Navracsics Tibor, Magyarország külügyminisztere fogadja az SZNT elnökét.

Július 3. Mezei János, Márton Zoltán és Árus Zsolt az ETPK Kisinóba kihelyezett bizottsági ülésén vesz részt, az SZNT által kezdeményezett önkormányzati határozatok ügyében, melyet a prefektusok megtámadtak, s mely napirendre került, de halasztottak. Álláspontjukat szétszórták, valamint szórólapokat is osztottak.

Július 3 – 10. Izsák Balázs és Dabis Attila kanadai körúton vesz részt.

Június 29. Izsák Balázs Budapesten a Reménység Szigetén a Szent László napi Bukovinai Székely Találkozó keretén belül autonómia kerekasztalon vett részt.

Június 23 -27. Izsák Balázs, Árus Zsolt, Dabis Attila Strassburgban részt az ET Parlamenti Közgyűlésén. Erre az alkalomra 700 angol nyelvű szórólap készül, illetve 20 dvd az angol nyelvű Székelyföldet bemutató rövidfilmből.

Június 17. Izsák Balázs, Péter János és Gazda Zoltán kézdiszéki polgármestereket keres fel, bátorítván, hogy fogadják el az SZNT kezdeményezte határozatot a háromszéki prefektus

Június 10. Súlyos betegség után elhunyt Csíki Sándor, a Marosszéki Székely Tanács elnöke.

Június 5. Izsák Balázs SZNT elnök Bukarestben részt vesz az Országos Diszkriminációellenes Tanács Ellen indított peren

Június 1. A nyárádszeredai Csaba királyfi emléknapont Izsák Balázs előadást tart.

Május 26. Románia kormánya előzetes figyelmeztetés után levélben válaszol a Székely Szabadság Napja kiáltványára

Május 25. Izsák Balázs Budapesten részt vesz a FIDESZ EP választások utáni eredményváróján

Május 18. Megjelent a Székely Nép 7-ik száma.

Május 6. Izsák Balázs, Árus Zsolt és Márton Zoltán részt vesz Budapesten a nemzet házában az új országgyűlés beiktatásán.

Május 3. Székely majális Makfalván az önkormányzat és az SZNT szervezésében.

Április 24. Levélben figyelmeztette az SZNT Victor Ponta miniszterelnököt, hogy a március 10-i kiáltványra a 30 nap leteltével sem adott választ.

Április 24. A bukaresti táblabíróságon indított eljárást az Országos Diszkriminációellenes Tanács Ellen Izsák Balázs, mert az állam fő vezetői kijelentették, hogy Romániában soha nem less Magyar többségű region, s ezt a Diszkr. Ell. Tan szabad véleménynyilvánításnak minősítette.

Április 14. A brassói feljebbviteli bíróságon indított eljárást Románia kormánya Ellen az SZNT kezdeményezésére 21 háromszéki polgár, hogy az orthodox egyháznak adományozták a kovásznai Fenyő szállót.

Április 11. SZNT ÁB ülés Sepsiszentgyörgyön a székházban

Árilis 6. Az SZNT küldöttsége részt vesz Budapesten a Bálnában a FIDESZ eredményváró rendezvényén. Részt vesz: Izsák Balázs, Márton Zoltán, Tulit Attila, Ferencz Csaba, Csinta Samu, Árus Zsolt, Gazda Zoltán, György Mózes Árpád és Dabis Attila

Március 10. A Székely Szabadság Napját több tízezer ember ünnepli Marosvásárhelyen. A tiltás ellenére a járdán felvonulunk a városközpont felé. A menetelést kisebb incidensek tarkították a hatalmas karhatalmi erő jelenlétében. A Duna tévé másfél órás élő közvetítésben tudósít, s bemutatja ezen a napon a 10 éves SZNT-ről készített filmet.

Február 17. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere nem engedélyezi a Székely Vértanúk Emlékművétől a központba vonulást, cask az emlékműnél a megemlékezést, március 10-én.

Február 14. Az SZNT elnöke részt vesz Budapesten a KMAT ülésen.

Február 11. Izsák Balázs Háromszéken látogatja meg a négy magyar város polgármesterét.

Február 6-7. Izsák Balázs Udvarhelyszéken vesz részt fórumokon.

Február 4. Egy elhibázott nyilatkozat révén a Kézdiszéki Székely Tanács ülésén botrány tör ki, s lemond Bíró Levente széki elnök, Kónya Zita Kézdivásárhelyi SZT elnök. A széki elnöki teendőkkel ideiglenesen, Péter Jánost bízták meg.

Február 1. Izsák Balázs

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO