Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

A tegnap, 2018. április 11-én – amint várható volt – a képviselőház elutasította Székelyföld autonómiastatútumát. A magyar képviselők határozottan, meggyőződéssel érveltek Székelyföld autonómiája mellett megértetve a román politikai elittel és a román közvéleménnyel, hogy a magyarság egységes Székelyföld autonómiájának igénylésében. A korábbi két beterjesztéshez képest ez az egyik fontos hozadéka a tegnapi vitának.

Egyértelművé vált, hogy a Törvényhozási Tanács ellenérvei összegzik a tervezettel szemben állók véleményét. A szakbizottságok elutasító véleményei erre a dokumentumra épülnek, és egyetlen hatóság sem egészítette ki semmilyen más ellenérvvel. Ilyen módon a Törvényhozási Tanács véleményezése a román állam hivatalos álláspontjával azonosítható. Felhasználva ezen dokumentum eddigi cáfolatait, a Törvényhozási Tanács negatív véleményezésével szembeni ellenérveket a Székely Nemzeti Tanács következő üléséig ki fogja dolgozni, és határozatával meg fogja erősíteni a székely közösség viszontválaszát.

 

Nyilvánvalóvá vált, hogy az elutasítás mögött egy irracionális ellenérv áll az autonómia fogalmával szemben, sem a román képviselők, sem a román közvélemény nem értette meg, hogy milyen, Románia számára is fontos értékek hordozói a törvénytervezetbe foglalt közjogi megoldások. Ebből az is következik, hogy nem kell változtatnunk az autonómiastatútumon! Semmilyen ellenérv nem teszi indokolttá, hogy elbizonytalanodjunk, vagy saját céljainkat megkérdőjelezzük!

 

A küzdelem úgy folytatódik tehát, hogy a harmadik beterjesztés minden eredményét figyelembe vesszük, köszönettel a magyar képviselőknek, akik érvrendszerünket gazdagították, és köszönettel a román parlament Törvényhozási Tanácsának, hogy elénk tárta a román állam ellenállásának teljes érvrendszerét.

 

Fontos, hogy az érintett közösség, a székely nép megerősödve, rendíthetetlen hittel értse meg a küzdelemnek ezt a fordulatát, és támogassa az autonómiaküzdelem minden résztvevőjét párthovatartozástól függetlenül. Csak így válhat erősebbé és végül győztessé a székelyek autonómiaküzdelme.

 

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO