Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Együttes ülésre hívjuk össze az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács küldötteit a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe, 2015. június 3-án, szerdán 15 órára.


Tanácskozásunk június 4. elõestéjén egyben megemlékezés Trianonról annak évfordulóján, kiemelt hangsúlyt helyezve arra, hogy a Magyar Országgyûlés a 2010. évi XLV. számú törvényben kimondta: „június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.” Ezáltal éppen a nemzeti gyász napján irányította mindannyiunk figyelmét a nemzeti összefogásban rejlõ erõforrásokra, amelyekre alapozva egy szabad, békés, építést és gyarapodást hozó jövõt lehet felépíteni. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács számára szintén kiemelt jelentõségû, hogy ez a törvény azt is kimondja: „...az Országgyûlés megerõsíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevõ közösségi autonómia különbözõ formáira irányuló természetes igényének támogatására...”


Ma Romániában több olyan folyamat zajlik, amit nyugodtan nevezhetünk magyarellenesnek, antidemokratikusnak, általában véve pedig ellentétesnek azzal az európai szellemi örökséggel, amelyre az Európai Unió szerzõdéses rendje felépül.


A romániai magyar nemzeti közösség a román és a magyar nép közötti történelmi megbékélésben érdekelt, abban, hogy Magyarország és Románia között hosszú távú jó viszony alakuljon ki, és a kölcsönös bizalom légkörében váljon a két ország egymás stratégiai partnerévé. Ennek azonban elengedhetetlen elõfeltétele a romániai magyar nemzeti közösség számára biztosítani törvényesen elismert jogainak tényleges gyakorlását, e jogok bõvítését és intézményi garanciáinak megteremtését.
Az együttes ülés napirendjén kiemelt helyen szerepel a romániai magyar nemzeti közösség háromszintû autonómiakoncepciójának közös képviselete, a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezet parlamenti beterjesztésével kapcsolatos gyakorlati tennivalók megvitatása, a partiumi autonómia ügyének kiemelése, illetve az ezekkel kapcsolatos határozatok elfogadása.


Az ülés hagyományos módon, de az ünnepi alkalomra való tekintettel is nyitott a nagyközönség és a sajtó számára.

 

Nagyvárad – Marosvásárhely, 2015. május 21.

Tõkés László Izsák Balázs
az Erdélyi Nemzeti Tanács elnöke a Székely Nemzeti Tanács elnöke

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO