Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

A Székely Nemzeti Tanács 15 évvel ezelőtt arra kapott meghatalmazást a székely falvak és városok közösségeitől, hogy képviselje igényüket Székelyföld területi autonómiájára, és azt váltsa valóra egy szerves törvény révén.

Október 28. – Székelyföld Autonómiájának Napja

A küzdelem egyik legfontosabb eszköze az érintett közösség akaratának folyamatos megerősítése és felmutatása, hiszen e nélkül a küzdelem értelmetlen. Állandó kihívás a kételkedés visszaszorítása, a közöny legyőzése, az autonómia ellen felhozott hamis érvek cáfolata, amelyre határozott és közös választ kell adnunk. Ez a válasz csak hit által lehetséges! Pál Apostol írja a Korinthusbeliekhez írott második levelében: „Mert hitben járunk, nem látásban”.

Évek óta, október utolsó vasárnapján, Székelyföld Autonómiájának Napján, a Székely Nemzeti Tanács közös imára szólítja a nagyvilág keresztény-magyar gyülekezeteit. Imádkozzunk Székelyföld autonómiájáért. Imádkozzunk azért a rendíthetetlen közös hitért, amely az önrendelkezés jövőképét megkérdőjelezhetetlenné teszi. Üzenjük meg a kételkedőknek, hogy lehet ugyan hit nélkül is élni, de nem érdemes!

Kövesse a közös imádkozást 2018. október 28-án, 17,30-kor a lármafák, őrtüzek fellobbanása Székelyföld minden településén. Ennek érdekében azzal a kéréssel fordulunk az egyházi gyülekezetekhez, a helyi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, vállalkozásokhoz, hogy a fent jelzett időben lármafák, máglyák, fáklyák, gyertyák ezreivel tegyék közösségi élménnyé Székelyföld Autonómiájának Napját.

Ismételten megerősítjük: tudatosítani kell a fiatal nemzedékben, hogy a székely önrendelkezés ügye, magyar nemzeti ügy.

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2018. október 2.

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO