Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségû óriás-régióba beolvassza, Székelyföld autonómiájára vonatkozó igényünknek pedig már a puszta megfogalmazását „bûnügyi jelenségként” kívánja kezelni, és Székelyföld fõvárosában, Marosvásárhelyen a magyarság minden tiltakozó megmozdulását betiltják vagy korlátozzák, szükség van egy újabb, tömegméretû megmozdulásra. A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló erejû összefogással hozzuk Bukarest és a nagyvilág tudomására, hogy Székelyföldet sem feldarabolni, sem beolvasztani nem hagyjuk. A rendezvény jelmondata változatlanul az Önkormányzati Nagygyûlés állásfoglalása:


„Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkezõ autonóm közigazgatási egységként képzelhetõ el a jövõben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelõen, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.”

 

Világítsuk ki lármafákkal ezeket a természetes, történelmileg kialakult regionális határokat 2015 októberének utolsó vasárnapján, október 25-én!
Felkérjük Székelyföld határközségeinek és határvárosainak önkormányzatait, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, a civilszervezeteket, a helyi önkéntes tûzoltókat és közbirtokosságokat, és az érintett települések minden lakóját, hogy vállalják fel: aktív részesei lesznek a rendhagyó tiltakozó megmozdulásnak, amely akár mûholdról is láthatóvá teszi Székelyföldet.

 

Székelyföld körülbelül 750 km hosszúságú határán, kilométerenként gyújtsunk óriásmáglyát vagy esetenként, a helyi viszonyoktól függõen fényszórókat kapcsoljunk fel naplemente után, egy elõre megállapított idõpontban.

 

Egyben felkérjük a határtelepülések önkormányzatait, hogy biztosítsanak egy gyülekezési pontot, ahol Székelyföld lakói, és a velük szolidaritást vállaló magyarok gyülekezhetnek, és egy szabadtéri ökumenikus istentisztelet után közösségi élménnyé tehetik a pillanatot, amikor kilométerenként kigyúlnak a lármafák Székelyföld határán!

A gyülekezési pontok mindegyikében felolvasásra kerül az a beadvány, amely a székelyföldi önkormányzati határozatok szellemében szólítja meg újra Európa és a nagyvilág nemzetközi fórumait, emlékeztetve õket arra, hogy van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, élni akar az önrendelkezés jogával szülõföldjén, amely hazája is egyben.


Felkérjük a széki székely tanácsokat, hogy jelen felhívást juttassák el az alább felsorolt határtelepülések helyi székely tanácsaihoz és önkormányzataihoz, hogy elkezdõdhessen a felkészülés Székelyföld határainak kivilágítására:


Marosszék: Szováta, Nyárádremete, Székelyhodos, Gernyeszeg, Beresztelke, Vajdaszentivány, Sárpatak, Mezõcsávás, Mezõsámsond, Mezõbánd, Nyárádtõ, Lukafalva, Nyárádkarácson, Ákosfalva, Balavásár, Székelyvécke,


Udvarhelyszék: Székelyandrásfalva, Újszékely, Székelykeresztúr, Bögöz, Székelyderzs, Kányád, Homoródszentmárton,


Bardóc-Miklósvárszék: Alsórákos, Apáca, Bölön


Sepsiszék: Hidvég, Elõpatak, Ilyefalva, Kökös, Uzon, Réty


Orbaiszék: Nagyborosnyó, Zágon, Kommandó, Kovászna, Zabola


Kézdiszék: Gelence, Ozsdola, Bereck, Lemhény, Esztelnek,


Csíkszék: Kászonaltíz, Csiksztentmárton, Csikszentgyörgy, Csíkpálfalva, Szépvíz, Gyimesközéplok, Csikszentdomokos, Gyimesbükk, Balánbánya,


Gyergyószék: Gyergyószentmiklós, Gyergyótölgyes, Gyergyóholló, Bélbor, Maroshévíz, Gyergyóvárhegy, Gyergyóremete, Gyergyóalfalu

 

Egyben felkérjük a határközségek és városok testvértelepüléseit, hogy nyújtsanak segítséget az esemény logisztikai elõkészítésében, megszervezésében az érintett önkormányzatok igénye szerint.

 

Marosvásárhely 2015.V.3. Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO