Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben nyilvánította március 10-ét a Székely Szabadság Napjává. Az elmúlt évek során nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a napot és a hozzá kötődő eseményeket tekintik a román hatóságok az egyetlen olyan alkalomnak, amelynek jelentősége, súlya van a romániai magyar nemzeti közösség jogköveteléseinek szempontjából. Hiszen ez volt az a rendezvény, amelyet tiltottak, üldöztek, büntettek, vagy különböző mondvacsinált kifogásokkal próbálták korlátok közé szorítani. Éveken keresztül jogorvoslati perek hosszú sora kísérte a szervezők munkáját. 2017-ben úgy tűnt, hogy a sorozatosan pert vesztő hatóságok tanultak a sikeres jogorvoslati eljárásokból, és ezután nem fogják sérteni a Székely Szabadság Napján felvonulók alapvető emberi jogait.

Ezzel szemben 2023. március 16-án, hosszú szünet után ismét megpróbálkoztak egy büntetéssel, egy törvényességet semmibe vevő indoklásra alapozva. A Székely Nemzeti Tanács elnökére kirótt büntetést a Marosvásárhelyi Bíróság 2023. december 28-i ítéletében érvénytelenítette, és ez az ítélet mára jogerőre emelkedett. Az ítélet legfontosabb része az indoklás azon bekezdése, amely figyelmezteti a csendőrséget, mennyire veszélyes az a megközelítése, hogy jogában áll önhatalmúlag intézkedni bármilyen rendezvénnyel szemben, amelyet ő maga ítél törvénytelennek. A bíróság szerint ez azt jelenti, hogy a román csendőrség feljogosítva érzi magát arra, hogy az állam bármelyik hatóságának helyébe lépjen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ezek törvénytelen intézkedéseket hoztak. Vagyis egyértelmű, hogy a bíróság a jogállam intézményeit védi a csendőrségi túlkapásokkal szemben.

Egy jogállamban az sem képzelhető el, hogy egy polgármesteri hivatal a gyülekezési jogot és a szólásszabadságot ismételten olyan érvekkel korlátozzon, amelyek korábban elbuktak egy jogorvoslati eljárás során. Pedig idén ez történt Marosvásárhelyen, és ezért a Székely Szabadság Napjának szervezői előzetes panasszal éltek Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalával szemben, amely kötelező előfeltétele egy közigazgatási pernek. Hiszen a szervezők előzetes bejelentésére a Soós Zoltán polgármester által aláírt és kiadott válaszlevél nem minősíthető másként, mint az évekkel korábban, Dorin Florea által kiadott jogkorlátozó zaklatás.

A törtvénytelen akadályoztatás azonban nem tántoríthat el attól, hogy minél nagyobb számban vegyünk részt március 10-én Marosvásárhelyen a megemlékezésen és a tiltakozó felvonuláson. Hiszen évről évre van üzenni valónk a román fővárosba, Románia kormányának és parlamentjének. Adjunk nyomatékot autonómiaköveteléseinknek, legyünk minél többen, korlátozásokkal vagy anélkül, az úttesten vagy a járdán, méltósággal vonuljunk fel Székelyföld fővárosában!

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

Sepsiszentgyörgy, 2024. február 29. 

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

Támogatók

bga alap logo
bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO