Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács
  • Székely Nemzeti Tanács
  • Székely Nemzeti Tanács

Összehívom Marosszék Székely Tanácsának küldöttgyűlését 2009. augusztus 31.-ére, hétfő 17 órára, Marosvásárhelyre, a Bocskai István Tanulmányi Központ (M. Eminescu utca 28. szám) nagytermébe.

2009Önkormányzati nagygyűlés

Állásfoglalás a közigazgatási reformról

Tisztelt Polgármesterek, Alpolgármesterek és Önkormányzati Képviselők!

Érthetetlennek tartjuk a sajtóban megjelent hírt: "Lefújta az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a szeptember 5.-i székelyudvarhelyi önkormányzati nagygyűlést." , illetve annak indoklását, miszerint: azért döntöttek így, mert időközben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) is nagygyűlést hirdetett szeptember 5.-re Székelyudvarhelyre, a városban pedig szeptember 27-én időközi helyhatósági választásokat tartanak. „Nem akartuk, hogy a nagygyűlés Szász Jenőnek, az MPP elnökének kampányindító rendezvényévé váljon” – nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDSZ ügyvezető elnöke.

Folyó év augusztus 15-én, szombaton, Marosvásárhelyen ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága.

Az Erdély Online egy ismeretlen forrásból származó, a Székely Nemzeti Tanácsot érintő, névtelen levelet közölt a mai nap folyamán, amelyet a szerzők néhány újságnak is elküldtek. A rossz magyarsággal fogalmazott, valótlanságokat állító iromány alatt egy fiktív testület neve, - az SZNT védő testülete - szerepel.

Eleget téve a Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozatába foglalt azon meghatalmazásnak, hogy a Székely Nemzeti Tanács székelyföldi szervezettségével biztosítsa a székely közületek és Székelyföld önszerveződését, megerősítve a népszavazáson az autonómia mellett leadott szavazatokkal, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának 2009. július 10.-én elfogadott határozata alapján meghívom

2009. szeptember 5.-ére, délelőtt 11 órára Székelyföld önkormányzatait, hogy vegyenek részt a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlésen, amelyet a Székelyudvarhelyi Sportcsarnokban fogunk megtartani.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács soros munkaülését 2009. szeptember 26-ára, Gyergyócsomafalvára, a helyi Művelődési Házba 12 órai kezdettel. Az ülés javasolt napirendjén szerepelni fog annak a bizottságnak a megválasztása és meghatalmazása, amely Székelyföld autonómia statútumának állampolgári törvénykezdeményezésként történő benyújtásával kapcsolatos, törvényben előírt feladatokat elláthatja.

Két évtizeddel a Tienanmen téri vérengzés után a kínai kommunista hatalom ismételten az emberi jogok brutális megsértésével hívta fel magára a világ közvéleményének figyelmét.

A Székely Nemzeti Tanács törvénytervezete részletesen leírja az autonóm Székelyföld intézményeit, ezek között Székelyföld Elnökének hatáskörét, megválasztását, feladatait. Románia Parlamentje kétszer utasította el Székelyföld autonómia statútumát, a kormány megyei helytartói megakadályozták a helyi népszavazások kiírását, és a hátrányos megkülönböztetést az államhatalom nem egyszer a 1989 előtti rendszer gátlástalanságával gyakorolja.

Ismételt felhívás a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívására

Örömmel tudatjuk, hogy alig három nap alatt közel négyezer támogató aláírásával hitelesítette a székelyföldi legfelső szintű tartománynevet.

Mától aláírásával támogathatja a .sic legfelső szintű tartománynevet (doméniumnevet). Az alábbi honlapcímen(http://pontsic.org/hu/index.php) a jelentkezők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Székelyföld önálló kulturális és földrajzi identitása a világhálón is megjelenjen.

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére sikerül a virtuális térben megjeleníteni Székelyföldet. A doméniumnevek kiosztását és legfelső szintű felügyeletét ellátó szervezet, az ICANN május 13-án kelt írásbeli tájékoztatása szerint jóváhagyta - a siculitas rövidítéseként - a .sic legmagasabb szintű doméniumnevet, így 2010 első negyedévétől ez lehet Székelyföld saját internetes tartományneve. A "siculitas" mai fordítása "székelység", viszont a középkori magyar közigazgatásban azt az önkormányzó, szabadságjogokkal felruházott közösséget jelentette, amelyre a névválasztással visszautalunk, és amely ilyen módon nemcsak a regionális identitást jelöli, hanem a székely szabadság történelmi gyökereit is.

Ez év január 22.-én került a nyilvánosság elé a Székely Nemzeti Tanács nevében megfogalmazott felhívás, amely felkéri a székelyföldi önkormányzatokat, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés megszervezését. A kezdeményezés alapja azon elgondolás volt, hogy cselekvően elébe menjünk Románia küszöbön álló közigazgatási reformjának, és ez alkalommal a választott köztestületek lépjenek fel az autonómia igény érvényesítéséért.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács soros munkaülését 2009. május 23-ára, Sepsiszentgyörgyre, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termébe, 13 órai kezdettel. Az ülés javasolt napirendjén szerepelni fog annak a bizottságnak a megválasztása és meghatalmazása, amely Székelyföld autonómia statútumának állampolgári törvénykezdeményezésként történő benyújtásával kapcsolatos, törvényben előírt feladatokat elláthatja.

A Nemzeti Kisebbségek Statútumára vonatkozó törvénykezdeményezés, amelyet az RMDSZ egyeztetett a Romániában hivatalosan bejegyzett nemzeti kisebbségi szervezetek képviselőivel, feltételezhetően jó a megkérdezetteknek, de rossz az erdélyi magyar nemzeti közösségnek!

Közös Nyilatkozat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kisebbségi törvénytervezetéről

2009. február 21-én, Marosvásárhelyen ülésezett a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. Megvizsgálva az EP választások előtti helyzetet, az EMNT és RMDSZ küszöbön álló megállapodását, az EMNT és az SZNT viszonyát,

Az RMDSZ által kezdeményezett és a Románia kormánya által a Parlament elé beterjesztett Törvény a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról című törvénytervezet tárgyában,

Az autonómia, beleértve Székelyföld területi autonómiáját is, a romániai magyarok számára közösségi jogaink intézményes garanciáját jelenti, amely nem sérti sem Románia területi integritását, sem a románság érdekeit. Az Európai Unióban működő kisebbségi autonómiák a demokrácia intézményeiként működnek, és mintaként szolgálhatnak Románia számára, miként ültetik a gyakorlatba európai módon a szubszidiaritás elvét.

Felhívás a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés összehívására

Az önrendelkezés népeket megillető joga egyetemes emberi jog, amelyet a Polgári és Politikai, valamint a Gazdasági Társadalmi és Kulturális Jogok egyezségokmányai szavatolnak. Románia akkor lehet minden állampolgárának közös hazája, ha számukra az alapvető emberi jogokat, köztük az önrendelkezés jogát egyformán biztosítja.

A választók tömeges távolmaradása a 2008-as parlamenti választásoktól, paradox helyzetet teremtett a túlközpontosított Romániában. Olyan hatalom fog az állampolgárok életet befolyásoló tényezők nyolcvanöt százalékáról dönteni, amelynek a választópolgárok tizenöt százaléka szavazott bizalmat.

Ma, 2008. november 25-én reggel elhunyt Kónya Ádám tudós, helytörténész, a Székely Nemzeti Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke.

Távozásával nemcsak a székely közművelődést érte pótolhatatlan veszteség, hanem a székelyföldi közéletet, a székelység autonómia törekvését is, amelyet hűséggel szolgált haláláig.

Az utóbbi időben több politikai nyilatkozat is napvilágot látott a Székely Nemzeti Tanács által a helyi önkormányzatoknál kezdeményezett, a közigazgatási határok módosítására vonatkozó népszavazások ügyében, ezért fontosnak tartunk néhány pontosítást.

Tisztelt Elnök Urak!

 

A Székely Nemzeti Tanács népszavazást kezdeményez Székelyföld autonómiája ügyében, amelyet 2008. november 30.-án, a parlamenti választásokkal egy időben kell megtartani.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács soros ülését 2008. október 25-ére, Sepsiszentgyörgyre, a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termébe, 12 órai kezdettel. Az ülés egyben megemlékezés a Székely Nemzeti Tanács öt éve történt megalakulásáról. Az ülés javasolt napirendjét, a határozattervezeteket szeptember 30-ig eljuttatjuk a széki tanácsoknak.

A Székely Nemzeti Tanácsnak egyetlen célja Székelyföld autonómiáját, területi önkormányzásának szerves törvény általi szavatolását valóra váltani. Székelyföld őshonos közösségének, a székelységnek közképviseleti testületeként jött létre, nem pártként, és nem önkormányzati testületként. Közhatalommal nem rendelkezik, erejét a székelyek összefogása adja, hitelét pedig az autonómia jövőképének következetes szolgálata.

A ditrói Székely Nemzetgyűlés két helyi szervezőjét, Árus Zsoltot, a Gyergyószéki Székely Tanács elnökét és Simon Sándort, a Ditrói Székely Tanács elnökét, egyenként tíz millió lejre (1 000 RON) büntette a Csíkszeredai Csendőrség!

A Dél-Oszétiában kirobbant súlyos válság ismét bebizonyította, hogy tartós békét és stabilitást fenntartani csakis azoknak a demokratikus elveknek a következetes alkalmazásával lehet, amelyeket az ENSZ, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet számos alkalommal leszögezett, és amelyek érvényesítése a nemzetközi közösség felelőssége.

A Székely Nemzeti Tanács nevében üdvözlöm az öt város, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely azon kezdeményezését, hogy létrehozzák a Székely Városok Szövetségét. Székelyföldnek sajátos regionális érdekei vannak, amelyet erőteljesen képviselni kell, és meg kell jeleníteni azt a regionális identitást, amelyet a székely nép, a magyar nemzet részeként századokon át megőrzött.

Az önkormányzati választások előtt fontos választókat és jelölteket emlékeztetni a Székely Nemzeti Tanács 2008. február 23-án megtartott ülésén elfogadott határozatára, amely a népszavazást értékelve leszögezte:

A Bolyai Kezdeményező Bizottság Elnökségének

Prof. Dr. Ajtay Kincses Mária elnök részére

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

fb icon sznt

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO