Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

FELHÍVÁS
Magyarország Kormányához, Miniszterelnökéhez Székelyföld autonóm közigazgatási régió létrehozásának támogatására

A Székely Nemzeti Tanács megdöbbenéssel vette tudomásul Magyarország Miniszterelnökének kijelentését, hogy nem támogatja Székelyföld területi autonómiáját.
A székelység, őshonos közösségként, évezrede él a Székelyföldön, s több min fél évezreden át rendelkezett területi autonómiával. A székely székek az 1100-as évektől működő önkormányzása a székely nemzetségek, s a székely nemzet szervezettségét, autonóm önigazgatását jelentette.

A székelység ragaszkodik szőlőföldjéhez, magyar nemzeti önazonosságához, melyek megőrzésére, a teljes és tényleges egyenlőség megélésére létfeltételként igényli Székelyföld autonómiáját.

 

Magyarország Miniszterelnökének állásfoglalása a székelység jogos igényét utasítja vissza! E megnyilvánulás számunkra rendkívüli megpróbáltatás, mert társul azzal a romániai hatalmi akarattal, amely nem akarja elismerni a székelység önkormányzását, visszautasítja Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozását.

Székelyföld autonómiájáról nem mondunk le, mert nem akarunk továbbra is másodrangú állampolgárok, kiszolgáltatottságban, jogfosztottságban élő polgárok, szülőföldünkön alárendeltségbe taszítottak lenni!

 

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, Miniszterelnökét, méltányolják az európai normák szellemében megfogalmazott autonómia-törekvéseinket és a magyar nemzet egysége jegyében, támogassák is azokat. Küzdelmünket ne rendeljék alá rövidtávú politikai érdekeknek!

 

A Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott 1996. szeptember 16-án köttetett, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló („Alap”) szerződés 23. cikkelye az alábbi rendelkezést tartalmazza: „Ezt a szerződést tíz évre kötik. Érvényessége ezt követően automatikusan meghosszabbodik újabb öt éves időszakra, amennyiben s Szerződő Felek egyike sem értesíti írásban a másik Szerződő Felet legalább egy évvel a Szerződés mindenkori érvényességének lejárta előtt felmondási szándékáról”.

A SzNT úgy ítéli meg, hogy a Magyar Köztársaság és Románia kétoldalú kapcsolatainak rendszerében kiemelkedő helyet kell biztosítani az Európában bevált autonómiáknak, mint az erdélyi magyarság és ezen belül a székelység megmaradása egyetlen zálogának!

 

A fennebb, érintőlegesen vázolt indokaink miatt, tisztelettel kérjük t. Miniszterelnök Urat szíveskedjen kezdeményezni a Romániával kötött „Alapszerződés” olyan tartalmú kiegészítését, hogy az tartalmazza a székelységnek, mint területén őshonos közösségnek jogát a területi autonómiához.

 

Igényeljük, hogy Magyarország, a magyar diplomácia, vállalja fel az Európai Unióban Székelyföld autonómia-törekvéseinek képviseletét, vállaljon védőhatalmi státust a székelység felett a területi autonómiájának kivívásáért folytatott küzdelmében. Magyarország ne ratifikálja Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását, amíg Székelyföld el nem nyeri autonómiáját!

 

2005. február 12.
a Székely Nemzeti Tanács

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO