Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Az Országgyûlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Lassan gyûlnek az adományok a Székelyek Nagy Menetelésére. Az eddig befolyt összegek:

A Székely Nemzeti Tanács küldöttsége – Izsák Balázs, elnök, Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke és Dabis Attila, külügyi megbízott – tegnap Strasbourgban részt vett azon a meghallgatáson, amelyet az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportja, a Kisebbségi Intergroup tartott, a kisebbségeket érintő európai polgári kezdeményezések tárgyában. A megbeszélésen részt vettek az RMDSZ és a FUEN képviselői, valamint Tőkés László EMNT-elnök, az Európai Bizottságot Jens Nymand Christiensen, az Európai Parlamenttel, a parlamenti bizottságokkal és általános intézményi ügyekkel foglalkozó igazgatóság igazgatója. Ez utóbbi ismertette a két polgári kezdeményezés elutasításának indokait.

A Székely Nemzeti Tanács elnöke levélben fordult az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőihez, amelyben kérte, hogy az egyházi méltóságok fogadják a Székely Nemzeti Tanács küldöttségét.

Marosszék Székely Tanácsa október elsején, kedden 18 órától tartja rendkívüli ülését a Kultúrpalota Kistermében.

Nem sokkal a felhívás közzététele után már megérkeztek az elsõ adományok a Nagy Menetelésre a Siculitas Egyesület számlájára.

Tavalyhoz hasonlóan idén sem hiányzott a székely zászló a katalán nemzeti ünnepen, szeptember 11-én.

Tekintettel arra, hogy a Székely Szabadság Napján, a marosvásárhelyi tüntetésen elfogadott petícióra a román kormánytól semmilyen válasz nem érkezett, a Székely Nemzeti Tanács október 27-én újabb nagyszabású rendezvényt szervez Székelyföld autonómiájáért, tiltakozásképpen a kormány közigazgatás átszervezésére vonatkozó tervei ellen.

A Székely Nemzeti Tanács nagyszabású tüntetést szervez 2013. október 27.-én Románia tervezett közigazgatási átalakítása ellen, illetve Székelyföld területi autonómiája mellett.

- Nyílt levél a Kárpát-medence önkormányzataihoz -

Látva Románia kormányának a székelyekkel szemben ellenséges, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait sértő közigazgatási tervét, amelynek egyetlen célja a székely nép maradék döntéshozó intézményeinek, a székelyföldi megyéknek az elsorvasztása és felszámolása, a Székely Nemzeti Tanács tiltakozó felvonulásra hívja a székelyeket október 27.-ére, Háromszékre.

Az Európai Bizottság 2013. július 26.-án kelt levelében tájékoztatta a régiók egyenlõségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezés szervezõit, hogy a bejegyzést elutasította.

Az eddig nyilvánosságra került romániai régióátszervezési tervek mindegyike alapvetõen sérti Székelyföld érdekeit, szembe megy a székely nép akaratával. Ismételten hangsúlyozzuk:

Nemrég elhúzódó "zászlóháború" zajlott Székelyföldön, melyet a hatóságok és a nacionalista román sajtó indított Székelyföld jelképei ellen. Ez idõ alatt számos magyarországi önkormányzat tett bizonyosságot szolidaritásáról, kitûzve hivatalos épületeikre Székelyföld zászlaját. Hadd köszönjem meg elöljáróban a szolidaritásnak ezeket a megnyilvánulásait, amelyek megerõsítettek a kitartásban, és a meggyõzõdésben: nem vagyunk egyedül.

A Székely Nemzeti Tanács megalakulása óta a párbeszéd és az együttmûködés híve, tevékenységét ennek szellemében szervezi.

A Székely Nemzeti Tanács a 2009. március 12.-én tartott Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést megelőzően kezdeményezte a magyar nyelv hivatalossá nyilvánítását Székelyföldön. A javaslat értelmében ez azt jelenti, hogy a magyar nyelv jogállása azonossá válna az állam nyelvével, és Székelyföld minden polgárának joga lenne szabadon, azonos feltételek mellett használni szóban és írásban mindkét nyelvet.

Vasárnap Nyárádszeredában, Csaba királyfi szobránál emlékezett a székelyek legendás hõsére Marosszék Székely Tanácsa.

Folyó év május 27-én, a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében ülésezett Marosszék Székely Tanácsa (MSZT).

Marosszék Székely Tanácsa 2013. május 27.-én tartja soron következõ ülését a Marosvásárhelyen Kultúrpalota Kistermében 18 órai kezdettel.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács küldöttgyűlését Marosvásárhelyre, a Kultúrpalota nagytermébe június 22.-ére 12,00 órától.

A gyűlésnek kiemelten kell foglalkoznia a közigazgatási átalakítás veszélyeivel, és elő kell mozdítania az együttes székelyföldi fellépést Románia kormányának jelenlegi tervezetével szemben.

Megalakult a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének polgári bizottsága

Tudatában annak, hogy Székelyföld autonómiájának a kivívásához szükséges a nemzetközi szervezetek, külhoni partnerek támogatása, a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége ezúttal is Strasbourgban tartózkodik az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének ülésszaka idején.

A napokban több helyen is nyilvánosságot látott Victor Ponta tanácsadójának, Frunda Györgynek a véleménye, miszerint a hivatalos épületekre csak akkor szabad kitűzni Székelyföld zászlaját, ha előzetesen erről határozatot hoz az illetékes önkormányzat.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága (SZNT ÁB) folyó év április 6-án a sepsiszentgyörgyi székházban tartotta soros ülését.

Fotópályázatot hirdet a Marosvásárhelyi Székely Tanács hivatásos és amatőr fotósok számára. Olyan felvételekkel lehet nevezni, amelyek 2013. március 10.-én az autonómiatüntetésen készültek Marosvásárhelyen, vagy amelyek a Székely Szabadság napjával kapcsolatosak.

A hamis érvek sorában, amelyekre az autonómia ellenében szokás hivatkozni van egy makacsul visszatérő előítélet. Eszerint Székelyföld területi autonómiája ellentétes lenne Románia hatályos alkotmányával.

A Székely Szabadság Napján Románia Kormányához címzett beadvány támogatására indított internetes aláírásgyûjtés elsõ huszonnégy órájában több mint 5500-an csatlakoztak a mozgalomhoz. A rendkívül széleskörû összefogást jelzi, hogy percenként átlagosan négyen támogatják Székelyföld autonómiáját Erdélytõl az Egyesült Államokig.

Tisztelt elnök urak, tisztelt vendégeink, küldött-társak, kedves barátaim!

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO