Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Egy héttel az Önkormányzati Nagygyűlés Csíkszeredai rendezvénye után megjelent az ott elfogadott memorandumnak egy újabb, módosított változata.

Bár kétségtelen, hogy a több oldalas szöveg tartalmaz helytálló, vállalható megfogalmazásokat, egészében azonban további változtatásokra szorul.

Állásfoglalás a közigazgatási reformról

A Székely Nemzeti Tanács mint a Székely Önkormányzati Nagygyűlés kezdeményezője, üdvözli Tőkés László EP-képviselő brüsszeli felhívását az összefogás érdekében.

Összehívom Marosszék Székely Tanácsának küldöttgyűlését 2009. augusztus 31.-ére, hétfő 17 órára, Marosvásárhelyre, a Bocskai István Tanulmányi Központ (M. Eminescu utca 28. szám) nagytermébe.

2009Önkormányzati nagygyűlés

Állásfoglalás a közigazgatási reformról

Tisztelt Polgármesterek, Alpolgármesterek és Önkormányzati Képviselők!

Érthetetlennek tartjuk a sajtóban megjelent hírt: "Lefújta az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a szeptember 5.-i székelyudvarhelyi önkormányzati nagygyűlést." , illetve annak indoklását, miszerint: azért döntöttek így, mert időközben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) is nagygyűlést hirdetett szeptember 5.-re Székelyudvarhelyre, a városban pedig szeptember 27-én időközi helyhatósági választásokat tartanak. „Nem akartuk, hogy a nagygyűlés Szász Jenőnek, az MPP elnökének kampányindító rendezvényévé váljon” – nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDSZ ügyvezető elnöke.

Folyó év augusztus 15-én, szombaton, Marosvásárhelyen ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága.

Az Erdély Online egy ismeretlen forrásból származó, a Székely Nemzeti Tanácsot érintő, névtelen levelet közölt a mai nap folyamán, amelyet a szerzők néhány újságnak is elküldtek. A rossz magyarsággal fogalmazott, valótlanságokat állító iromány alatt egy fiktív testület neve, - az SZNT védő testülete - szerepel.

Eleget téve a Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatába foglalt azon meghatalmazásnak, hogy a Székely Nemzeti Tanács székelyföldi szervezettségével biztosítsa a székely közületek és Székelyföld önszerveződését, megerősítve a népszavazáson az autonómia mellett leadott szavazatokkal, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának 2009. július 10.-én elfogadott határozata alapján meghívom

2009. szeptember 5.-ére, délelőtt 11 órára Székelyföld önkormányzatait, hogy vegyenek részt a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésen, amelyet a Székelyudvarhelyi Sportcsarnokban fogunk megtartani.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács soros munkaülését 2009. szeptember 26-ára, Gyergyócsomafalvára, a helyi Művelődési Házba 12 órai kezdettel. Az ülés javasolt napirendjén szerepelni fog annak a bizottságnak a megválasztása és meghatalmazása, amely Székelyföld autonómia statútumának állampolgári törvénykezdeményezésként történő benyújtásával kapcsolatos, törvényben előírt feladatokat elláthatja.

Két évtizeddel a Tienanmen téri vérengzés után a kínai kommunista hatalom ismételten az emberi jogok brutális megsértésével hívta fel magára a világ közvéleményének figyelmét.

A Székely Nemzeti Tanács törvénytervezete részletesen leírja az autonóm Székelyföld intézményeit, ezek között Székelyföld Elnökének hatáskörét, megválasztását, feladatait. Románia Parlamentje kétszer utasította el Székelyföld autonómia statútumát, a kormány megyei helytartói megakadályozták a helyi népszavazások kiírását, és a hátrányos megkülönböztetést az államhatalom nem egyszer a 1989 előtti rendszer gátlástalanságával gyakorolja.

Ismételt felhívás a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívására

Örömmel tudatjuk, hogy alig három nap alatt közel négyezer támogató aláírásával hitelesítette a székelyföldi legfelső szintű tartománynevet.

Mától aláírásával támogathatja a .sic legfelső szintű tartománynevet (doméniumnevet). Az alábbi honlapcímen(http://pontsic.org/hu/index.php) a jelentkezők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Székelyföld önálló kulturális és földrajzi identitása a világhálón is megjelenjen.

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére sikerül a virtuális térben megjeleníteni Székelyföldet. A doméniumnevek kiosztását és legfelső szintű felügyeletét ellátó szervezet, az ICANN május 13-án kelt írásbeli tájékoztatása szerint jóváhagyta - a siculitas rövidítéseként - a .sic legmagasabb szintű doméniumnevet, így 2010 első negyedévétől ez lehet Székelyföld saját internetes tartományneve. A "siculitas" mai fordítása "székelység", viszont a középkori magyar közigazgatásban azt az önkormányzó, szabadságjogokkal felruházott közösséget jelentette, amelyre a névválasztással visszautalunk, és amely ilyen módon nemcsak a regionális identitást jelöli, hanem a székely szabadság történelmi gyökereit is.

Ez év január 22.-én került a nyilvánosság elé a Székely Nemzeti Tanács nevében megfogalmazott felhívás, amely felkéri a székelyföldi önkormányzatokat, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés megszervezését. A kezdeményezés alapja azon elgondolás volt, hogy cselekvően elébe menjünk Románia küszöbön álló közigazgatási reformjának, és ez alkalommal a választott köztestületek lépjenek fel az autonómia igény érvényesítéséért.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács soros munkaülését 2009. május 23-ára, Sepsiszentgyörgyre, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termébe, 13 órai kezdettel. Az ülés javasolt napirendjén szerepelni fog annak a bizottságnak a megválasztása és meghatalmazása, amely Székelyföld autonómia statútumának állampolgári törvénykezdeményezésként történő benyújtásával kapcsolatos, törvényben előírt feladatokat elláthatja.

A Nemzeti Kisebbségek Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezés, amelyet az RMDSZ egyeztetett a Romániában hivatalosan bejegyzett nemzeti kisebbségi szervezetek képviselőivel, feltételezhetően jó a megkérdezetteknek, de rossz az erdélyi magyar nemzeti közösségnek!

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO