Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Marosszék Székely Tanácsa 2013. május 27.-én tartja soron következõ ülését a Marosvásárhelyen Kultúrpalota Kistermében 18 órai kezdettel.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács küldöttgyűlését Marosvásárhelyre, a Kultúrpalota nagytermébe június 22.-ére 12,00 órától.

A gyűlésnek kiemelten kell foglalkoznia a közigazgatási átalakítás veszélyeivel, és elő kell mozdítania az együttes székelyföldi fellépést Románia kormányának jelenlegi tervezetével szemben.

Megalakult a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének polgári bizottsága

Tudatában annak, hogy Székelyföld autonómiájának a kivívásához szükséges a nemzetközi szervezetek, külhoni partnerek támogatása, a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége ezúttal is Strasbourgban tartózkodik az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének ülésszaka idején.

A napokban több helyen is nyilvánosságot látott Victor Ponta tanácsadójának, Frunda Györgynek a véleménye, miszerint a hivatalos épületekre csak akkor szabad kitűzni Székelyföld zászlaját, ha előzetesen erről határozatot hoz az illetékes önkormányzat.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága (SZNT ÁB) folyó év április 6-án a sepsiszentgyörgyi székházban tartotta soros ülését.

Fotópályázatot hirdet a Marosvásárhelyi Székely Tanács hivatásos és amatőr fotósok számára. Olyan felvételekkel lehet nevezni, amelyek 2013. március 10.-én az autonómiatüntetésen készültek Marosvásárhelyen, vagy amelyek a Székely Szabadság napjával kapcsolatosak.

A hamis érvek sorában, amelyekre az autonómia ellenében szokás hivatkozni van egy makacsul visszatérő előítélet. Eszerint Székelyföld területi autonómiája ellentétes lenne Románia hatályos alkotmányával.

A Székely Szabadság Napján Románia Kormányához címzett beadvány támogatására indított internetes aláírásgyûjtés elsõ huszonnégy órájában több mint 5500-an csatlakoztak a mozgalomhoz. A rendkívül széleskörû összefogást jelzi, hogy percenként átlagosan négyen támogatják Székelyföld autonómiáját Erdélytõl az Egyesült Államokig.

Drága barátaink!

Tisztelt elnök urak, tisztelt vendégeink, küldött-társak, kedves barátaim!

Emlékező közösség, kedves barátaim!

Az Országgyûlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Pál Antal Sándor akadémikus Gábor Áron-díjához

Berekméri Árpád-Róbert, levéltáros
Marosvásárhely, 2013. március 10.

Izsák Balázs úrnak,
a Székely Nemzeti Tanács elnökének

Marosvásárhely

Tisztelt Elnök úr,
Kedves Barátaim!

Tisztelt, Hölgyeim és Uraim!

Barátaim, emlékező és akartnyilvánító székelyek, magyarok!

Mint Sárospataknak – az anyaországi városnak – a magyarság iránt elkötelezett polgárai, pártoktól és politikától függetlenül, kegyelettel emlékezünk a Székely Vértanúk Napján azokra a honfitársainkra, akik a hazájuk iránti hittel, reménységgel és szeretettel áldozták életüket a nemzeti önrendelkezés ügyéért.

Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek,
és megvan az ideje a meghalásnak. (…)
Megvan az ideje a háborúnak,
és megvan az ideje a békének. (Préd 3,1-2.8)

A kisebbségeknek türelemre és bátorságra van szükségük

Székelyföldön és Dél-Tirolban nem csak különböző etnikai csoportok élnek együtt, hanem egészen az első világháborúig e két terület maga is tagja volt a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchiának. Azóta ugyan külön államokban alakult tovább a székelyek és a dél-tiroliak sorsa, a kisebbségi helyzet mégis mindkét közösség fejlődésére döntően rányomta bélyegét.

Baszk Nemzeti Párt - Elnökség

Bilbao, 2013.III.6.

 

Izsák Balázsnak,

a Székely Nemzeti Tanács elnökének

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Nagy érdeklődéssel olvastam a levelét, amely nekünk, a Székelyföld Autonómiájáért szervezett rendezvény szervezőinek is szól. Felfigyeltem demokratikus, párbeszédre nyitott politikusi tartására, és nyilván felfigyeltem odaadó elkötelezettségére városunk, Marosvásárhely iránt. Egyetértek Önnel, amikor azt írja: „Székelyföld, többek között, nemzetközi léptékkel is elsőrendű turisztikai térséggé válhat.” Ez a mi célunk is.

Kedves Székelyföld támogatók,
Kedves magyarok és románok,

 

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestereként fordulok hozzátok, mint ebbe a tisztségben négyszer egymás után megválasztott képviselő, akit románok és magyarok egyaránt megszavaztak.

A Székely Szabadság Napjának szervezése a célegyenesbe érkezett. A jó szervezés, a jó mozgósítás egyik előfeltétele, hogy félretegyük a vitákat és béke legyen Székelyföldön a politikai ellenfelek között is. A „fegyvernyugvás”, amelynek legalább március tizenötödikéig ki kell terjednie, fokozottan felelős magatartást, önfegyelmet követel a közélet szereplőitől, a sajtótól, de a székely társadalom minden tagjától is.

A Székely Nemzeti Tanács tavaly decemberben kezdeményezte, hogy tegyük március tizedekét, a székely vértanúk emléknapját a székely szabadság napjává. Közel két hónap után az RMDSZ válasza így hangzik: A székely szabadságnak már van napja, és az március 15!

Közlemény: a Marosvásárhelyt tartandó 2013 március 10.-i nagygyűléshez.

 

- A KMKF történelmi jelentõségû sikerként értékeli az egyszerûsített honosítási eljárást, a bevezetés óta elért eredményeket. Kiemelik, hogy a magyar állampolgárság könnyített megszerzése hozzájárul a magyar nemzet Alaptörvényben is deklarált közjogi egységéhez.

Románia közigazgatási átszervezése egyre élesebben veti fel a kérdést, mi lesz Székelyföld jövője. Sajnos a közvélemény alakítói, - köztük vezető politikusok és a sajtó - nem állnak a helyzet magaslatán.

Egy hónapja hirdettük meg, egy hónapja szervezzük a Székely Szabadság Napját. Március tizedikén várhatóan sokan leszünk. Civil szervezetek, pártok, kis közösségek jelezték, hogy velünk együtt lépnek fel Székelyföld területi autonómiájáért.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO