Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Tekintettel arra, hogy a Beke István Attila és a Szőcs Zoltán ellen a román nyomozó hatóságok által megfogalmazott vádirat számos olyan megállapítást tartalmaz, amelynek nincsen köze a vádiratban ismertetett tényálláshoz, a hatóság által a gyanúsítottaknak tulajdonított esetleges bűncselekményekhez és az ismertetett bizonyítékokhoz, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága megvizsgálta a vádiratot, különös tekintettel a Székely Nemzeti Tanácsra, az autonómia mozgalomra, illetve a Magyarországra és magyarság egészére vonatkozó részekre.

Kiindulásként az Állandó Bizottság tagjai leszögezték: elítélnek bármilyen erőszakos cselekményt, vagy akár az erőszakkal való fenyegetést is, megerősítették, hogy a Székely Nemzeti Tanács a jog és demokrácia útját járva, alkotmányos, demokratikus eszközökkel kívánja elérni immár több mint egy évtizede Székelyföld területi autonómiáját, majd ezt követően megállapították:

A vádirat a koncepciós perek módszereit használja, nem riadva vissza akár a hamisítástól sem, tendenciózus módon politikai célokat követ, hogy a székely közösség egészét, magát az autonómia mozgalmat helyezze vád alá, és bizalmatlanságot, akár gyűlöletet keltsen Románia többségi, román nemzetiségű polgáraiban a magyar közösséggel, a magyar közösség céljaival szemben.

 

A vádirat szerzői megállapítják: „Amint látni fogjuk, amíg a román etnikumúak és a román hatóságok felé megfogalmazott politikai diskurzus szerint Székelyföld autonómiája révén a tartomány közigazgatási autonómiáját akarják elérni az egységes román nemzetállamon belül, addig a magyarok soraiban terjesztett üzenetet ugyanezen tárgyra vonatkozóan a Székely Nemzeti Tanács elnökének 2012. január 06-án elmondott beszéde fejezi ki teljes mértékben: „A XXI. századi Európa nyelvén Székelyföld autonómiája éppen ezt jelenti: nemzeti, független, szabad és törvényes jogállás. Legyenek ezek a szavak a mi autonómiáért folytatott harcunknak a mottója.”

 

Ezzel a kettős beszéd/a kétszínűség vádját megfogalmazó megállapítással szemben 2012. január 6-án, a Székely Nemzeti Tanács elnökének kézjegyével ellátott, nyilvánosságra hozott nyilatkozatában, amely az SZNT honlapján és számos sajtótermékben is elolvasható, és amelyet a román gondolatrendőrség kontextusából kiragadva megmásított, így hangzott:

„Tegyük közösen március tizedikét, a Székely Vértanúk Emléknapját a Székely Szabadság Napjává! A marosvásárhelyi emlékoszlop a hajdani Postaréten nemzedékek emlékezetében rögzült, Jókai Mór szavaival élve - mint a „törvényes, szabad és független, nemzeti állás” jelképe. A Székely Nemzeti Tanács Székelyföld területi autonómiáját tűzte ki célként, és a huszonegyedik századi Európa nyelvén ez éppen a törvényes, szabad és független, nemzeti jogállást jelenti. Tegyük együtt ezt a hat szót, Jókai Mór szavait a székely autonómia küzdelem jelmondatává!”

 

Bár a vádirat idézőjeleket használ, elhagyja a Jókai Mórra való hivatkozást, mivel csak a kontextusából kiragadott, megcsonkított szöveget gondolták alkalmasnak arra, hogy az, a felvezetésben megfogalmazott koncepciót, a kettős beszéd vádját megalapozza.

A továbbiakban még inkább elrugaszkodik a valóságtól a vádirat összeállítója. Szélsőséges, irredenta, xenofób jelzőkkel illeti az autonómiamozgalmat, amely szerinte, erőszakkal akarja elérni Székelyföld területi autonómiáját.

 

A koncepciós perek elmélete pontosan leírja azokat az ismérveket, amelyek elárulják a hatóság rejtett, az eljárás tárgyától idegen szándékait. Egy terjedelmes tanulmányt érdemelne meg a fent említett vádirat csúsztatásainak, politikai céljainak elemzése. Sajnos nemcsak a joggyakorlat szakmaiságáról, a pártatlanság elvéről, az eljárás korrektségéről mondott le a vádiratot összeállító ügyész de a Visinszkij-féle koncepciós, politikai perek legprimitívebb gyakorlatát alkalmazva követett olyan társadalmi-politikai célokat, amelyek rendkívül károsak, mérgezőek az egész romániai társadalom számára.

 

Egyik céljuk a székely autonómiamozgalom elbátortalanítása, a másik pedig a megbélyegzése a román közvélemény előtt, hogy megállítsa azt a lassú és spontán közeledést románok és magyarok között, amely az interneten is nyomon követhető, és amelynek következtében egyre több román nemzetiségű honfitársunk figyeli megértéssel a székelyek autonómiamozgalmát.

 

A román hatóságoktól a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága európaibb magatartást vár el, és nem olyant, mint amilyen a fenti vádiratban tetten érhető. Segítségként, az Európa Tanács 1334/2003 számú határozatának 16 szakaszát idézzük számukra, hadd szolgálja szellemi és szakmai fejlődésüket: „a központi kormányzatnak megértéssel kell reagálnia, amikor a kisebbségi csoportok, különösen, ha számottevőek, és régóta élnek egy adott területen, nagyobb szabadságot követelnek saját ügyeik önálló intézésében.”

 

Sepsiszentgyörgy 2016-07-15 Izsák Balázs

elnök

a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága nevében

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO