Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

A Székely Szabadság Napján, március tizedikén megszámláltatunk a szó szorosan vett és átvitt értelmében is. Megszámolnak a hatóságok, hivatalos közleményekben jelzik, hogy hányan gyűltünk össze a marosvásárhelyi Postaréten 16 órakor, hányan vonultunk a város főterére, hányan vettünk részt a régi városháza előtti téren, - a mai prefektúra előtt - a tüntetésen.

Megmérettetik hűségünk hagyományainkhoz és céljainkhoz, megmérettetik kollektív bölcsességünk és méltóságunk, megmérettetik az erkölcsi erő, amely tizennegyedik éve szembesíti a román hatóságokat és ország-világ közvéleményét a székelyek akaratával: területi autonómiát követelnek szülőföldjüknek, Székelyföldnek. Alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen, de szívós kitartással, rendíthetetlenül igényeljük a szabadságot: az államon belüli önrendelkezést.

Véget kell vetni a székelységet sújtó hatósági zaklátásoknak, a székely jelképek és a magyar nyelv üldözésének, véget kell vetni a közvetlen és a közvetett diszkrimináció alkalmazásának az ország magyar nemzetiségű polgáraival, a romániai magyar nemzeti közösséggel szemben.

 

Előlről kell kezdeni a társadalmi párbeszédet az ország közigazgatási átszervezéséről, mert nem fogjuk elfogadni, nem fogjuk tűrni, hogy Székelyföldet a jog és ésszerűség ellenére, Románia nemzetközi kötelezettsévállalásainak megszegésével egy román többségű közigazgatási régióba belekényszerítsék.

Ezért gyűlünk össze, ezért emlékezünk meg a székely vértanúk példájáról, ezért tiltakozunk 2016. március 10.-én Marosvásárhelyen és egész Székelyföldön.

A gyülekezési jogra vonatkozó törvénynek megfelelően letettük a rendezvényre vonatkozó előzetes bejelentésünket Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalába még 2015 tavaszán. A hivatal azzal az ürüggyel hárította el – törvénysértő módon – a rendezvény tudomásul vételét, hogy a bejelentés túl korai, ismételjük meg a kérést március tizedike előtt 30-45 nappal. A mondvacsinált akadályok között városrendészeti munkálatokra hivatkoztak, meg arra, hogy 2016 választási év lesz, és meglátásuk szerint a májusi/júniusi választások miatt nem lehet márciusban felvonulni Marosvásárhelyen. Nyilvánvaló volt a szándék, hogy a hivatal azért kéri a késöbbi bejelentést, hogy a rendezvény betiltása esetén – mint 2015-ben is történt – ne legyen elegendő időnk a jogorvoslatra.

 

A bírósághoz fordultunk, hogy jogi szempontból tiszta helyzetet teremtsünk. Ez év január 8.-án a Maros Megyei Törvényszék meghozta döntését, kötelezve a polgármestert és a várost, hogy vegye tudomásul/láttamozza az előzetes bejelentésnek megfelelően a rendezvényt.

 

Ezt követően jutott tudomásunkra, hogy Dorin Florea újabb kifogásokat keres, mérlegelve az ítélet megfellebbezését. Kifejtette, hogy etnikai konfliktusoktól tart. Ez az érv sem a korábban nekünk adott válaszban, sem a bírósághoz benyújtott válasziratukban nem szerepelt. Hangsúlyozzuk: békésen, a törvényes előírásoknak megfelelően készülünk a közösségi akaratnyilvánításra, nem áll szándékunkban a többségi lakosságot sérteni, ellenkezőleg, meggyőződésünk, hogy a cél, amit kitűztünk mindannyiunk érdekét szolgálja.

Marosvásárhelyen akkor voltak etnikai jellegű konfliktusok, amikor ezt az állami hatóságok akarták, a többséget a magyar közösség ellen uszították és a támadást meg is szervezték. Meggyőződésünk, hogy ma a román hatóságoknak, ellentétben a kilencvenes évvel, nem érdeke egy etnikai konfliktus megszervezése, ezért a törvénynek megfelelően fogják biztosítani a rendezvény békés lefolyását.

 

Kérjük Székelyföld lakóit, hogy emlékezzenek meg a Székely Szabadság Napjáról, aki pedig teheti, jöjjön Marosvásárhelyre, hogy békésen, méltósággal nyilvánítsuk ki közösségünk autonómiaigényét.

 

Kérjük a magyar pártokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, legyenek részesei az előkészületeknek, és ösztönözzék részvételre a székelyeket és egész Erdély magyarságát.

 

Kérjük a nagyvilágban élő magyarok szervezeteit, hogy 2016. március 10.-én vonuljanak Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal.

A Székely Szabadság Napján megszámláltatunk itthon és a nagyvilágban. Készüljünk úgy, hogy ne találtassunk híjával!

 

 

Marosvásárhely, 2016. január 25.

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO