Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért
  • Székelyföldért megmozgatjuk Európát - Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért

Az Országgyûlés
Nemzeti összetartozás bizottsága

Az Országgyûlés
Nemzeti összetartozás bizottsága
5/2010-2014. NOB. (2013. március 12.)
tájékoztatója
a Székely Szabadság Napja alkalmából 2013. március 10-én Marosvásárhelyen
megtartott rendezvénnyel kapcsolatban

 

A Nemzeti összetartozás bizottsága 2013. március 12-i ülésén az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 15. § (4) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrõl szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 96/B. §-a alapján az alábbi állásfoglalást hozta:

A Magyar Országgyûlés Nemzeti összetartozás bizottsága elismerését fejezi ki a Székely Szabadság Napja alkalmából 2013. március 10-én Marosvásárhelyen és a világ számos pontján megtartott rendezvények szervezõinek és résztvevõinek.

 

A bizottság támogatja a Székely Nemzeti Tanács, a székelység törekvését, amely a Székelyföld területi autonómiáját tûzi zászlajára, összhangban a nyolc székely székbõl álló egységes székely közigazgatási és fejlesztési régió kialakításával, továbbá a székely nemzeti jelképek szabad használatával.

 

A bizottság elutasítja a Székelyföld nemzetiségi arányainak mindennemû, akár a közigazgatási határok tervezett átalakítása általi durva megváltoztatását, amely sérti a Nemzeti Kisebbségek Védelmérõl szóló keretegyezményt, illetve a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartáját, de ellentétes az Európa Tanács 1881/2007. számú ajánlásával is.

A bizottság felkéri a Magyar Kormányt, hogy a magyar-román kétoldalú kapcsolatokban és a nemzetközi szintéren egyaránt tegyen meg minden lehetséges diplomáciai erõfeszítést a Székelyföld tervezett feldarabolásának a megakadályozása érdekében.

 

A Magyar Országgyûlés Nemzeti összetartozás bizottsága minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel támogatja a szomszédos országokban élõ magyar nemzeti közösségeknek az európai gyakorlattal összhangban lévõ autonómiatörekvéseit.

 

Budapest, 2013. március 12.

Potápi Árpád János
elnök
sk.

0
0
0
s2smodern

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO