Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Az Európai Bizottság 2013. július 26.-án kelt levelében tájékoztatta a régiók egyenlõségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért indított polgári kezdeményezés szervezõit, hogy a bejegyzést elutasította.

Az eddig nyilvánosságra került romániai régióátszervezési tervek mindegyike alapvetõen sérti Székelyföld érdekeit, szembe megy a székely nép akaratával. Ismételten hangsúlyozzuk:

Nemrég elhúzódó "zászlóháború" zajlott Székelyföldön, melyet a hatóságok és a nacionalista román sajtó indított Székelyföld jelképei ellen. Ez idõ alatt számos magyarországi önkormányzat tett bizonyosságot szolidaritásáról, kitûzve hivatalos épületeikre Székelyföld zászlaját. Hadd köszönjem meg elöljáróban a szolidaritásnak ezeket a megnyilvánulásait, amelyek megerõsítettek a kitartásban, és a meggyõzõdésben: nem vagyunk egyedül.

A Székely Nemzeti Tanács megalakulása óta a párbeszéd és az együttmûködés híve, tevékenységét ennek szellemében szervezi.

A Székely Nemzeti Tanács a 2009. március 12.-én tartott Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést megelőzően kezdeményezte a magyar nyelv hivatalossá nyilvánítását Székelyföldön. A javaslat értelmében ez azt jelenti, hogy a magyar nyelv jogállása azonossá válna az állam nyelvével, és Székelyföld minden polgárának joga lenne szabadon, azonos feltételek mellett használni szóban és írásban mindkét nyelvet.

Vasárnap Nyárádszeredában, Csaba királyfi szobránál emlékezett a székelyek legendás hõsére Marosszék Székely Tanácsa.

Folyó év május 27-én, a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében ülésezett Marosszék Székely Tanácsa (MSZT).

Marosszék Székely Tanácsa 2013. május 27.-én tartja soron következõ ülését a Marosvásárhelyen Kultúrpalota Kistermében 18 órai kezdettel.

Összehívom a Székely Nemzeti Tanács küldöttgyűlését Marosvásárhelyre, a Kultúrpalota nagytermébe június 22.-ére 12,00 órától.

A gyűlésnek kiemelten kell foglalkoznia a közigazgatási átalakítás veszélyeivel, és elő kell mozdítania az együttes székelyföldi fellépést Románia kormányának jelenlegi tervezetével szemben.

Megalakult a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének polgári bizottsága

Tudatában annak, hogy Székelyföld autonómiájának a kivívásához szükséges a nemzetközi szervezetek, külhoni partnerek támogatása, a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége ezúttal is Strasbourgban tartózkodik az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének ülésszaka idején.

A napokban több helyen is nyilvánosságot látott Victor Ponta tanácsadójának, Frunda Györgynek a véleménye, miszerint a hivatalos épületekre csak akkor szabad kitűzni Székelyföld zászlaját, ha előzetesen erről határozatot hoz az illetékes önkormányzat.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága (SZNT ÁB) folyó év április 6-án a sepsiszentgyörgyi székházban tartotta soros ülését.

Fotópályázatot hirdet a Marosvásárhelyi Székely Tanács hivatásos és amatőr fotósok számára. Olyan felvételekkel lehet nevezni, amelyek 2013. március 10.-én az autonómiatüntetésen készültek Marosvásárhelyen, vagy amelyek a Székely Szabadság napjával kapcsolatosak.

A hamis érvek sorában, amelyekre az autonómia ellenében szokás hivatkozni van egy makacsul visszatérő előítélet. Eszerint Székelyföld területi autonómiája ellentétes lenne Románia hatályos alkotmányával.

A Székely Szabadság Napján Románia Kormányához címzett beadvány támogatására indított internetes aláírásgyûjtés elsõ huszonnégy órájában több mint 5500-an csatlakoztak a mozgalomhoz. A rendkívül széleskörû összefogást jelzi, hogy percenként átlagosan négyen támogatják Székelyföld autonómiáját Erdélytõl az Egyesült Államokig.

Tisztelt elnök urak, tisztelt vendégeink, küldött-társak, kedves barátaim!

Az Országgyûlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO