Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Öt hónappal ezelõtt felhívással fordultunk Székelyföld önkormányzataihoz, hogy határozatban nyilvánítsák ki az általuk képviselt közösségek igényét az autonómiára, és tegyék láthatóvá a nagyvilág számára: a székely falvak és városok egységes akarattal egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akarnak tartozni.

Az elmúlt öt hónapban tizenöt önkormányzat tett eleget ennek a felkérésnek. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu, Gyergyószárhegy, Makfalva, Uzon, Székelyderzs, Kápolnásfalu, Gyergyóditró, Kökös, Székelykeresztúr, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Székelyudvarhely, Csíkszereda és Szentegyháza önkormányzatainak, hogy kérésünket meghallgatták, felelõs mérlegelés után napirendre tûzték a javasolt határozattervezetet, és egyhangú szavazással elfogadták azt. Ezzel a tizenöt székely önkormányzat a pártpolitikai viták fölé emelte Székelyföld autonómiájának és egységének ügyét. A szavazáson részt vevõ és a határozatot megszavazó román nemzetiségû önkormányzati képviselõk megértették, hogy a határozatoknak sem tartalma, sem célja nem irányul sem a székelyföldi románság, sem Románia ellen, viszont olyan közös célt fogalmaztunk meg, amely Székelyföld minden lakójának egyformán a javát szolgálja.

 

Az elfogadott határozatok eljutottak Románia kormányához és parlamentjéhez, az Európa Tanácshoz, az Európai Unióhoz, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez. Az Európa Tanács fõtitkárának, Thorbjorn Jagland úrnak a hivatala április 10.-én kelt levelében Mezei Jánosnak, Gyergyószentmiklós polgármesterének jelezte, hogy a határozatot és a csatolt memorandumot továbbították a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény, a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI), valamint a Regionális vagy Kisebbségi nyelvek Európai Kartája titkárságainak, hogy ezek a testületek – amint a levél fogalmaz - a romániai helyzet megvizsgálása és nyomon követése során figyelembe vegyék az elküldött dokumentumokba foglalt tájékoztatást.

 

A székelyföldi önkormányzati határozatok ügyével foglalkozott az Európa Tanács keretében mûködõ Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának bürója, amely Liviu Dragnea közigazgatásért felelõs minisztertõl írásos tájékoztatást kért, és felkérte a kongresszus monitoring bizottságát, hogy tûzze július 3-i ülésének napirendjére a kérdést. A Kisinyovban megtartott ülésen, amelyen jelen volt Makfalva és Gyergyószentmiklós polgármestere is, a kérdés érdemi tárgyalását elhalasztották, hogy a bizottság addig alaposabban tájékozódni tudjon.

 

Válaszok érkeztek Románia kormányától és parlamentjétõl, amelyekben a határozatok elemzésére, mérlegelésére fogalmaztak meg ígéretet. Ezzel párhuzamosan az érintett megyék prefektusai közigazgatási bíróságon támadták meg az elfogadott határozatokat, és fenyegetõ figyelmeztetésekkel próbálták visszarettenteni a határozatok elfogadásától a többi önkormányzatot.

 

Ez röviden a székelyföldi önkormányzati határozatok öt hónapjának mérlege. A folytatás letéteményese, felelõse a többi 138 székely önkormányzat. Õk azok, akik felerõsíthetik a folyamatot, és új lendületet adhatnak azon fórumok munkájának, akik érdemben elkezdtek foglalkozni Székelyföld ügyével. Õk azok, akik a kezdeményezés súlyát akkorára növelhetik, hogy a többi megszólított nemzetközi szervezet is felfigyeljen a székely kérdésre. Meg kell érteniük, hogy az õ megszólalásuk ebben a kérdésben rendkívül fontos és nélkülözhetetlen. A szavuk súlyosabb, hitelesebb, meggyõzõbb, mint bármelyik politikusé, közéleti szereplõé. Együttes megszólalásuk Székelyföld akaratával szembesíti a megszólítottakat, akik innen kezdve velünk együtt felelõsek Székelyföld és a székelyek jövõjéért. Ezért ismételten kérünk minden érintett önkormányzatot, legyen határozott, legyen bátor, és minél hamarabb döntsön a javasolt határozat elfogadásáról, és tájékoztatásul továbbítsa azt a megjelölt hazai és nemzetközi fórumoknak (Románia kormányának és parlamentjének, az EU Régiók Bizottságának, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának, az Európa Tanács Fõtitkárának.)

 

Felkérjük a székelyföldi civil szervezeteket, ne hagyják magukra ebben a küzdelemben az önkormányzatokat. Emlékezzenek arra, hogy 1988-ban, a falurombolás ellen, helyettünk magyarországi szakmai és érdekvédelmi szervezetek egész sora emelte fel a szavát, hatékonyan hozzájárulva ahhoz, hogy a gyalázatra felfigyeljen a világ. Ma már vannak saját civil szervezeteink, akik levélben fordulhatnak a felsorolt fórumokhoz, hiszen Székelyföld beolvasztásának vagy feldarabolásának terve nekik sem lehet közömbös. Kezdeményezhetnek egy adott községben vagy városban aláírásgyûjtéseket a prefektusok által megtámadott önkormányzati határozatok védelmében, és ezeket is továbbíthatják a felsorolt fórumokhoz. Átfogó mozgalmat kell indítani a román kormány közigazgatási reformterve ellen és Székelyföld területi autonómiájáért.

 

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely 2014. július 14.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO