Székely Nemzeti Tanács

hu zaszloengl zaszloro zaszlo

  • Székely Nemzeti Tanács

2021. március 31-én a román Legfelső Semmítő- és Ítélőszék lezárta Dr. Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottjának kitiltási ügyét. Az ítélet megsemmisíti Románia Határrendészeti Főfelügyelőségének 2018. március 9-i határozatát, amelyben három évre kitiltják Dr. Dabis Attilát Románia területéről, arra való hivatkozással, hogy olyan cselekedeteket hajtott végre melyek súlyosan veszélyeztették a nemzetbiztonságot.

 Ezt követően a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja jogorvoslati eljáráshoz folyamodott, azaz megtámadta a Román Határrendészet kitiltási határozatát. Több mint három éves jogvita végére tett pontot a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék folyó év március 31-én, amely egyben kötelezi az illetékes román hatóságot 2000 lej perköltség megtérítésére is.

A Székely Nemzeti Tanács 2018. április 4-én megerősítette Dr. Dabis Attila megbízatását, kimondva, hogy az intézkedés sérti az Európai Unió polgárainak szabad mozgáshoz való jogát, teljes mértékben megalapozatlan, törvénytelen, alkotmányellenes és alapjogsértő. E közlemény értékeli a külügyi megbízott munkáját, kimondva, hogy ő a „Székely Nemzeti Tanács döntése alapján a testület elnökének megbízásából képviselte nemzetközi szinten Székelyföld autonómiatörekvését. Minden fellépése, kezdeményezése teljes mértékben bele illik a nemzetközi jog általánosan elfogadott normáiba, azok semmiképp sem sértik Románia alkotmányos rendjét, hanem éppen ellenkezőleg segítik a román hatóságokat, hogy szakítsanak a szekuritátés múlttal, mindazzal a Románia számára káros és veszélyes örökséggel, amelyet a Ceaușescu-diktatúra hagyott örökül.”

 Három év kitiltás és a március 31-i bírósági döntés után két fontos következtetésre jutunk. Egy: még reménytelennek látszó helyzetben is érdemes, mi több, erkölcsi kötelesség jogorvoslati eljáráshoz folyamodni, amennyiben közösségi ügyről, illetve alapvető jogaink védelméről van szó. A második: egy jogsértő intézkedés nem lehet akadálya annak, hogy jogszerű érdekérvényesítő tevékenységünket a megváltozott körülmények között is folytassuk.

Az elmúlt három évben Székely Nemzeti Tanács minden küldötte Dr. Dabis Attila mellett állt erkölcsi bátorításban, biztatásban, és lehetőségeihez mérten mindent megtett, hogy az általa indított jogorvoslati eljárás sikerre vezessen, azért, hogy legrövidebb időn belül ünnepélyesen köszönthessük sorainkban, itt, Székelyföldön.

A Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata

Sepsiszentgyörgy, 2021. április 2., Nagypéntek

 

Jelképeink

Székelység

Autonómia

Hírek

A Bethlen Gábor Alap támogatásával:

bga alap logo

fb icon sznt

A Székely Nemzeti Tanács számlaszámai
Asociaţia Siculitas Egyesület

OTP BANK – Târgu Mureş/Marosvásárhely
SWIFT: OTPVROBU
LEJ: RO76 OTPV 3200 0036 0774 RO01
EUR: RO33 OTPV 3200 0036 0774 EU01
USD: RO90 OTPV 3200 0036 0774 US01
HUF: RO80 OTPV 3200 0036 0774 HU01

Asociatia Siculitas Egyesület
Forint: 11705015-20001900
OTP Bank Nyrt Budapesti Régió

Itt is elküldheti adományát

Adja meg az összeget!

Webfejlesztés, karbantartás: DIGITAL STUDIO