Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

Együttes ülésre hívjuk össze az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldötteit a marosvásárhelyi Vártemplomba, 2018. október 27-én, szombaton du. 4 órára.

Száz éves a Székely Nemzeti Tanács, száz éves a székely önrendelkezési mozgalom. De száz évvel ezelőtt alakult meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is, azzal a céllal, hogy a Székely Nemzeti Tanáccsal összefogva megóvja Magyarország területi integritását. Az elmúlt száz évben megváltozott a világ. Az erdélyi magyar nemzeti közösség, nagyhatalmi döntéssel kisebbségi sorsba kényszerült, ez a sors pedig meghatározta az elmúlt évszázadot. Eme két szervezet tizenöt esztendővel ezelőtt meg-, illetve újraalakult történelmi utódai ma békés módon, a jog és a demokrácia eszközeivel küzdenek az erdélyi magyar nemzeti közösség önrendelkezéséért, ezen belül pedig Székelyföld területi autonómiájáért.

Megerősítjük: „A romániai magyar nemzeti közösség a román és a magyar nép közötti történelmi megbékélésben érdekelt, abban, hogy Magyarország és Románia között hosszú távú jó viszony alakuljon ki, és a kölcsönös bizalom légkörében váljon a két ország egymás stratégiai partnerévé. Ennek azonban elengedhetetlen előfeltétele a romániai magyar nemzeti közösség számára biztosítani törvényesen elismert jogainak tényleges gyakorlását, e jogok bővítését és intézményi garanciáinak megteremtését.”

Az együttes ünnepi ülés napirendjén szerepel a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet negyedik beterjesztése, a Romániai Magyar Nemzeti Közösség Személyi Elvű Autonómiájára vonatkozó törvénytervezet ismételt beterjesztése, a partiumi autonómia ügyének előmozdítása, a romániai magyar tanügyi autonómia bevezetése, az erdélyi közösségi rendszer átalakítása a magyarság etnikai jelenlétének és közösségi igényeinek figyelembevételével. A két testület ugyanakkor újjáalakulásának 15-ik évfordulóját ünnepli. Az együttes ülés egyben Székelyföld Autonómiájának Napjára és a november 18-i sepsiszentgyörgyi Székely Nagygyűlésre való mozgósítás és felkészülés is.

Az ülés hagyományos módon, de az ünnepi alkalomra való tekintettel is nyitott a nagyközönség és a sajtó számára. 

Nagyvárad – Marosvásárhely, 2018. szeptember 27.Tőkés László                                                                                                                  Izsák Balázs

az Erdélyi Nemzeti Tanács elnöke                                                 a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO