Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

A Székely Szabadság Napján mintegy tizenötezer ember rótta le kegyeletét Marosvásárhelyen, a székely vértanúk emléke előtt, és állt ki Székelyföld területi autonómiája mellett. A Marosvásárhely főterére vonuló közösség felmutatta ezt az akaratot a hazai és a nemzetközi közvéleménynek is. Mindezt tette igazi székely méltósággal, az alkalomnak megfelelő magatartással de határozottan. A rendezvény szervezői mindenben eleget tettek a gyülekezési jogról szóló törvény előírásainak, és a polgármesteri hivatalhoz benyújtott előzetes bejelentésnek megfelelően jártak el.

A Székely Szabadság Napján mintegy tizenötezer ember vett részt Marosvásárhelyen, hogy lerója kegyeletét a székely vértanúk emléke előtt, és kiálljon Székelyföld területi autonómiája mellett. A rendezvény kiáltványának átadása érdekében Marosvásárhely főterére vonuló tömeg pedig felmutatta ezt az akaratot a székely főváros lakóinak, a széles hazai és nemzetközi közvéleménynek.

Ma, 2016. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél A Székely Szabadság Napján összegyűlt székelyek, a jog és a demokrácia útját járva következetesen kinyilvánítjuk akaratunkat: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját! Ezt teszik velünk ma a támogatásunkra ide sereglett erdélyi magyar közösségek képviselői, és szerte a nagyvilágban mindazok, akik megértették a Székely Szabadság Napjának üzenetét: számunkra ez a nap nemcsak vértanúinkra, történelmi példaképeinkre való közös emlékezés napja, de az összetartozásé, a jogkövetelésé is, amely csakis a nemzeti önrendelkezés jegyében fogalmazódhat meg.

Jogos követeléseinket mindaddig fenntartjuk, amíg Székelyföld státuszát megnyugtató módon törvény garantálja.

A Székely Szabadság Napja a székely vértanúkra való emlékezés, a tiltakozás, az autonómia melletti kiállás napja is. Ezért a Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezés után Marosvásárhely főterére vonulunk, hogy a prefektúra előtt tiltakozó nagygyűléssel nyomatékosítsuk követeléseinket.

Megemlékezés a Székely Vértanúk emlékművénél 16-17 óra között. A megemlékezés végén koszorúzás. A szervező Marosszéki Székely Tanács arra kéri a pártokat, szervezeteket, közületeket, hogy a megyei, széki, városi, települési szervezeteikkel közösen koszorúzzanak.

Ezt követi a tiltakozó felvonulás a prefektúra elé, mely 19 órakor ér véget. A résztvevők hozzanak magukkal székely zászlókat, település-táblákat, illetve egyéb feliratozott jogainkat követelő táblákat, melyeken ne legyenek párt-jelvények.

Az információkat folyamatosan frissítjük.

A Székely Szabadság Napjának megszervezése szükségessé teszi elegendő számú önkéntes, rendfenntartó részvételét. Ezek az önkéntesek vállalják, hogy a szervezők szándékának, akaratának megfelelően járjanak el és a gyülekezési jogról szóló 60/1991 számú törvény előírásai szerint fejtsék ki tevékenységüket. Ennek érdekében Marosszék Székely Tanácsa felkéri mindazokat a marosvásárhelyi illetőségű személyeket, akik ilyen feladatra vállalkoznak, hogy jelentkezzenek nyilvántartásba vétel és felkészítés végett a testület székhelyén (Marosvásárhely, Rózsák tere 16, főtéri nagypatika melletti bejárat, jobbról az utolsó ajtó).

Február 18-án tisztújító küldöttgyűlést tartott Marosszék Székely Tanácsa. A makfalvi Kultúrotthon zsúfolásig telt termében, egyhangú szavazással választották a széki tanács elnökévé László Györgyöt, a Székely Nemzeti Tanács jegyzőjét, az Állandó Bizottság tagját. A tisztség Márton Zoltán makfalvi polgármester halála óta betöltetlen volt. A teljes körű tisztújítás során széki alelnökök lettek: Engi Albert, Ötvös József, Selyem Levente, Szűcs Péter és Vass Imre.

A Székely Nemzeti Tanács tizenharmadik éve küzd Székelyföld területi autonómiájáért.

Idén nincs felvonulást tiltó polgármesteri határozat, miután bírósági ítélet kötelezte a marosvásárhelyi önkormányzatot a március 10-ére meghirdetett megemlékezés, felvonulás és tüntetés láttamozására, ezért a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elkezdte a szervezést, mozgósítást a székely szabadság napjára – jelentette be Izsák Balázs tegnap Sepsiszentgyörgyön.

A Székely Nemzeti Tanács szolidaritási megmozdulásokra hívja a világ magyar közösségeit 2016. március 10-ére, a Székely Szabadság Napjára. Idén is kérjük őket, hogy a Marosvásárhelyen megszervezett autonómiatüntetéssel lehetőleg egy időben, Románia külképviseletei előtt nyilvánítsák ki a székelység autonómiaigényének támogatását, és adjanak hangot tiltakozásuknak a román hatóságok által elkövetett jogtiprásokkal szemben.

A Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron-díjjal tünteti ki a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát. A Haáz Sándor karnagy által vezetett intézmény hosszú évek óta népszerűsíti a székely népzenét, a székely tehetséget, olyan színvonalon, amely kivívja a közönség elismerését az egész világon. A szentegyházi gyermekek igazi nagykövetei lettek a székely műveltségnek, a székelyek hagyományainak.

A Székely Szabadság Napján, március tizedikén megszámláltatunk a szó szorosan vett és átvitt értelmében is. Megszámolnak a hatóságok, hivatalos közleményekben jelzik, hogy hányan gyűltünk össze a marosvásárhelyi Postaréten 16 órakor, hányan vonultunk a város főterére, hányan vettünk részt a régi városháza előtti téren, - a mai prefektúra előtt - a tüntetésen.

Közel egy évvel ezelőtt tette le Izsák Balázs a Siculitas egyesület nevében az előzetes bejelentést a Székely Szabadság Napjának 2016. március 10-i megszervezésére vonatkozóan. Az előzetes bejelentés kitér arra, hogy a székely vértanúk emlékművénél megtartott megemlékezést egy felvonulás követi a város központjába Székelyföld autonómiájáért, de tiltakozásként is Románia tervezett közigazgatási átszervezése ellen. A polgármesteri hivataltól kapott elhárító levél átvétele után az egyesület a Maros Megyei Törvényszékhez fordult, amely 2016. január 8-án kihirdette alapfokú ítéletét az ügyben.

2016 januárjában a madéfalvi veszedelem 252 éves évfordulójára emlékezünk, más néven a Siculicidium, vagyis a székelyöldöklés napjára. 1764. január 7-én mintegy 200 székelyt, köztük asszonyokat és gyerekeket mészároltak le Mária Terézia parancsára. A székelyek meg akarták őrizni több évszázados hagyományaikat, alkotmányos szabadságjogaikat. Az erőszakos besorozás ellen lázadó székelyeket példátlan kegyetlenséggel lemészárolták.

A mai napon, Luxemburgban lezajlott a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott európai polgári kezdeményezés ügyében indított per tárgyalása az Európai Unió Bíróságán. A felperesek, Izsák Balázs és Dabis Attila azért indítottak pert az Európai Bizottság ellen, mivel az elutasította a "Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" című polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A kereset a nyilvántartásba vételi kérelem elutasításáról szóló, 2013. július 25-én kelt bizottsági határozat megsemmisítésére irányult.

Az erdélyi magyar politikai és társadalmi szervezetek közös nyilatkozatukban fejezik ki szolidaritásukat a Székely Nemzeti Tanáccsal, a 2015. december 15-én, Luxembourgban tartandó, a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért címet viselő európai polgári kezdeményezés bizottsági elutasításával kapcsolatos T-529/13. számú, Izsák Balázs és Dabis Attila kontra Európai Bizottság ügy perének szóbeli tárgyalási szakasza előtt.

Napok óta a romániai közvéleményt a kézdivásárhelyi Beke István Attila ügye tartja lázban. A Szervezett Bűnözés és Terrorelhárító Igazgatóság (DIICOT) 2015. december 1.-én kiadott sajtóközleményében hozta a világ tudomására, hogy az alkotmányos rend elleni bűncselekmény kísérletéért és a robbanóanyagokra vonatkozó rendszabályok megsértéséért 24 órára letartóztatta a Kézdivásárhelyi Beke István Attila “vádlottat” (inculpatul).

November 25-én székelyföldi körútja során Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke és Kisfaludy-Bak Judith kabinetfõnök a Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházába látogatott, ahol Ferencz Csaba és Tulit Attila alelnökök, valamint Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke fogadta õket. A megbeszélések során Lezsák Sándor a közképviselet együttmûködését kérte a hungarikumokról szóló törvény alapján, a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme érdekében indított munkában.

Öt évvel ezelõtt, 2010 november 19-én ülésezett Budapesten, a magyar országgyûlés épületében a Székely Nemzeti Tanács. Öt éve leng az Országház épületén a székely zászló, jelezve a Kövér László nevével fémjelzett nemzetpolitikai elkötelezettséget: az Ország Háza a Nemzet Háza is egyben!

A Székelyföldért Társaság az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesületével közösen az idén indította útjára a Székelyföldi Autonómia Alapot, annak érdekében, hogy szélesítse és kiszámíthatóbbá tegye az autonómia mozgalom anyagi hátterét és ezen keresztül fokozni tudja az autonómia mozgalom intenzitását, ezzel segítve a Székely Nemzeti Tanács munkáját.

Tegnap az Adó- és Pénzügyi Hivatal Csalás Elleni Fõosztályának (ANAF) szebeni ellenõrei célzott vizsgálatot tartottak a Székelyföld határának kivilágítását szervezõ, Izsák Balázs által képviselt Siculitas és a Gazda Zoltán által képviselt Sepsireform Egyesületnél. Ez a két jogi személy fordult korábban a közel 60 határ menti önkormányzathoz, illetve a megyei csendõrségekhez és rendõrségekhez, hogy a törvényes elõírásoknak megfelelõen bejelentse a rendezvényt.

Mottó: „Adjon az Isten fényeket.
temetõk helyett életet.”

Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségû óriás-régióba beolvassza,

A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló méretû és jelentõségû rendezvényre készülünk október 24-én, szombaton 17.30 órától: Székelyföld határának kivilágítására. A székely közösségi megnyilvánulás sikere attól függ, hogy mennyien leszünk jelen, milyen erõt tudunk felmutatni a román hatóságok és a nagyvilág elõtt, jogos követeléseink érvényesítésére.

- Búcsú Fodor Imrétõl -

Meghalt a Polgármester, Marosvásárhely volt polgármestere, Fodor Imre, aki már hivatala éveiben legendává lett. Nem a mítoszteremtés közösségi igénye emelte azzá, hanem saját erkölcsi törvényei. Hûsége a magyarságához, római-katolikus hitéhez, egyházához és a demokrácia alapvetõ értekeihez, amelyekben hitt és amelyeket védett minden rendelkezésére álló eszközzel. Azok számára, akiknek ezek az értékek pusztán csak szép szavak, eredeti értelmüktõl megfosztott de kötelezõ kellékei minden búcsúbeszédnek, azok számára idézem fel a Polgármester helytállását.

Szeretettel köszöntöm a „Beszéljük meg” konferencia minden résztvevõjét. Olyan rendkívüli történelmi pillanatban fordulok hozzátok, amikor az Európai Unió a káosz peremén tántorog egy új népvándorlás kezdetén. A magunk helyzetérõl, a jövõnkrõl, közös céljainkról nem tudok anélkül szólni, hogy ezt a drámai valóságot ne említeném. Elõttem az Európai Unióról szóló szerzõdés, olvasom a 3. cikk második szakaszát:

Döntse el már most minden résztvevő, hova fog menni aznap este!

Minden határ-településen lesz egy gyülekezési pont, jól megközelíthetõ helyen, ahova bárki elmehet aki az adott településen lakik, illetve aki távolabbról érkezik oda, hogy részese legyen az eseménynek.

Az elmúlt héten Zákonyi Botonddal, Magyarország bukaresti nagykövetével készült, a România Liberă című lapban közölt interjú miatt kirobbant és egyre tovább gyűrűző román-magyar diplomáciai botrány kapcsán fontosnak tarjuk elmondani a következőket:

A Székely Nemzeti Tanács társadalmi szervezetként saját bevételekkel nem rendelkezik, hatékony tevékenységéhez elengedhetetlen az, hogy legyenek olyan támogatói, akik a mûködéséhez elengedhetetlen anyagiakat a rendelkezésére bocsátják.

2015. május 3-án felhívást tettünk közé, amelyben arra kértük Székelyföld határközségeinek és határvárosainak önkormányzatait, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, a civilszervezeteket, a helyi önkéntes tűzoltókat és közbirtokosságokat, és az érintett települések minden lakóját, hogy vállaljanak aktív szerepet Székelyföld határainak kivilágításában.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO