Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Az autonómia több a decentralizációnál

 

Az elmúlt napokban, több olyan vélekedés kapott hangot, amely szerint az autonómia helyett inkább decentralizációról kellene beszélni.

Bár a decentralizáció nem ellentétes az autonómiával, sőt, az autonómia révén a decentralizáció is megvalósul, a Székely Nemzeti Tanács álláspontja ebben a kérdésben nem változott. A Székelyföld autonómia statútumának a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott törvénytervezete 70. szakaszában kimondja:

 

"Székelyföld települési önkormányzatai, sajátos jogállásúak, amely jogállás magába foglalja a jellegzetes történelmi, kulturális, területi feltételekből adódó többlet-hatásköröket és kiegészíti a helyi közigazgatási egységekre vonatkozó, módosított, 2001/215. sz. törvény rendelkezéseit. E többlet-hatáskörök alkalmazását a jelen Statútum garantálja". Csupán decentralizációról beszélni azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk a "jellegzetes történelmi, kulturális, területi feltételekből adódó többlet-hatáskörök" érvényesítését, mellőzzük a székely nép autonómia törekvésének lényegét.

 

Az Európa Tanács 1201-es ajánlásának 11.cikkelye is kimondja:

"Azokon a területeken, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek joguk van ahhoz, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelően és az állam belső törvényeivel összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatással, illetve különleges státussal rendelkezzen."

Ennek teljesítésére Románia egyoldalú kötelezettséget vállalt.

 

Az Európa Parlament uniós állampolgárságra vonatkozó, 1991. november 21-én elfogadott határozata is a sajátos helyi, regionális, vagy csoport önkormányzási formák szavatolását bátorítja a tagországok területén történelmileg jelen levő etnikai és nyelvi közösségek identitásának védelmére.

 

A decentralizáció kevesebb, mint amit a Székely Nemzeti Tanács kér, a decentralizáció kevesebb, mint amit az 1201-es ajánlás tartalmaz, a decentralizáció kevesebb, mint amennyit az Európa Parlament uniós állampolgárságra vonatkozó határozata előír. Románia nemzetközi dokumentumokban rögzített kötelezettségvállalásait, az Európa Parlament határozatait minimális követelménynek kell tekinteni, és nem lehet olyan követeléseket megfogalmazni, amelyek ezek szintjét sem érik el.

Következésképp a decentralizáció nem helyettesíti az autonómiát, amelyről, mint megvalósítandó célról, a Székely Nemzeti Tanács nem mond le.

 

Marosvásárhely 2008. március 4.

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO