Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

A hamis érvek sorában, amelyekre az autonómia ellenében szokás hivatkozni van egy makacsul visszatérő előítélet. Eszerint Székelyföld területi autonómiája ellentétes lenne Románia hatályos alkotmányával.

A Székely Szabadság Napján Románia Kormányához címzett beadvány támogatására indított internetes aláírásgyûjtés elsõ huszonnégy órájában több mint 5500-an csatlakoztak a mozgalomhoz. A rendkívül széleskörû összefogást jelzi, hogy percenként átlagosan négyen támogatják Székelyföld autonómiáját Erdélytõl az Egyesült Államokig.

Drága barátaink!

Tisztelt elnök urak, tisztelt vendégeink, küldött-társak, kedves barátaim!

Emlékező közösség, kedves barátaim!

Az Országgyûlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Pál Antal Sándor akadémikus Gábor Áron-díjához

Berekméri Árpád-Róbert, levéltáros
Marosvásárhely, 2013. március 10.

Izsák Balázs úrnak,
a Székely Nemzeti Tanács elnökének

Marosvásárhely

Tisztelt Elnök úr,
Kedves Barátaim!

Tisztelt, Hölgyeim és Uraim!

Barátaim, emlékező és akartnyilvánító székelyek, magyarok!

Mint Sárospataknak – az anyaországi városnak – a magyarság iránt elkötelezett polgárai, pártoktól és politikától függetlenül, kegyelettel emlékezünk a Székely Vértanúk Napján azokra a honfitársainkra, akik a hazájuk iránti hittel, reménységgel és szeretettel áldozták életüket a nemzeti önrendelkezés ügyéért.

Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek,
és megvan az ideje a meghalásnak. (…)
Megvan az ideje a háborúnak,
és megvan az ideje a békének. (Préd 3,1-2.8)

Pozsony, 2013. március 8.


Kedves Barátaim!

A kisebbségeknek türelemre és bátorságra van szükségük

Székelyföldön és Dél-Tirolban nem csak különböző etnikai csoportok élnek együtt, hanem egészen az első világháborúig e két terület maga is tagja volt a soknemzetiségű Osztrák-Magyar Monarchiának. Azóta ugyan külön államokban alakult tovább a székelyek és a dél-tiroliak sorsa, a kisebbségi helyzet mégis mindkét közösség fejlődésére döntően rányomta bélyegét.

Baszk Nemzeti Párt - Elnökség

Bilbao, 2013.III.6.

 

Izsák Balázsnak,

a Székely Nemzeti Tanács elnökének

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Nagy érdeklődéssel olvastam a levelét, amely nekünk, a Székelyföld Autonómiájáért szervezett rendezvény szervezőinek is szól. Felfigyeltem demokratikus, párbeszédre nyitott politikusi tartására, és nyilván felfigyeltem odaadó elkötelezettségére városunk, Marosvásárhely iránt. Egyetértek Önnel, amikor azt írja: „Székelyföld, többek között, nemzetközi léptékkel is elsőrendű turisztikai térséggé válhat.” Ez a mi célunk is.

Kedves Székelyföld támogatók,
Kedves magyarok és románok,

 

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestereként fordulok hozzátok, mint ebbe a tisztségben négyszer egymás után megválasztott képviselő, akit románok és magyarok egyaránt megszavaztak.

A Székely Szabadság Napjának szervezése a célegyenesbe érkezett. A jó szervezés, a jó mozgósítás egyik előfeltétele, hogy félretegyük a vitákat és béke legyen Székelyföldön a politikai ellenfelek között is. A „fegyvernyugvás”, amelynek legalább március tizenötödikéig ki kell terjednie, fokozottan felelős magatartást, önfegyelmet követel a közélet szereplőitől, a sajtótól, de a székely társadalom minden tagjától is.

A Székely Nemzeti Tanács tavaly decemberben kezdeményezte, hogy tegyük március tizedekét, a székely vértanúk emléknapját a székely szabadság napjává. Közel két hónap után az RMDSZ válasza így hangzik: A székely szabadságnak már van napja, és az március 15!

Közlemény: a Marosvásárhelyt tartandó 2013 március 10.-i nagygyűléshez.

 

- A KMKF történelmi jelentõségû sikerként értékeli az egyszerûsített honosítási eljárást, a bevezetés óta elért eredményeket. Kiemelik, hogy a magyar állampolgárság könnyített megszerzése hozzájárul a magyar nemzet Alaptörvényben is deklarált közjogi egységéhez.

Románia közigazgatási átszervezése egyre élesebben veti fel a kérdést, mi lesz Székelyföld jövője. Sajnos a közvélemény alakítói, - köztük vezető politikusok és a sajtó - nem állnak a helyzet magaslatán.

Egy hónapja hirdettük meg, egy hónapja szervezzük a Székely Szabadság Napját. Március tizedikén várhatóan sokan leszünk. Civil szervezetek, pártok, kis közösségek jelezték, hogy velünk együtt lépnek fel Székelyföld területi autonómiájáért.

A székely zászlók betiltása felhívja Európa figyelmét Románia közösség ellenes magatartására

A KDNP polgármesterei a magyar nemzeti összetartozás kinyilvánítására, szolidaritásuk és a testvériség jeléül kihelyezik a székely zászlót.

Tegnap, február hetedikén, Kolozsváron, az RMDSZ székházában fogadta Kelemen Hunor Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét. A megbeszélésre a Székely Nemzeti Tanács elnökének kérésére került sor.

A Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron-díjjal tünteti ki Pál-Antal Sándor történészt, levéltárost a Magyar Tudományos Akadémia tagját. Pál-Antal Sándor a székelyek történelmének fáradhatatlan kutatója, aki a székely önkormányzás történetének számos, eddig ismeretlen elemét tárta fel levéltári kutatásai során.

1854. március 10.-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a Székely Vértanúkat. Bágyi Török János kollégiumi tanár, Martonosi Gálfi Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokos a Makk-féle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani. A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyért életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak.

A Székely Nemzeti Tanács nevében üdvözlöm a Sepsiszentgyörgyre november 24-én 12 órától szervezett autonómiatüntetés gondolatát, személyesen a kezdeményezõ Sánta Imrét, a Székely Nemzeti Tanács küldöttét, és a szervezést vállaló Erdélyi Magyar Néppártot, és arra kérem Székelyföld autonómia iránt elkötelezett állampolgárait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a megmozduláson, hozzanak magukkal zászlókat, autonómiát követelõ feliratokat. Az eddig kiadott nyilatkozatok alapján megelégedéssel állapítjuk meg, hogy minden magyar politikai alakulat jelen lesz, és ez által a rendezvény messze túlmutat a választásokon és a kampányon.

Csíki Sándor személyében új elnöke van Marosszék Székely Tanácsának, a küldöttek az SZNT ülés napirendjén szereplő határozattervezeteket is megvitatták

Állásfoglalás a hiteles autonómiaküzdelem védelmében

Frunda Györgynek a Krónika november nyolcadikai számában megjelent kijelentéseivel kapcsolatban szeretnénk leszögezni a következõket:

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO