Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Ez év január 29-én bejelentettük Marosvásárhely polgármesteri hivatalában, hogy március 10-én egy tiltakozó felvonulást kívánunk szervezni, majd azt követően egy tiltakozó nagygyűlést a város főterén, a kormánymegbízott székhelye előtt, Románia tervezett közigazgatási átalakítása ellen, egyben kifejezni igényünket Székelyföld autonómiája iránt.

Január 30-án Marosvásárhely polgármestere átiratban tájékoztatott arról, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény és a „véleményező bizottság javaslatai” alapján a bejelentésbe foglalt rendezvényt betiltja. Ezt követően kaptunk egy meghívó levelet a véleményező bizottság február 9-i ülésére! Ezen a gyűlésen felszólítottak, hogy a jegyzőkönyvet írjuk alá. Meggyőződésünk, hogy egy olyan jegyzőkönyvet, amelynek már jogkövetkezménye volt – a polgármester tiltása – utólag aláírni nem szabad. Másrészt a törvény értelmében a „véleményező bizottság” a szervezők beleegyezésével megváltoztathatja a bejelentett rendezvény egyes elemeit, így a jegyzőkönyv aláírása azt jelentette volna, hogy a felvonulás és tüntetés betiltásával egyetértünk.

 

Ezt követően a bíróságtól kértük a törvényellenes tiltás megsemmisítését. Tekintettel arra, hogy keresetünkre a polgármesteri hivatalnak még a válaszirata sem érkezett meg, nyilvánvalóvá vált, hogy a román igazságszolgáltatásnak nem áll szándékában március tizedike előtt a gyülekezési jogunktól és a szólásszabadságunktól megfosztó jogsérelmet orvosolni.

 

A Székely Szabadság Napja szervezőiként az alábbi tényeket kell leszögeznünk:

- A bírósági döntésig a polgármester tiltása a törvények értelmében érvényes.

- A „véleményező bizottság” február 9.-i ülésén levetített, a hatóságok által készített filmfelvételek tanúsága szerint a tavalyi rendezvényen két petárda is robbant. Azokat az eseteket nem vizsgáltak ki, jóllehet a törvény értelmében a robbanó anyagok használata nyilvános rendezvényeken bűncselekménynek minősül. A 2013-as rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult az, hogy akkor jó volt az együttműködés a hatóságokkal. Ez ma sajnos nem így van, s amint ez az eset is bizonyítja, nincs garancia arra, hogy ki akarnák szűrni azokat a provokátorokat, akiknek feladata a rendezvény békés jellegének a megváltoztatása.

- Szervezőkként nem kívánunk a hatóságok partnerei lenne a súlyos jogtiprás leplezésében, azzal, hogy megtartjuk a megemlékezést s a tiltakozó megmozdulást pedig nem, hiszen ezzel azt a látszatot keltenénk, hogy elfogadjuk a polgármester álláspontját, illetve, hogy a gyülekezési jogunk nem sérült, hisz a hagyományos megemlékezést az idén is megtarthattuk.

- A román média és a politikai osztály tavalyi, tényeket meghamisító, uszító kampányával szemben a Székely Nemzeti Tanács a többséggel folytatott párbeszédben érdekelt, a magyar-román közeledésben, a bizalom légkörének megteremtésében, viszont az idén a hatóságok egyes vezetőinek megnyilvánulásai, törvénysértései arra utalnak, hogy nincs mód egy olyan együttműködésre, amely a résztvevők személyes biztonságát szavatolná, megőrizve ezzel a székely autonómiamozgalom tisztaságát és tekintélyét.

 

Mindezeket figyelembe véve szervezőkként kénytelenek vagyunk elállni 2015-ben a Székely Szabadság Napjának megszervezésétől, és a közvélemény tudomására hozni, hogy az idén március 10-én semmilyen rendezvényt nem szervezünk Marosvásárhelyen. Ugyanakkor elindítjuk a Székely Szabadság Napjának 2016 és 2017 évi megszervezését Marosvásárhelyen a gyülekezési jogról szóló törvény alapján, folytatjuk a jogorvoslati eljárást a törvénysértő tiltás ellen akár az Emberi Jogok Európai Bíróságáig. Az idei rendezvény megszervezésére szánt minden időt és energiát a Székely Nemzeti Tanács arra fogja fordítani, hogy a világ minden emberjogi intézményének, minden nemzetközi fórumnak tudomására hozza nem csak a székelyeknek a régiósítással kapcsolatos igényeit, de azt is, hogy Romániában milyen szinten sértik meg az alapvető emberi jogokat.

 

Végül felhívjuk Marosvásárhely, egész Székelyföld lakóinak figyelmét: joguk és lehetőségük van március 10-én egy szál virággal, gyertyával a székely vértanúk emlékművéhez zarándokolni, és ott méltósággal emlékezni. Legyen ez a gesztus néma tiltakozás is a szólásszabadság és a gyülekezési jog megsértése ellen!

 

 

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2015. február 24.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO