Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Emlékező közösség, kedves barátaim!

Bennünket, magyarokat, és minket, székelyeket, szerte a világban állhatatos, büszke, szorgalmas nemzetnek tartanak. A meg nem alkuvás, az erős szabadságszeretet hírét rólunk, forradalmaink alapozták meg. Százhatvanegy évvel ezelőtt, 1852. január 24-én éjjel árulás következtében a császári hatóságok hatvan magyar szabadságszerető embert tartóztattak le. A kihallgatások két éven keresztül tartottak, majd következett a megtorlás. Ma, megváltozott körülmények között ugyan, de szinte ugyanaz a helyzetünk. Nincs valós önrendelkezésünk, nincs igazi szabadságunk, nincs autonómiánk! Nincs hát más dolgunk ma sem, mint tovább folytatni szabadságharcunkat. Persze más eszközökkel. A törvényt betartva, egy erkölcsileg hiteles közképviselettel, a nemzeti értékek mentén elkötelezetten, és nem utolsó sorban a kimondott szó erejével kell tennünk mindezt.

Március 10.-e ugyanakkor példát ad nekünk együttműködésből is! Ma itt vannak velünk az RMDSZ felelős beosztású politikusai közül jó néhányan. Köszönet kiállásukért. Köszöntöm Tamás Sándort és Antal Árpádot, Borboly Csabát és Ráduly Róbertet, de köszöntök minden olyan polgármestert, aki települése küldöttségének élén itt van ma, Marosvásárhelyen bizonyságot téve ezáltal, hogy a magyar ügy a pártpolitika fölött áll. Ha belelapozunk a korabeli újságok megsárgult lapjaiba rácsodálkozhatunk, hogy micsoda viták zajlottak a kortárs Széchenyi és Kossuth között, de mást tervezett Deák és Eötvös, vagy Petőfi és Arany is. Ők viszont csak a részletkérdésekben álltak szembe, és nem volt olyan magyar közéleti személy, aki Bécs vagy Bukarest szándékait próbálta volna védeni, magyarázni.

 

A másfél évszázados párhuzam viszont, sajnos itt nem ér véget. Árulás volt a veszte a székely vértanúknak, és azt is tudni kell, hogy Makk József Bukarestben rendezte be titkos székhelyét. Az áruló azt a helyszínt leplezte le. Sajnos árulók ma is élnek köztünk. Az árulás helyszíne pedig ma is Bukarest.

Ma ugyan nincsenek kivégzések, de vannak gyanúsítottak. Vannak Wass Albert-ügyek és vannak megfélemlítettek. Van szellemháború, mert van hamvak és szimbólumok elleni hadakozás. És mindezek mögött a magyar közösség nevében nyilatkozó, de valójában idegen érdeket szolgáló és kiszolgáló percemberek állnak. Ők azt üzenték nekünk, hogy nem aktuális tüntetni, miközben nyilvánvaló, hogy közösségünk parlamenti jelenléte súlytalan. Ők azok, akik fölöslegesnek tartják megvédeni a törvényhozásban az Autonómia-statútumot és a szavazásról ellógnak. És szerintük referendumot sem szervezhetünk, pedig a Románia által elfogadott nemzetközi dokumentumok éppen ezt szorgalmazzák. Jó lenne hát megtudnunk, hogy akkor szerintük mégis milyen eszközökkel érhetjük el az autonómiát?

 

Az RMDSZ voltelnöke, Marosszék szenátora nem csak ezt titkolja, de nemzeti jelképeink gyalázásától sem riad vissza. A Székely vagy magyar című írásában kifejti: „(…) nem veszünk tudomást az európai realitásokról, homokba dugjuk fejünket, miközben lobog a székely zászló, mint a strucctoll.”  Strucctollnak nevezni szimbólumainkat – ezt a sértést még a zászló ellen hadakozó Ponta sem engedte meg magának! Ami pedig a realitásokat illeti, hát nem éppen a sokat hangoztatott kulturális és nyelvi sokszínűség jelenti Európát?

Lobogjanak csak azért is azok a zászlók! Hadd lássa ország-világ! - mert Ady Endre szavaival élve, ma, idehaza Erdélyben, a „sereg-számla” idejét éljük. És hívjunk mindenkit magunk mellé, akiknek értékrendje közénk való, de taszítsuk ki saját árulóinkat. Ezt tanácsolták nekünk katalán barátaink is, de, ha Kós Károly emlékév az idei, hadd idézzek a Kiáltó szóból: "Aki fél, aki gyáva, aki nem bízik, aki nem hisz, aki gyenge, az lépjen ki a sorból. Az menjen. Az nekünk bajt csinál, az a mi munkánkat akadályozza, az a mi lábunk elé gáncsot vet, a mi árulónk az!".  Amikor Székelyföldet széthordják, amikor kufárok kótyavetyélik vagyonát, herdálják lelki erejét és szavait lopják nincs helye a halvérűségnek!

Következetesség szükségeltetik és az elvek melletti rendületlen kiállás. Ma Székelyföldért, városainkért és falvainkért kell küzdenünk. Az életben maradásért: orvosi rendelőkért, iskolákért, intézményekért, munkahelyekért - hogy legyen megélhetés, hogy itthon lehessen tisztességes életet élni, hogy a fiatalok ne külföldön tervezzék a jövőt. Erről szól az autonómia, nem szeparatizmusról és nem szegregációról! Meggyőződésünk: Székelyföld regionális státusát a romániai régiók kialakításának folyamatában is szavatolni kell, erre szeretnénk rávilágítani egymillió aláírás segítségével az uniós szintű állampolgári kezdeményezéssel is. 

 

Miközben a régiók Európájáról, a nyelvi és kulturális jogok Európájáról beszélünk, azzal kell szembesülnünk, hogy idehaza az erőszakos asszimiláció vezérelte gondolat mentén, a gazdasági racionalitást felrúgva terveznek régiókat. Pedig minden tanulmány szerint a régió lényege a gazdasági együvé tartozás, hasonlóképp a közös szellemiség, a közös történelmi múlt, a tradíció és a nyelvi-kulturális összetartozás. A Székelyföldet pedig, ezek szerint a Jóisten is egységes egésznek teremtette. Nyolc székely szék, egy közigazgatási egység. A 8 egyenlő eggyel. Ez nem holmi aritmetikai bűvészkedés. Ez az egy, az egységes Székelyföld. Ennek megteremtése a célunk.

Forradalmaink és hőseink emléke kötelez. Próbáljunk megszabadulni a mai világ által ránk erőltetett önzésünktől.

 

 Böjt hava van, az emberiségért hozott krisztusi áldozatra, a feltámadásra való emlékezés és a lelki megújulás ideje. Ehhez a megújuláshoz adjon az Isten erőt, ne csak az ilyen felemelő megemlékezések alkalmával, hanem a hétköznapokban is, mert akkor lesz autonómiánk!

 

Isten, áldd meg a magyart!

Isten áldd meg Székelyföldet!

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO