Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Önkormányzati Testület!


Az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának Monitoring Bizottsága június 28-án tartott ülésén napirendre tűzte (lásd a két csatolt anyag) négy székelyföldi polgármester – Makfalva, Székelyderzs, Gyergyószentmiklós és Gyergyóújfalu elöljárójának – beadványát az úgynevezett zászlótörvénnyel kapcsolatban. A gyűlésen a román delegáció nem jelent meg, ezért a testület a kérdés érdemi tárgyalását soron következő, októberi ülésére halasztotta. Ki fogják kérni a román kormány véleményét, és személyesen meghívják a Kongresszus székelyföldi magyar tagját is.


Mint ismeretes a polgármesterek levele a Székely Nemzeti Tanács álláspontja alapján kéri a nemrég elfogadott romániai zászlótörvény megvizsgálását. Ez ugyanis, amint azt a tervezet nyilvánosságra kerülésekor is jeleztük, elfogadhatatlan a székely közösség számára, hiszen annak célja nem az, hogy a székely zászló szabad, a románnal egyenlő alkalmazását tegye lehetővé, hanem olyan korlátozó jogszabály, amely ellentmond a Románia által ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájának, ellentmond a hatályos közigazgatási törvénynek, sőt, Románia alkotmányát is sérti. Ugyanakkor nem veszi figyelembe az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Bizottságának (ECRI) Romániáról szóló, 2014-es országjelentését, amely kitér a román hatóságoknak a székely jelképeket üldöző magatartására, és felszólítja Romániát, hogy alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét a román, illetve a székely nemzeti jelképek használatához való viszonyában. Ezeknek az észrevételeknek a jogosságát a gyakorlatban is igazolták az elmúlt hónapok során a székely zászlót ért támadások.


Korábban nem volt lehetőség arra, hogy bármely hatóság elkobozza a székely zászlót, eltávolítsa középületekről vagy közterületekről. Az említett törvény erre lehetőséget ad, büntetések kiszabását teszi lehetővé, amennyiben egy helyi közösség jelképe nem kapta meg a központi hatalom jóváhagyását. Ez súlyosan sérti, nem csak a szubszidiaritás és a decentralizáció sokat hangoztatott elvét, de ellentétes a Románia által is ratifikált Helyi Autonómia Európai Chartájával.

 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusa Monitoring Bizottságának éppen az a feladata, hogy ellenőrizze és nyomon kövesse, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e a Charta előírásait. Ezért a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága azzal a felhívással fordul a székely önkormányzatokhoz, hogy az egységes és tömeges fellépés érdekében csatlakozzanak a négy önkormányzati vezető leveléhez, a maguk során juttassák el közös érveinket az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusának Monitoring Bizottságához még az októberi ülése előtt.

 

Közösségi szimbólumaink megvédése mindannyiunk közös felelőssége és feladata. Mindezt az önkormányzatok, mint a helyi hatalom legitim képviselői a diplomácia eszközeit felhasználva, nemzetközi úton is kötelesek érvényesíteni.

Tisztelt Polgármester Úr, kérjük, hogy a csatolt angol nyelvű beadványt lássa el kézjegyével – reméljük, hogy annak tartalmával egyetért – és a csatolt borítékra írt címre juttassa el.

Őszinte nagyrabecsüléssel:

 

Izsák Balázs

elnök,

a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának nevében

Sepsiszentgyörgy, 2016. július 15.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO