Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Tisztelt küldöttek!

Kedves meghívott vendégeink!

Köszöntöm a Székely Nemzeti Tanács marosvásárhelyi ülésén testület küldötteit, akik közül sokan nagy távolságról, nem kevés áldozatvállalással érkeztek a székely fővárosba.

Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor a veszteségek számbavételével nyitom meg mai ülésünket. Kérem Önöket, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk Fodor Imrére, Marosvásárhely volt polgármesterére, a Székely Nemzeti Tanács volt elnökére és Incze Bélára, a Székely Nemzeti Tanács másik alapító tagjára, Udvarhelyszék Székely Tanácsának volt elnökére, az Állandó Bizottság tagjára.

 

Három nap telt el az 1956-os magyar forradalom hatvanadik évfordulójától. Ebben az időszakban, október 23 és november 4 között minden nap meg kell emlékeznünk a magyar történelemnek ezekről a hősi napjairól. Ennek jegyében hívom fel küldött társaim figyelmét az itt látható magyar zászlóra, amelyet a Székely Nemzeti Tanács Wittner Máriától, a forradalom hősétől kapott ajándékba. Külön köszönöm neki, hogy a zászló sarkára ráírta a nevét és ezzel nem csak egy megbecsült ereklye birtokosává tett bennünket, de meg is erősített abban a hitünkben, hogy a mi küzdelmünknek is a szabadság a tétje.

 

Ha az eltelt időszakból ki kellene ragadnom azokat az eseményeket, amelyek a leginkább meghatározták a mindennapjainkat, akkor a jogorvoslati eljárásokat, pereket emelném ki. A Székely Szabadság Napja több peres eljárásnak vált kiindulópontjává. Pert nyertünk alapfokon és másodfokon is Marosvásárhely polgármesteri hivatalával szemben. Érvényt szereztünk egy határozatnak, amelyben a Székely Nemzeti Tanács március tizedikét, a Székely Vértanuk kivégzésének napját a Székely Szabadság Napjává nyilvánította, és egyben elhatározta a méltó megemlékezést Marosvásárhelyen. Egyben egy alapvető emberi jognak, a gyülekezési jognak szereztünk érvényt, és reményeink szerint véget vetettünk a polgármesteri hivatal jogsértő gyakorlatának, annak a módnak, ahogyan ezt a jogot éveken keresztül kezelte. A csendőrség ellen is megnyertünk eddig minden olyan pert, amelyet a bíróság letárgyalt, de ezeknek az ügyeknek jórésze még folyamatban van. Büntető feljelentést tettünk a Maros megyei csendőrség ellen hivatali hatalommal való visszaélésért és hamisításért, hiszen nyilvánvaló, hogy a Székely Szabadság Napján közel száz kirótt büntetés törvényellenes, alapvető emberi jogot sért, a rendezvényen részt nem vevő személyekre kirótt büntetések pedig egyértelműen kimerítik az okirat-hamisítás bűntettének tényállását.

 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Marosvásárhelyen évek óta folyik a jogsértő gyakorlat a gyülekezési jog érvényesülésével szemben. Ennek a lényege az, hogy a magyar szervezetek által kezdeményezett rendezvényeket rendszeresen kitiltja a polgármesteri hivatal a város központjából, vagy akár magából a városból is. A szervezők hallgatólagosan elfogadták ezt a gyakorlatot, szó nélkül tűrték a marosvásárhelyi magyar közösség kiszorítását. Egyedüliként vívtuk meg a csatát ez ellen a gyakorlat ellen. Pert és pereket nyertünk, amelyek reményeink szerint példaként fognak állni a jövőben a nyilvános rendezvények szervezői előtt Marosvásárhelyen.

Alapfokon pert nyertünk az adóhivatal ellen, abban a jogorvoslati perben, amelyet a határkivilágítás után kiszabott büntetés eltörléséért indítottunk. Jóllehet, a bíróság részben helyt adott az adóhivatal fellebbezésének, a pénzbírságot jogerősen is eltörölte.

 

Folytatódik az Európai Unió bíróságán indított per, a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott polgári kezdeményezés ügyében. Ez év július 18-án tettük le a fellebbezést a bíróság május 10-én meghozott ítélete ellen, amely az Európai Bizottság kezdeményezésünket elutasító érvelését fogadta el. Ezen a fórumon jelentem be először, hogy ennek a fellebbezésnek a támogatására Magyarország kormánya október 18-án ismételten beavatkozott a perbe. Köszönjük Magyarország kormányának a szakszerű, nagy felelősséggel és hozzáértéssel felépített érvrendszert!

 

Sikerült két alkalommal is nagyszabású rendezvényen felmutatni a székelység akaratát, megüzenni Bukarestnek, de a világ közvéleményének is, hogy a székely autonómiamozgalom nem fáradt ki, változatlan az itt élők elszántsága, kitartása, egy legitim törekvés, Székelyföld területi autonómiája mellett. 2015. október 24-én Székelyföld határát világítottuk ki, és ezzel láthatóvá tettük azt a történelmileg kialakult határt, amely nyelvi és kulturális határ is egyben, és amelyet, eltökélt szándékunk, hogy közigazgatási határrá tegyünk. Kiemelt fontosságú erre a határra jövőben is felhívni a figyelmet, mi ugyanis soha nem fogadtuk el a Ceausescu rezsim közigazgatási átszervezését, amelynek egyetlen célja a Magyar Autonóm Tartomány felszámolása volt.

 

Tizenötezer résztvevővel tartottuk meg az idén Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napját. A Székely Vértanúk emlékművénél tartott megemlékezés után együtt vonultunk a város központjába, ahol benyújtottuk a demonstráción résztvevők követelését tartalmazó dokumentumot a kormánymegbízott hivatalának, a magyar és a székely himnusz elénekelése után pedig rendbontás nélkül, méltósággal tértünk haza.

 

Megragadom az alkalmat, hogy arra kérjem a jelenlévőket, készüljenek 2017. március 10-re, legyünk még többen, mint az idén, hiszen a mi céljaink sem változtak, de annak a veszélye sem hárult el a fejünk fölül, hogy a bukaresti hatalom Székelyföldet egy román többségű régióba beolvassza. Ha már a rendezvényeknél tartunk, akkor most hívom fel a figyelmet, ismételten és nyomatékosan: október harmincadika, vasárnap Székelyföld autonómiájának napja. Székelyföld autonómiájáért fognak imádkozni szerte a nagyvilágban a keresztény, magyar gyülekezetek, délután fél hatkor pedig őrtüzekkel fogjuk kivilágítani egész Székelyföldet.

 

Nem lanyhult az elmúlt év során a Székely Nemzeti Tanács diplomáciai tevékenysége sem. Ennek köszönhetően a világ és Európa fontos intézményei követik a Székelyek autonómiatörekvését. Francois Alfonsi, az Európai Szabad Szövetség elnöke május 26-án levélben kért magyarázatot Petre Tobă belügyminisztertől a Marosvásárhelyen jogalap nélkül kirótt csendőrségi büntetéseket illetően, és ismételten kérte azok visszavonását. Erősítettük kapcsolatunkat a Baszk Nemzeti Párttal, 2015 március 11-én a párt külügyi vezetője Jose Maria Etxebarria, miután megelőző napon Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján mondott beszédet, Kolozsváron autonómia konferencián vett részt. Ez év október másodikán Andoni Ortuzar elnök meghívására a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja, Dabis Attila képviselte a testületet Baszkföld legjelentősebb nemzeti ünnepén. Mi magunk egy videó üzenettel segítettük Inigo Urkullu miniszterlenök újraválasztását a baszkföldi tartományi választásokon.

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen meghirdettük a III. Székely Kongresszust, azzal a céllal, hogy mozgosítsuk a székely/magyar értelmiségi elitet, az ő segítségükkel felmérjük Székelyföld jelenlegi állapotát, és megalapozzuk az autonóm Székelyföld szakpolitikáit.

 

Ez lenne dióhéjban a Székely Nemzeti Tanács jó egy esztendejének története. Ha úgy értékeli valaki, hogy kimaradt fontos, említésre méltó esemény, akkor nyilván megteheti a kiegészítő megjegyzést.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

 

Izsák Balázs

Marosvásárhely, 2016. október 26

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO