Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Húsz évvel ezelőtt, 2003. október 26-án alakult meg a Székely Nemzeti Tanács Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A székely székek küldöttei egy pontosan körülírt feladattal érkeztek : Székelyföld területi autonómiájának közképviseletére hozzanak létre egy testületet. Az egész évre kiterjedő eseménysor fordulatot jelentett az erdélyi magyar közéletben. A kiindulópont a Királyhágómelléki Református Egyházkerület rendkívüli közgyűlése volt, amelyet Tőkés László hívott össze, 2003. febuár 2-ára.

Krónika

A közgyűlés színhelyétől, a szatmárnémeti láncos templomtól nem messze zajlott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség hetedik kongresszusa. A két eseményt céljaiban, elveiben éles vonal választotta ketté. Az utóbbi a visszarendeződés fóruma volt, amelyet jelzett a két kimagasló vendég pályája és múltja, Medgyessy Péteré és Adrian Nastaseé, Magyarország és Románia akkori miniszterelnökeié. Ez volt a múlt. A láncos templomban összegyűlt ezer ember Temesvár szellemének volt a letéteményese, akkori és mai meggyőződésünk szerint ők képviselték a jövőt. A korabeli sajtóhírek világos kifejezői ennek. A láncos templomban tartott nagygyűlés folytatásaként alakul meg a két testület, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács.

Ennek az évnek a folyamán meg fogunk emlékezni minden fontos eseményről, amely az eddigi húszéves küzdelem elindításában szerepet játszott, és amelyek részei egy folyamatnak, amely a két testületet útjukra indította. Az évforduló azonban arra is alkalom, hogy áttekintsük munkánk húsz esztendejét.

Sokan kérdezik, és nekünk is meg kell kérdeznünk, hogy milyen hosszú két évtized? Történelmi távlatban kevés, egy ember életében sok. Felnőtté váltak, akik akkor gyerekek voltak, megöregedtek a tettre kész emberek, és elmentek közülünk örökre, akik remélték, hogy megérik legalább a szabadság kezdetét Székelyföldön. Erről is kell beszélni. De arról is, hogy Skóciának három évszázadra volt szüksége ahhoz, hogy Edinbourgh-ban újra legyen skót parlament. Bizakodva abban, hogy nekünk nem kell három évszázadot várni a székely parlament megalakulásáig, de ugyanakkor bízva abban, hogy az a szívós kitartás, amely a skótokban élt, az bennünk is megvan, folytatjuk a küzdelmet!

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2023. február 1.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!