Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Átolvasva az RMDSZ autonómiastatútumát és figyelve a visszhangját pozitívumként lehet kiemelni, hogy a román közvéleményhez az az üzenet jutott el, hogy Székelyföld területi autonómiáját a magyarság minden politikai szervezete igényli, beleértve a parlamenti képviselettel is rendelkezõ Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. Dicséretes az igyekezet is, amely arra irányul, hogy megnyerje az autonómia ügyének a román közvéleményt. Ezt megelõzõen viszont magának az érintett közösségnek kell egységesen fellépnie azért a jövõképért, amelyet többségi honfitársainkkal el akarunk fogadtatni. Ez az elsõ és legfontosabb lépés. Örömmel lehet nyugtázni, hogy ennek fontosságát az anyaország felelõs politikusai is felismerték, és ennek megfelelõ Semjén Zsolt minisztelnök-helyettes üzenete, aki az autonómiatörekvések egységének megõrzésére biztatta az erdélyi magyar politikai szereplõket, kiemelve a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács integráló szerepét.

Az együttmûködés reményében fogalmaztuk meg tavaly novemberben Székelyföld autonómiájának sérthetetlen alapelveit, amikor még a szükséges és fontos közvitát a konszenzus alapjairól lehetett és kellett volna folytatni, hiszen az RMDSZ akkor még távol állt egy részleteiben megfogalmazott tervezettõl. Már ekkor nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a szervezet nem egy jobb, hanem csak egy saját tervezet kidolgozását tûzte ki célul, hogy ezzel az autonómia tematizálását saját ellenõrzése alá vonja. Ez még önmagában nem zárná ki a kompromisszum esélyét, hiszen a legfontosabb, hogy Székelyföld közelebb kerüljön az autonómiához. Ehhez azonban szükség lenne egy koherens, mindenki által vállalható tervezetre, illetve egy garanciára arra vonatkozóan, hogy az RMDSZ a továbbiakban következetesen, a székelység érdekeit elsõdlegesnek tekintve lép föl az autonómia érdekében. A közzétett autonómiastatútum számos elhibázott, a székelyföldi viszonyoktól idegen rendelkezése viszont nem erre utal. Ezek közül az egyik legmeghökkentõbb az, amelyik kimondja, hogy: „1.) A prefektus a belügyminiszter elõtt felel a közrend fenntartásáért. 2) Ennek érdekében a közrendre és a nemzetbiztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások betartásával bevetheti az állami rendõrség és csendõrség erõit illetve más fegyveres erõket” Ez szinte szószerinti fordítása Dél-Tirol autonómiastatútuma 88. cikkének. Ez a rendelkezés olyan hatáskörökkel ruházná fel a prefektusokat, amelyekkel jelenleg nem rendelkeznek, és ez olyan többlethatalmat jelentene az ország többi prefektusához képest, amely semmiképpen sem következik az ország törvényeibõl, még kevésbé a székelyek akaratából. Arra lehet gondolni, hogy az RMDSZ elhibázott statútumtervezetének 77. szakasz mögött az áll, hogy Dél-Tirol autonómiájának statútumát olykor elõzetes elemzés, az ottani viszonyok és a történelem ismerete nélkül és nyilván a román jogrend felületes kezelésével másolták a tervezet szerzõi. így történhetet meg, hogy az RMDSZ tervezetének kidolgozói nem pusztán a közrendre vonatkozó törvény elõírásai alapján vetnék be akár a hadsereget is Székelyföldön, amint az Dél-Tirol autonómiastatútumában áll, hanem a nemzetbiztonsági törvény (!) alapján is. Az egész 77. cikk nemcsak a székelyek érdekeivel és akaratával ellentétes, hanem a romániai törvényekkel, a XXI. századi Európa alapvetõ, demokratikus értékeivel is.

 

Az elhibázott megközelítések, megoldások kritikája azonban nem csupán erre a cikkre korlátozódik, hiszen az alapvetõ elvi kérdésektõl (lásd Székelyföld határai) az intézmények felépítéséig (lásd javasolt központok), vagy az oktatás kérdéséig az RMDSZ javaslata egy sor olyan elõírást tartalmaz, amely valójában alkalmatlanná teszi a konstruktív közvitára.

 

A kiutat ebbõl a helyzetbõl az jelentheti, ha visszatérünk az RMDSZ hajdani szenátora Dr. Csapó I. József által kidolgozott, RMDSZ képviselõk által kétszer is a parlament elé terjeszetett, a Székely Nemzeti Tanács tervezeteként ismertté vált, és 200.000 székely ember kinyilvánított akaratával, népszavazáson megerõsitett statútumhoz. Ha ehhez, mint kiindulási alaphoz érkeznek módosító javaslatok, akár a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtõl, akkor lehetõség nyílik arra, hogy ezeket novemberben a Székely Nemzeti Tanács elé terjesszük. Ebben a pillanatban ez lehet a konszenzus felé vezetõ út.

 

Izsák Balázs

A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Budapest, 2014. szeptember 22.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO